• Údaje o prevádzkovateľovi

  • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

 • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
   • Email školy
   • oanitra@gmail.com, oanitra@oanitra.sk
   • Telefón
   • spojovateľka: 037/6580081
    zástupkyňa tel. a fax: 037/6344378
    riaditeľka: 0902277088
    školská jedáleň: 037/7736891

    Email:
    oanitra@gmail.com
   • Adresa školy
   • Bolečkova 2, 950 50 Nitra
    Slovakia
   • IČO
   • 00161942