• Projektové stretnutie v Litve

     •  

      V dňoch od 14.11. do 18.11.2022 sa 5 žiaci a 2 učitelia našej školy zúčastnili internacionálneho ekologicko-edukačného projektu ,,For a sustainable world, not the climate, change yourself!“ pod hlavičkou programu Erasmus +. Projekt sa konal v Litve v meste Kaunas a hostiteľskou školou bola Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija. Do tohto programu bolo zapojených 5 tímov študentov a pedagógov z Litvy, Turecka, Slovenska, Portugalska a Rumunska.  Počas týždňa získali žiaci množstvo nových vedomostí a skúseností. Dozvedeli sa mnohé zaujímavé informácie z oblasti ekológie. Projektoví partneri pre nich pripravili množstvo náučných, zaujímavých a obohacujúcich aktivít. Žiaci absolvovali   spoločnú prehliadku mesta Kaunas, ale aj prezentácie, ktoré sa týkali udržateľnosti a výroby textilu, ako aj možností ekologickej spotreby odevov. V rámci programu ďalej navštívili spoločnosť Freda, v ktorej sa vyrába nábytok pre spoločnosť Ikea a tiež spoločnosť Kauno Švara, zaoberajúcu sa ekologickým odstraňovaním odpadov, v ktorej sa konal kreatívny workshop. Tu sa žiaci naučili ako opätovne využiť oblečenie, napríklad tričko na výrobu tašky. Pri návšteve mesta Vilnius boli žiaci a učitelia súčasťou vzdelávacích aktivít v náučnom centre  Energy and Technological Museum a dozvedeli sa zaujímavosti z histórie Litvy. V rámci tohto týždňa spolupracovali zmiešané tímy žiakov zo všetkých krajín zapojených v programe pri vytváraní prezentácií o zelenom podnikaní. Túto prezentáciu na záver týždňa predstavili a popri tom objasnili činnosť zelených podnikov a ich význam. Taktiež sa stretávali aj mimo vytýčeného programu. Dostali sa aj na vyhliadkové miesto, kde pozorovali nočné mesto pri padaní prvého tohtoročného snehu.

      Žiaci si zlepšili jazykové a komunikačné schopnosti a odniesli si podnetné skúsenosti a zážitky, ktoré v budúcnosti istotne využijú. 

     • Charitatívna zbierka

     • Pomôcť dobrej veci a stať sa dobrovoľníkom je dnes prirodzenou súčasťou života .

      Dobrovoľníctvo prináša množstvo výhod, ktorými si môžete obohatiť život – získate cenné skúsenosti, stretnete nových ľudí  a budete mať dobrý pocit, ktorý vám doteraz možno chýbal.

      Pomôcť v dobrej veci sa rozhodli aj žiaci I A a I. K triedy a zapojili sa do dobrovoľníckej akcie

      Krajší Mikuláš a krajšie Vianoce, vyhlásenou občianskym združení  Podaj mi ruku Nitra.

      Urobili tak radosť deťom so sociálne slabších rodín vyzbieraním hračiek, oblečenia a potravín,  za čo im patrí vďaka.

     • Medziškolský turnaj v bedmintone

     • Naša žiačky Vanesa Hrašková a Mirka Jančová sa 5.11. 2022 zúčastnili okresného kola v bedmintonovom turnaji. Turnaj sa konal v priestoroch Gymnázia na Golianovej ulici. Päť zúčastnených škôl dovoloval odohrať turnaj systémom každý s každým. Po vynikajúcich výkonoch a častokrát aj napínavých zápasoch sa našim žiačkam podarilo vybojovať výborné druhé miesto.

      Gratulujeme!

     • Chránime si životné prostredie

     • V dňoch 24.10. – 26.10. sa mali možnosť 3 žiaci našej školy pod vedením vyučujúcej Mgr. Orlovskej zúčastniť Kurzu pre kolégiá Zelených škôl. Kurz sa konal vo Vzdelávacom centre Zaježová. Toto stredisko patrí pod neziskovú organizáciu Živica, ktorá sa už roky venuje aktivitám zameraným na problémy  ochrany životného prostredia a pomáha šíriť osvetu hlavne medzi mladými ľuďmi. Nebolo tomu inak ani teraz.

      Žiaci spolu s vyučujúcimi absolvovali blok prednášok zameraných napr. na ochranu lesov a pralesov. Prišiel medzi nás známy slovenský ochranár a aktivista Erik Baláž. Za prítomnosti dvoch zástupcov z programu Fairtrade sme sa dozvedeli zaujímavé poznatky o pestovaní bio kakaa a kávy v Južnej Amerike, ako aj o ich dovoze a certifikácii. Blok prednášok uzavrel známy aktivista a zakladateľ Greenpeace na Slovensku, ktorý nás oboznámil s tým, aké najčastejšie chyby robia organizátori alebo aktivisti pri organizovaní zhromaždení a protestov.

      Pomedzi množstvo prednášok boli žiaci aj učitelia zapojení do rôznych workshopov, ktorých cieľom bolo vzájomné sebapoznávanie i výmena skúseností o tom, ako pracujú kolégiá Zelených škôl na iných školách.

      Kurz nám poskytol veľa nových informácií a poznatkov. Využijeme ich pri „zelených“ aktivitách, ktoré začínajú prebiehať aj na našej škole.  V tomto školskom roku sa zameriame na šetrenie energiami.

     • Vzdelávacia aktivita Erasmus pre žiakov cvičných firiem

     • V dňoch 16.- 20. októbra 2022 sme sa zúčastnili vzdelávacej aktivity pre učiteľov a žiakov cvičných firiem z Turecka, Slovinska a Slovenska v rámci projektu Erasmus+ - MESU, ktorý je zameraný na spoluprácu cvičných firiem. Organizátorom aktivity bol jeden z partnerov projektu- Štátny inštitút odborného vzdelávania.

      Naši žiaci sa spolu s ďalšími cvičnými firmami predstavili na Medzinárodnom veľtrhu CF 2022, ktorý sa konal v priestoroch Vzdelávacieho strediska KIA Žilina v Gbeľanoch. Na podujatí sa súťažilo vo viacerých kategóriách – elektronická prezentácia, logo a slogan, reklamný šot, instagram post, web a e-shop a stánok.

      Z celkového počtu zúčastnených 28 cvičných firiem, naša cvičná firma EkoDeko, s.r.o. získala 18. miesto.

      Učitelia sa zúčastnili seminára o celosvetovej sieti CF PEN Worldwide a seminára „ Projekt MESU – Virtual Practice Enterprise.“ Okrem nadobudnutia skvelých odborných skúseností sme mali možnosť vyskúšať si aj voľnočasovú starostlivosť o zahraničných hostí, ktorým sme ukázali krásy Žiliny a okolia.

      Vyvrcholenie mobility prebehlo vo štvrtok v priestoroch cvičnej firmy na OA Hrobákova v Bratislave.

      Po rozlúčke a slávnostnom odovzdaní certifikátov mali učitelia a žiaci možnosť vychutnať si prehliadku historických aj súčasných  skvostov Bratislavy.

     • Erasmus proti šikane

     • V dňoch od 2.10. do 8.10. 2022 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili medzinárodného projektu ,,I am more than what you see" v rámci programu Erasmus+ v Portugalsku, ktorý sa zameriava na boj proti šikane na školách. Na vzdelávacej aktivite sa stretlo 5 tímov študentov z rôznych krajín: Slovenska, Talianska, Portugalska, Francúzska a Turecka. Žiaci boli ubytovaní v portugalskom meste Leiria a navštevovali školu Dr. Correia Alexandre. Trávili čas a pracovali na spoločných aktivitách tímovo s ostatnými krajinami, tak vznikla napríklad dramatická scénka či tvorba odkazu pre portugalských študentov. Žiaci sa navzájom spoznávali a zdokonaľovali sa v anglickom jazyku. Okrem aktivít v škole sa žiaci zúčastňovali rôznych výletov. Obhliadli si centrum mesta, navštívili mestskú radnicu, hrad Castelo de Leiria, miestne pláže a pláže v Nazaré, ktoré sú známe obrovskými vlnami. Navštívili tiež pútnické mesto Fatima a skvelý deň zakončili večerou s tradičnou hudbou Fado. Posledný deň si vzájomne odprezentovali dramatické scény na tému šikana. Žiaci si z Portugalska odniesli nielen skvelé skúsenosti a zážitky, ale aj presvedčenie, že nebudeme tolerovať akékoľvek náznaky šikany či iných negatívnych javov. Zároveň mali možnosť rozvíjať svoje mäkké a sociálne zručnosti,  podrobnejšie spoznali históriu, reálie, portugalskú kultúru a chutnú kuchyňu. Skvelá vzdelávacia aktivita nás opäť utvrdila v tom, že partnerské medzinárodné projekty do našej školy určite patria a prinášajú nám obrovskú pridanú hodnotu.

     • Slovenské rýchle prsty

     • V dňoch 27. – 29. 09. 2022 sa v priestoroch rokovacej sály BSK uskutočnil už III. ročník celoštátneho sústredenia s názvom Slovenské rýchle prsty, za odbornej garancie Heleny a Jaroslava Zaviačičových a aktívnej účasti Jonáša Valu, žiackeho majstra sveta v spracovaní textu na počítači na medzinárodnej až celosvetovej úrovni.

       Zúčastnili sa ho žiaci a učitelia z celého Slovenska.

      Našu školu reprezentovali žiaci II. ročníka Terézia Bubeníková, Anna Otepková a Matúš Matejov.

      Počas troch náročných dní  sa zúčastnili rôznych tréningových aktivít, ktoré rozvíjali ich zručnosti a  odzrkadlili aj na ich konečných výkonoch. Súčasťou sústredenia bolo aj školenie  na wordprocesing,

      V celkovom hodnotení sa umiestnila na 14. mieste Terézia Bubeníková, na 15. mieste Anna Otepková a na 22. mieste Matúš Matejov z celkového počtu 32 súťažiacich.

      V súťažnej kategórii ZAV Hubár sa Terézia Bubeníková umiestnila na 1. mieste a porazila tak aktuálneho majstra Slovenska Tomáša Greguša z OA Nevädzova, Bratislava.


      Všetkým srdečne blahoželáme!

     • Projektové stretnutie v Portugalsku

     •  

      V dňoch od 12.9. do 16.9. 2022 sa žiaci a pedagógovia našej školy zúčastnili medzinárodného ekologicko-edukačného projektu ,,For a sustainable world, not the climate, change yourself!“ v rámci programu Erasmus + v portugalskom meste Viseu. Hostiteľskou školou bola Escola Secundária Alves Martins. Stretlo sa tam 5 tímov študentov z Turecka, Litvy, Rumunska, Slovenska a Portugalska. Počas týždňa  žiaci získali množstvo vedomostí v oblasti ekológie a globálnych problémov sveta a projektoví partneri pre nich pripravili rôzne zaujímavé aktivity, ktoré ich obohatili nielen odborne, ale aj kultúrne. V rámci pobytu žiaci absolvovali prehliadku mesta Viseu, návštevu vedeckého centra Fabrica ciencia viva, edukačné výlety do miest Coimbra a Aveiro, workshop o vytváraní krátkeho filmu, ktorý následne na tému environmentalistiky aj skutočne vytvorili. Pri produkcii filmu spolupracovali ako zmiešané tímy žiakov zo všetkých krajín zapojených v projekte. Na záver svoj krátky  film odprezentovali a ozrejmili jeho význam a potrebu zmeniť pohľad ľudí na súčasnú nepriaznivú klimatickú situáciu. Zlepšili si taktiež svoje jazykové schopnosti a priniesli si množstvo zážitkov a skúseností, ktoré v profesijnom živote určite využijú.

      Článok napísali Nina Hadnagyová a Terézia Bubeníková

     • Príspevok rodičov do Občianskeho združenia rodičov Obchodnej akadémie

     • Dňa 19. 9. 2022 bol Radou rodičov pri OA Bolečkova 2, Nitra schválený príspevok do OZROA vo výške 50,- € na každého žiaka.

      Žiaci štvrtého ročníka zaplatia 10,- €.

      Príspevok je potrebné uhradiť na bankový účet do 31. 10. 2022.

      IBAN: SK07 3100 0000 0042 2033 8909 

      V poznámke treba uviesť meno a priezvisko žiaka, triedu.

      Do 31.10.2022 treba poslať aj prípadné žiadosti o odpustenie/zníženie príspevku alebo platbu v splátkach. Žiadosť je treba adresovať na OZROA.

      Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno- vzdelávacieho procesu .

      Za Váš príspevok ďakujeme.

     • Otvorenie školského roka 2022/2023

     • Slávnostné otvorenie nového školského roka sa bude konať dňa 5.9.2022 o 9.00 hod. v areáli školy.

      Žiaci 1. ročníka si nájdu svoje umiestnenie do príslušnej triedy na  zoznamoch pri vchode do hlavnej budovy.

      Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

      Žiaci 2.-4. ročníka odkliknú vyhlásenie o bezpríznakovosti cez Edupage. Žiaci 1. ročníka si so sebou prinesú zákonným zástupcom podpísané vyhlásenie na otvorenie školského roka dňa 5.9.2022.

      Tlačivo nájdete tu:

     • ŽENSKÉ LÍDERKY V DIGITÁLNEJ DOBE 

     • Kráľovná Alžbeta II. je na tróne - líderkou už 70 rokov, oslavuje platinové jubileum. V tejto súvislosti vyhlásilo Britské veľvyslanectvo na Slovensku súťaž ŽENSKÉ LÍDERKY V DIGITÁLNEJ DOBE. Projekt vyzýva dievčatá a mladé ženy vo veku od 13 do 26 rokov – užívateľky internetu zasúťažiť si.

       

       

      Tieto dámy sa môžu zapojiť tak, že vytvoria nejaký príspevok na sociálne siete (môže to byť v rôznych formách a podobách, napríklad séria fotiek, video, story, meme, plagát), ktorý má vyzývať, podporovať dievčatá a mladé ženy v tom, aby sa nebáli stať líderkami v najrôznejších oblastiach, dokonca i v takých, v ktorých sa ženy ani dnes veľmi neangažujú alebo sú považované za „mužské“. Celý projekt má svoje ambasádorky, výnimočné ženské líderky a známe osobnosti. Ony budú súťaž aj hodnotiť a zároveň súhlasili, že s víťazkami strávia deň, ukážu jej, o čom je ich práca, poskytnú koučing a mentoring. 

       

      Termín na posielanie súťažných príspevkov predĺžený do 14. októbra 2022!

       

      Britské veľvyslanectvo na Slovensku v spolupráci s päťkou inšpiratívnych Sloveniek a ženských líderiek vyhlasujú súťaž Ženské líderky v digitálnej dobe inšpirovanú Jej Veličenstvom kráľovnou Alžbetou II.

       

      Vytvorte digitálny príspevok, ktorý bude propagovať rovnosť, líderstvo dievčat a žien a získajte zaujímavé ceny. Viac info tu.

     • Dobrovoľnícka aktivita

     • Dňa 17.6.2022 sa na našej škole uskutočnila dobrovoľnícka aktivita v rámci projektu nadácie Pontis-Naše mesto. Do aktivity “Zelená pre školu“ sa zapojili dobrovoľníci z  Tatra banky a.s. + žiaci z I.B triedy.  Žiaci vyčistili terén vonkajšieho areálu školy, zarovnávali ho a vysievali na ňom trávu. Súčasťou úpravy bolo aj farbenie plota, ktorý ohraničuje areál školy. Túto časť aktivity vykonávali dobrovoľníci z Tatra banky.

      Všetkým zapojeným účastníkom srdečne ďakujeme za pomoc pri úprave a skrášľovaní areálu školy.

     • Prijímacie skúšky v ďalšom termíne

     • Prijímacie skúšky v 2. kole budú pre študijný odbor 6330 K bankový pracovník

      Počet voľných miest: 7

      Do prihlášky treba správne uviesť nasledujúce údaje:

      EDUID ŠKOLY: 100005731

      KÓD A NÁZOV ŠTUDIJNÉHO ODBORU: 6330 K bankový pracovník

      Termín prijímacích skúšok: 21. jún 2022