• Projekt ERASMUS+

    • Naša škola získla akreditáciu na Erasmus pre obdobie 2021 - 2027.

     CHARTA ERASMUS+ PRE VZDELÁVANIE A ODBORNÚ PRÍPRAVU

      

     Vybraní žiaci 4. ročníka (20 žiakov) sa zúčastnili zahraničnej odbornej praxe na Malte

     v termíne od 21.11. do 02.12.2016.

      

     Ostrov Malta očaril žiakov OA Nitra

     Malta, najjužnejší ostrov Európskej únie v Stredozemnom mori,  vzdialený iba 90 km južne od Sicílie a  necelých 300 km  od Afrického pobrežia bol cieľom skupiny žiakov Obchodnej akadémie v Nitre, ktorí v rámci programu Erasmus + absolvovali medzinárodnú prax. 

     Ostrov Malta s nádherným hlavným mestom  Valletta je veľmi husto obývaný a doslova zasypaný turistami z mnohých krajín ako je Veľká Británia, Taliansko, Fínsko ale v neposlednom rade aj Slovensko.

     Program Erasmus plus poskytol žiakom Obchodnej akadémie v Nitre naozaj nezabudnuteľné a neopakovateľné zážitky. Schválený projekt financovaný  z fondu Európskej únie pod názvom Erasmus + pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy, Kľúčová akcia 1 finančne podporil 20 študentov OA Nitra absolvovať zahraničnú prax v rôznych podnikoch a na rôznych miestach Malty ako sú Mosta, Millieha, Mdina ale aj vychýrená turistická oblasť Sliema či St.Julians. Žiaci využili odborné vedomosti z účtovníctva, ekonomických cvičení a seminárov a navyše komunikačným jazykom bol iba anglický jazyk či už na recepcii v nemocnici, strednej škole, športovom klube alebo v realitnej kancelárii.

     Hoci verejná doprava na Malte je dôležitou  súčasťou života malťanov i turistov,  cesta študentov do práce bola tiež skúškou ich samostatnosti, orientácie v cudzom prostredí. Niektorí   precestovali takmer celý ostrov, kým sa dostali do práce. Maroš a Nikoleta  praxovali vo vzdialenej lokalite Anchor Bay priamo v Popeye village, kde sa nakrúcal Altmanov film, Pepek námorník. Všetky filmové rekvizity a celá  dedinka umiestnená v nádhernej zátoke je  stále veľkou turistickou atrakciou.

     Program Erasmus+ Vzdelávacia mobilita jednotlivcov „Zo školy do kancelárie” podporil aj štyroch pedagógov  OA Nitra, ktorí absolvovali v St. Martin´s College hospitácie z informatiky, telesnej výchovy ale aj nemeckého či anglického jazyka.

     Dva týždne strávené na Malte boli naplnené nielen pracovnými povinnosťami, ale aj poznavacími potulkami počas víkendu. Príjemným spestrením bola cesta na ostrov Gozo, kde žiakov nadchlo  hlavné mesto Victoria. Prírodné úkazy a krásy Azure Window boli skutočným zážitkom pre každé oko a samozrejme i každý fotoaparát. Niektorí sa rozhodli preskúmať farebné koraly v azúrovom mori celkom zblízka na malých člnoch a neoľutovali. Skalnaté útesy, romantické jaskyne pripomínajúce  magické rozprávkové  bytosti boli zrazu  všade okolo nás.

      Ďalšia nádherná plavba  pod hradbami  historickej Valletty, okolo malých polostrovov Three Cities až do prístavu v Slieme tiež naplnila naše predstavy. Ligotavé more, teplé slnečné lúče a stovky lodí a plachetníc dotvárali pôsobivú atmosféru nedeľného decembrového popoludnia. Príjemné boli i drobné nákupy suvenírov v Mdine, kde typické  ozdoby zo skla hýrili všetkými farbami.

     Posledný deň v práci dostal každý žiak výsledné hodnotenie  od svojho prideleného mentora. Získanie medzinárodného certifikátu, európskeho pasu a pracovné skúsenosti spracované v denníku žiaka sú nevyhnutné  nielen kvôli dobrej známke v škole ale aj prípravou do budúceho zamestnania žiakov. Európska únia poskytla finančný grant na zdokonalenie odbornej i jazykovej prípravy  žiakov maturitného ročníka a pomohla prepojeniu školy s reálnym životom. 

     PaedDr. Andrea Macáková

      

     Zahraničné hospitácie učiteľov na Malte

     21. až 27. novembra 2016   sa 4 pedagógovia Obchodnej akadémie, Bolečkova 2, Nitra zúčastnili na  zahraničných hospitáciách na Malte, ktoré sa realizovali v rámci programu ERASMUS + a schváleného projektu s názvom „Zo školy do kancelárie“.  

     Naši pedagógovia absolvovali hospitácie v strednej škole St. Martin´s College z predmetov informatika, telesná výchova, nemecký jazyk a anglický jazyk. Hospitácie trvali 5 dní a ich obsahom bolo spoznávanie fungovania cudzích školských systémov, inovácie v metodikách vyučovania, integrácia sociálnych, jazykových a multikultúrnych zručností do vyučovacieho procesu. Naši učitelia sa zamerali najmä na používané vyučovacie metódy vo výučbe maltských a integrovaných zahraničných študentov. Získané skúsenosti sa budú snažiť využiť vo svojej pedagogickej praxi.

      

      

     Zahraničné hospitácie učiteľov na Sicílii

     V dňoch od 14. do 21. mája 2017 sa 3 učiteľky zúčastnili projektových aktivít na Sicílii v rámci medzinárodného programu Erasmus+, určeného pre vzdelávanie a odbornú prípravu učiteľov Obchodnej akadémie v Nitre. 

     Ing. Zuzana Buzinkaiová, Ing. Viera Zlatohlávková a PaedDr. Andrea Macáková sa zúčastnili mobility job-shadowing v škole na Sicílii: Instituto Instruzione Superiore Minutoli, via 38 A Contrada Fucile, 981 47 Messina, Italy-Sicily.
     Učitelia sa zúčastnili na 15 vyučovacích hodinách z predmetov účtovníctvo, obchodná angličtina, ekonomika a administratíva. Činnosti a pozorovanie boli zamerané na vyučovací proces, inovatívne metódy vo vyučovaní a implementáciu spoločenských, jazykových a medzikultúrnych zručností  na jednotlivých vyučovacích hodinách. Učitelia sledovali každodenný život školy a absolvovali spoločné stretnutia s ostatnými domácimi učiteľmi. Naši učitelia získali certifikát o absolvovaní mobility a zároveň Europas mobility učiteľa.