• Dobrovoľnícka aktivita

     • Dňa 17.6.2022 sa na našej škole uskutočnila dobrovoľnícka aktivita v rámci projektu nadácie Pontis-Naše mesto. Do aktivity “Zelená pre školu“ sa zapojili dobrovoľníci z  Tatra banky a.s. + žiaci z I.B triedy.  Žiaci vyčistili terén vonkajšieho areálu školy, zarovnávali ho a vysievali na ňom trávu. Súčasťou úpravy bolo aj farbenie plota, ktorý ohraničuje areál školy. Túto časť aktivity vykonávali dobrovoľníci z Tatra banky.

      Všetkým zapojeným účastníkom srdečne ďakujeme za pomoc pri úprave a skrášľovaní areálu školy.

     • Prijímacie skúšky v ďalšom termíne

     • Prijímacie skúšky v 2. kole budú pre študijný odbor 6330 K bankový pracovník

      Počet voľných miest: 7

      Do prihlášky treba správne uviesť nasledujúce údaje:

      EDUID ŠKOLY: 100005731

      KÓD A NÁZOV ŠTUDIJNÉHO ODBORU: 6330 K bankový pracovník

      Termín prijímacích skúšok: 21. jún 2022

     • Spolupráca s fínskou školou v rámci projektu Erasmus+

     • Mesiac máj patril spoznávaniu vzdelávacieho systému vo Fínsku, ktorý patrí k tým najlepším. 4 naši učitelia sa v rámci projektu Erasmus+ zúčastnili mobility v partnerskej strednej škole KPEDU Keski- Pohjanmaan koulutusyhtymä v mestečku Kokkola.

      Cieľom jobshadowingu bolo získať nové poznatky v oblasti využívania inovatívnych metód vo vyučovacom procese, aktivizujúce úlohy uplatňované pri vyučovaní odborných predmetov, formy práce a metódy rozvíjajúce mäkké zručnosti u žiakov, hodnotenie žiakov, spolupráca so zamestnávateľmi.

      Učitelia si priniesli množstvo inšpiratívnych informácií a kopec skúseností, ktoré budeme implementovať vo vyučovacom procese v budúcom školskom roku.

      Popri pracovných povinnostiach mali učitelia možnosť spoznať aj nových ľudí, ich zvyky a kultúru jednej zo škandinávskych krajín.

     • Medzinárodná vzdelávacia aktivita v Rumunsku

     • V dňoch od 9.5. do 13.5 2022 sa naši šikovní žiaci Matúš Matejov (I.D),  Terézia Bubeníková (I.D),  Adam Mocný (I.K), Tatiana Šubová (II.B) a Nina Hadnagyová (II.B) zúčastnili medzinárodného edukačno-ekologického projektu „For a sustainable world, not the clime, change yourself“ v rámci programu Erasmus + v rumunskom meste Temešvár. Počas tohto týždňa pre nich projektoví partneri pripravili množstvo zaujímavých aktivít, na ktorých sa vzdelávali v oblasti ekológie a zmeny klímy. Zlepšili si aj svoje jazykové schopnosti, absolvovali napr. recyklačný workshop, prehliadku mesta ako aj exkurziu v medzinárodnej firme  Heraus,  kde sa dozvedeli veľa zaujímavých a nových  informácií. Priniesli si  kopec zážitkov a nových skúseností.

     • Prijímacie konanie

     • Rodičia boli informovaní o výsledku prijímacieho konania. Ak Vám informácia nebola doručená, kontaktujte nás, prosím. 

      Žiaci, ktorým bol oznam poslaný 12.5.2022 sú neprijatí pre nedostatok miesta. Po prevzatí rozhodnutia sa môžu odvolať.

      V oznámení sú informácie o ďalšom postupe v prípade, že žiak nebol prijatý.

     • LIFE VISION

     • Dňa 28. apríla sa žiaci III.A zúčastnili podujatia pre učiteľov anglického jazyka v úlohe modelovej triedy, kde spolupracovali na predstavení novej učebnice angličtiny. Pod vedením skúsenej metodičky D. Gondovej ukázali, ako sa s materiálmi učebnice dá pracovať a rozvíjať nielen jazykové zručnosti, ale aj zručnosti potrebné v budúcom zamestnaní, či bežnom živote.

     • OLYMPIÁDA KRITICKÉHO MYSLENIA

     • Štyria žiaci našej školy – Adriana Bahulová a Matej Polák z III.D a Miloš Čohán a Katarína Slobodová z II.A sa v marci 2022 zúčastnili krajského kola Olympiády kritického myslenia. Výsledková listina ukázala, že naši žiaci sa umiestnili v prvej polovici a Miloš Čohán obsadil 2. miesto vo svojej kategórii. Srdečne blahoželáme!

     • Knižný dar

     • Spoločnosť McDonald´s darovala našej škole knižné bestsellery v anglickom jazyku. Žiaci si ich môžu požičať od svojich učiteľov ANJ v učebni č. 86.

      Veríme, že knihy obohatia našu slovnú zásobu aj myseľ a ďakujeme spoločnosti, že si vybrali práve nás :)

     • Prijímacie konanie pre šk. rok 2022/2023

     • Prijímacie skúšky - 2.5.2022 a 9.5.2022

      Prezentácia: 7.30 hod. Uchádzač sa preukáže občianskym preukazom / preukazom poistenca zdravotnej poisťovne

      Začiatok prijímacích skúšok: 8.00 hod.

      Povolené pomôcky na prijímacie skúšky: modré pero, ceruzka, kalkulačka. Použitie kalkulačky v mobile nie je povolené.

      Žiakom, ktorí sú prijatí bez prijímacích skúšok, bolo poslané oznámenie.

      Rodičom bol emailom zaslaný kód, pod ktorým nájdu výsledok prijímacieho konania po jeho zverejnení. 

      Pozvánky na prijímacie skúšky boli poslané zákonným zástupcom uchádzačov o štúdium elektronicky cez Edupage.

     • Olympiáda podnikový hospodár

     • Naša žiačka Adela Salvianyová zo IV.C postúpila z individuálneho kola do školského kola olympiády.

       

      Zo školského kola postúpila do celoslovenského kola Olympiády podnikový hospodár.

      Blahoželáme

     • Olympiáda Mladý účtovník

     • V 1. kole Olympiády Mladý účtovník súťažilo 130 študentov z 52 škôl. Gratulujeme našim žiakom, ktorí obsadili popredné miesta a postúpili do celoslovenského kola, v ktorom im, samozrejme, budeme držať palce :-) 

     • Testovanie PISA 2022

     • PISA je medzinárodná štúdia zameriavajúca sa na skúmanie úrovne funkčnej gramotnosti žiakov, ktorí vo väčšine zúčastnených krajín aktuálne navštevujú posledný ročník povinnej školskej dochádzky. Znamená to, že týmto žiakom sa už naskytuje minimálne teoretická možnosť ukončiť vzdelávací proces a vstúpiť na trh práce. Štúdie PISA nám od roku 2003 pravidelne, v trojročnom časovom odstupe, poskytujú príležitosť nahliadnuť na niektoré prvky slovenského vzdelávania a vyvolať verejnú diskusiu o tejto problematike. Výsledky štúdie nám však nemajú podsúvať riešenia národných vzdelávacích problémov, ale monitorujú jeho stav z  možných externých perspektív.

      Testovanie prebieha výhradne elektronickou formou v troch stálych oblastiach: čítanie, matematika, prírodné vedy a jednej novej oblasti reprezentujúcej aktuálny spoločenský problém, ktorý svojím obsahom a rozsahom nemožno priradiť k žiadnej zo stabilných oblastí.  V meraní PISA 2022 pôjde o tvorivé myslenie.

       Hlavnou oblasťou PISA 2022 bude matematika.

      Naša škola sa zapojí do testovania PISA 2022 v termíne 26. 4. 2022, vybratých bude maximálne 42 žiakov prvého ročníka.

      Podrobnejšie informácie sú v priložených prezentáciách pre rodičov a pre žiakov.


     • 2% z daní pre OA

     • Vážení rodičia a priaznivci školy,

      Občianske združenie rodičov Obchodnej akadémie, Bolečkova 2, sa na Vás obracia so žiadosťou o darovanie 2% zo zaplatenej dane. Poukázaním 2% nám pomôžete bez toho, aby Vám vznikli akékoľvek výdavky, keďže sa jedná o daň, ktorú odvádzate do štátneho rozpočtu. Bude Vás to stáť iba 5 minút času, ale žiakom Obchodnej akadémie to prinesie skvalitnenie vzdelávania a tiež prostredia, v ktorom trávia väčšinu svojho aktívneho času. Všetky získané prostriedky budú použité v súlade s platnými zákonmi a investované do budúcnosti našich detí.

      Tlačivá si môžete vytlačiť z webovej stránky školy - sekcia Žiaci a rodičia - Tlačivá k 2% z dane: Potvrdenie o zaplatení dane  a  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z prijímov FO za 2021 alebo si ich vyžiadajte na sekretariáte školy. Vyplnené tlačivá treba doručiť na príslušný daňový úrad alebo na sekretariát školy.

      Za poskytnuté prostriedky Vám vopred úprimne ďakujeme.

       

      Občianske združenie rodičov Obchodnej akadémie Nitra

      Bolečkova 2

      950 50 Nitra

      Právna forma: občianske združenie

      IČO: 42047641

      IBAN: SK07 3100 0000 0042 2033 8909

     • Zbierka pre ukrajinských utečencov

     • Citlivo vnímame aktuálne dianie u nás, v blízkom aj vzdialenom svete. V uplynulých dňoch  Žiacka školská rada pomohla pri organizovaní zbierky pre utečencov z vojnovej Ukrajiny. Vieme podať pomocnú ruku tam, kde treba. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí do zbierky prispeli a tiež tým, ktorí sa na nej podieľali. 

     • EDUCATE SLOVAKIA

     • Aj v tomto roku sme sa zapojili do projektu EDUCATE  SLOVAKIA. Žiaci 1. a 2.ročníka sa  na online hodinách anglického jazyka dozvedeli  nové informácie a zaujímavosti od študentov z organizácie AIESEC. Minh z Vietnamu, Tayyra a Timalla z Azerbajdžanu, Hannes z Nemecka, Karina a Radina z Bulharska a ďalší rozprávali o svojich krajinách, mestách a historických miestach, kultúrnej diverzite  a tradíciách. Zahraniční lektori komunikovali so žiakmi hravým, priateľským a zábavným spôsobom. Projekt sa uskutočnil od 7.3 – 14.3. 2022 a stal sa pre našu školu už tradíciou.