• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
  • Partneri

  • Akreditácia

  • EPAS

   Ambasádorská škola Európskeho parlamentu

   Naša škola bola v školskom roku 2018/2019 zaradená medzi úspešných účastníkov programu EPAS. 

   Viac informácií o programe http://www.europarl.europa.eu/slovakia/sk/mladez/epas.html

   Celý školský rok sme organizovali rôzne aktivity, ktorých cieľom bolo rozvíjanie povedomia o euroobčianstve, ukázať, ako EÚ ovplyvňuje náš každodenný život a poukázať aj na problémy, ktoré majú globálny charakter, a preto ich musíme riešiť spoločne.  Cieľom projektu bolo aj vzbudiť záujem mladých ľudí o dianie okolo seba, o európske témy a prispieť k vyššej účasti mladých ľudí v eurovoľbách. Preto sme sa pripojili aj k iniciatíve  TENTORAZ IDEM VOLIŤ.

   Naše aktivity ste mohli sledovať na našom FB. Sme radi, že do projektu sa zapojilo toľko žiakov i vyučujúcich. Všetkým by sme chceli poďakovať, veď spoločne sa nám podarilo cieľ projektu naplniť.

   13. septembra 2019 sa v Bratislave konalo slávnostné vyhodnotenie III. ročníka tohto projektu. Naša škola získala plaketu Ambásadorská škola Európskeho parlamentu a senior ambasádori a junior ambasádori certifikáty.

            

   Náš záujem o európske dianie ukončením projektu nekončí. Čakajú nás ďalšie aktivity, ktoré nám pomôžu orientovať sa spoločenskom aj politickom dianí. Nám začal nový školský rok a  Europarlament sa zaplnil novými europoslancami. Veríme, že Európa pôjde tým správnym smerom.  

   O našich aktivitách sa dozviete na našom FB

    


  •  

  • Termíny rodičovských združení v šk.roku 2022/2023
    
   19. 9. 2022
   14.11. 2022
   20. 3. 2023
  • Prihlásenie

  •   

  •  Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

   Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia.

   Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

  • Zvonenia

   Pondelok 5. 12. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  •  


  •  

   Škola je je držiteľom titulu Efektívny používateľ modelu CAF

   Čo je to CAF? 

   https://www.unms.sk/?model-CAF-2020

    

  • Škola je držiteľom certifikátu Európska značka pre jazyky 2018