Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva Z27/2022 Nájomná zmluva 2 880.00 s DPH 30.09.2022 Hajnovičová Zuzana Obchodná akadémia,Bolečkova 2,Nitra Mgr.Renáta Košovičová riaditeľka školy
Zmluva Z26/2022 Nájomná zmluva - telocvičňa s DPH 19.09.2022 Kreatívne centrum, s. r. o. Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra Mgr. Košovičová Renáta riaditeľka
Zmluva Z25/2022 Dodatok č.5 k Zmluve o dodaní tovaru s DPH 06.09.2022 Mäsovýroba PATA,s.r.o ŠJ OA Nitra Tulipánová Blanka vedúca ŠJ
Zmluva Z24/2022 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb s DPH 02.09.2022 Kreatívne centrum s.r.o. Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra Mgr. Renáta Košovičová riaditeľka školy
Zmluva Z23/2022 Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov bez DPH 02.09.2022 Kreatívne centrum s.r.o. Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra Mgr. Renáta Košovičová riaditeľka školy
Objednávka o33/2022 Objednávky OA Nitra 21.8.2022 -31.8.2022 s DPH 31.08.2022 OA Nitra Sailerová Renáta ekonómka školy
Faktúra F08/2022 Faktúry za august 2022 s DPH 31.08.2022 OA Nitra Sailerová Renáta ekonómka školy 31.08.2022
Objednávka o32/2022 Objednávky OA Nitra 11.8.2022 -20.8.2022 s DPH 20.08.2022 OA Nitra Sailerová Renáta ekonómka školy
Objednávka o31/2022 Objednávky OA Nitra 1.8.2022 -10.8.2022 s DPH 10.08.2022 OA Nitra Sailerová Renáta ekonómka školy
Faktúra F07/2022 Faktúry za júl 2022 s DPH 31.07.2022 OA Nitra Sailerová Renáta ekonómka školy 31.07.2022
Objednávka o30/2022 Objednávky OA Nitra 21.7.2022 -31.7.2022 s DPH 31.07.2022 OA Nitra Sailerová Renáta ekonómka školy
Zmluva Z22/2022 Dodatok č.3 k Zmluve č.2020-1-PT01-KA229-078583_4 s DPH 18.07.2022 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu,Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Obchodná akadémia,Bolečkova 2,Nitra Mgr.Renáta Košovičová riaditeľka školy
Zmluva Z21/2022 Zmluva o poskytnutí grantu č.202-1-SK01-KA121-VET-000054124 101 660,00 s DPH 06.07.2022 Slovenská akademická asociácia pre medyinárodnú spoluprácu,Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu OA Nitra Mgr.Renáta Košovičová riaditeľka školy
Faktúra F06/2022 Faktúry za jún 2022 s DPH 30.06.2022 OA Nitra Sailerová Renáta ekonómka školy 30.06.2022
Objednávka o29/2022 Objednávky ŠJ Nitra 23.6.2022 -30.6.2022 s DPH 30.06.2022 ŠJ OA Nitra Tulipánová Blanka vedúca ŠJ
Zmluva Z20/2022 Dodatok č.4 k Zmluve o dodaní tovaru s DPH 28.06.2022 Mäsovýroba PATA,s.r.o ŠJ OA Nitra Tulipánová Blanka vedúca ŠJ
Objednávka o28/2022 Objednávky ŠJ Nitra 13.6.2022 -22.06.2022 s DPH 22.06.2022 ŠJ OA Nitra Tulipánová Blanka vedúca ŠJ
Objednávka o27/2022 Objednávky OA Nitra 1.6.2022 -10.6.2022 s DPH 10.06.2022 OA Nitra Sailerová Renáta ekonómka školy
Objednávka o26/2022 Objednávky ŠJ Nitra 1.6.2022 -10.6.2022 s DPH 10.06.2022 ŠJ OA Nitra Tulipánová Blanka vedúca ŠJ
Zmluva Z18/2022 Zmluva o poskytnutí grantu č. NM22_116 140,00 s DPH 06.06.2022 Nadácia Pontis OA Nitra Mgr.Renáta Košovičová riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1403