Navigácia

Rodičovské združenie

Plánované rodičovské združenia  v školskom roku 2018/2019

 • 24.9. 2018 o 16.00 hod
 • 19.11.2018 o 16.00 hod
 • 27.3.2019 o 16.00 hod

Škola je držiteľom certifikátu Európska značka pre jazyky 2018

Dotazník pre žiakov 3. ročníka

Dotazník na zisťovanie dopadu výsledkov projektu Erasmus+ KA2- CLIL in VET

Prosím žiakov 3. ročníka o vyplnenie dotazníka:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeta1xV5sdZPWflIgUWzBUupSD3zpp4lBSaeZOGFp0xQxA6aQ/viewform

Ďakujeme za spoluprácu.

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
  Bolečkova 2, 950 50 Nitra
 • spojovateľka: 037/6580081
  zástupkyňa tel. a fax: 037/6344378
  riaditeľka: 0902277088
  školská jedáleň: 037/7736891

  Email:
  oanitra@gmail.com

Piatok 18. 1. 2019

OZNAM ŠJ

Obedy na mesiac december 2018 sa
     môžu odhlasovať len
 do 11.decembra 2018.

V piatok 21.12.2018 sa nevarí.

Odhlásení budú všetci stravníci.

Prajeme Vám príječmné vianočné sviatky.

Vedúca školskej jedálne

Vítame Vás na stránke Obchodnej akadémie, Bolečkova 2, Nitra.

Novinky

 • 17. 1. 2019

  18.10.2018  Bedminton žiakov SŠ

  okresné kolo Nitra

  Peter Pucher a Patrik Jančovič

  2. miesto

  Športové aktivity za prvý polrok šk. roku 2018/2019 - Obrázok 1  Športové aktivity za prvý polrok šk. roku 2018/2019 - Obrázok 2

   

  19.10.2018  Bedminton žiačok SŠ

  okresné kolo Nitra

  Sofia Škablová a Laura Urbanová

  5. miesto

    Športové aktivity za prvý polrok šk. roku 2018/2019 - Obrázok 3

   

  7.11.2018  Florbal žiakov SŠ

  Adámek Andrej, Čurgali Ivan, Grman Marián, Hulínek Róbert

  Lukáč Simon, Martiška Martin, Mihalčín Samuel, Pavlis Jozef,

  Slezák Samuel, Zeliska Andrej, Kupec Šimon, Duchoň Tomáš

  nepostúpili zo skupiny

  Športové aktivity za prvý polrok šk. roku 2018/2019 - Obrázok 4

   

  26.11.2018  Futsal žiakov SŠ

 • Pomôžte nám vybrať logo nášho projektu CLIL in VET zameraného na medzinárodnú spoluprácu cvičných firiem:

  http://www.clilinvet.com/

 • 11. 1. 2019

  Žiačky II.B triedy Laura Urbanová, Deborah Pagáčová, Miriam Paľová, Diana Dojčanová, Sofia Škablová sa zapojili do medzinárodnej súťaže Generácia Euro.

  Súťaž pozostáva z troch samostatných kôl:

  • Online kvíz
  • Esej
  • Prezentácia

  V 1. kole tím úspešne absolvoval Online kvíz a postúpil do 2. Kola so 100% úspešnosťou.

     8. ročník súťaže Generácia Euro - Obrázok 1   8. ročník súťaže Generácia Euro - Obrázok 2

 • Gratulujeme našim šikovným žiakom, ktorí sa zapojili do medzinárodnej súťaže The Ultimate School Trip 2018. Spolu so žiakmi School Center Srečko Kosovel Sežana v Slovinsku vytvorili takéto zaujímavé video, ktoré získalo krásne 3. miesto :-)

 • Dovoľujeme si deviatakov, záujemcov o štúdium na škole, ich rodičov a všetkých priaznivcov školy pozvať na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 20.12.2018 v čase od 9.00 do 13.00 hod. v budove školy na Bolečkovej ulici č. 2 v Nitre- Mlynárciach.

  Dozviete sa všetko potrebné o štúdiu, prijímacích skúškach a pripravujeme aj nasledujúce zaujímavé workshopy:

  10.00 hod. Rýchle prsty

  Vyrátaj si svoju výplatu

  11.00 hod. Burza tovarov

  Rýchle prsty

  12.00 hod. Vyrátaj si svoju výplatu

 • 10. 12. 2018 Dňa 6. 12. 2018 aj na našu školu zavítal Mikuláš spolu s jeho vernými pomocníkmi.
  Mikuláš na OA - Obrázok 1  Mikuláš na OA - Obrázok 2
   
 • 3. 12. 2018 Obchodná akadémia Nitra je už tradične zapojená do projektu Červené stužky. 
 • 3. 12. 2018 Výsledková listina
 • 30. 11. 2018 Výsledky v školskom kole
 • Naši žiaci získavajú skúsenosti nielen zahraničnými mobilitami, ale radi privítame študentov a učiteľov zo zahraničia aj u nás v škole. V rámci programu Erasmus+ v období 12. – 23. 11. 2018 hosťujeme 4 žiakov z partnerskej školy KPEDU z fínskeho mesta Kokkola, ktorí absolvujú odbornú prax v hypermarkete Tesco a zároveň si našli čas, aby zavítali medzi nás do školy. Predstavili nám svoju krajinu, mesto i školu a zaujala nás i diskusia o vzdelávaní vo Fínsku.

  Ďakujeme vedeniu hypermarketu Tesco Nitra za spoluprácu a ústretový prístup J

 • Naša škola sa zapojila do školskej súťaže programu Consumer Classroom.

  Podmienkou súťaže bolo vytvorenie projektového tímu, ktorý sa musel skladať z dvoch tried žiakov z rôznych krajín EÚ.

  Partnerskou školou bola Šolski center Srečka Kosovela Sežana Slovenia so žiakmi:

  • Miha Kljun
  • Rene Bekar
  • Martina Birsa
  • Sara Dakaj.

  Za Obchodnú akadémiu Nitra Slovakia žiačky II.B triedy:

  • Laura Urbanová
  • Miriam Paľová
  • Timea Výberčiová
  • Deborah Pagáčová.

  Cieľom vytvoreného tímu zo žiakov oboch škôl bolo spolupracovať na vytvorení a odoslaní jedného videosprievodcu zaoberajúceho sa organizáciou školského výletu do zahraničia vrámci štátov EÚ.

 • 24. 10. 2018 sa uskutočnila beseda s mladou slovenskou spisovateľkou Evou Hraškovou, absolventkou našej OA. Besedy sa zúčastnili junior ambasádori, žiaci III.B a žiaci III.C. Spisovateľka formou zaujímavej prezentácie rozprávala o svojich literárnych začiatkoch, predstavila nám svoju tvorbu a prezradila, kde berie inšpiráciu. Zaujímala nás problematika marketingu vydavateľov, možnosti začínajúcich autorov aj možnosť preniknúť slovenskou tvorbou na európsky knižný trh. V závere besedy žiakom, ktorí jej kládli najviac zvedavých otázok, venovala svoje knihy s autogramom. Beseda sa uskutočnila v rámci projektu Záložka do knihy spája slovenské školy. V tomto školskom roku sa našou partnerskou školou stala OA Sereď, s ktorou chceme rozvíjať spoluprácu aj v projekte EPAS- zvýšiť povedomie európskeho občianstva a účasť mladých ľudí vo voľbách do EP v máji 2019.

 • „V podnikaní musí byť vždy poctivosť, etický rozmer a malo by slúžiť verejnosti.“

  (Tomáš Baťa ml.)

  19. a 26. októbra 2018 sa žiaci 4. ročníka zúčastnili odbornej exkurzie do Baťovho inštitútu v Zlíne.

  Naším cieľom bolo:

  získať informácie o živote, podnikaní a aktivitách Tomáša Baťu so zreteľom na:

  • vytváranie podmienok pre uplatnenie produkcie nadštandardnej kvality na trhoch EÚ a na trhoch vo svete,
  • podporu výroby a predaja konkurencieschopných
 • P.č. Meno a priezvisko Trieda

  1. Adam Baláži III.B

  2. Klaudia Kopčeková III.B

  3. Ena Ye III.D

  4. Miriama Kováčová III.B

  5. Natália Čičová III.B

  6. Ľuboš Jurčík III.D

  7. Rebeka Križanová III.B

  8. Adriána Ondrejková III.A

  9. Šimon Kupec III.C

  10. Alžbeta Viktória Vaisová III.B

  11. Peter Varga III.B

 • P.č. Meno a priezvisko Trieda

  1. Dominik Tóth IV.A

  2. Miroslava Lorinczová IV.C

  3. Alexandra Čevelová IV.B

  4. Lenka Kalivodová IV.C

  5. Karin Svečulová IV.A

  6. Stanislava Kostolániová IV.D

  7. Kristián Ťapušík IV.A

  8. Patrícia Šranková IV.C

  9. Tatiana Vontorčíková IV.B

  10. Viktória Szabóová IV.C

  11. Barbora Smatanová IV.C

  12. Tomáš Letko IV.A

 • Vedenie školy oznamuje žiakom a rodičom, že dňa 29.10.2018 udeľuje žiakom 1.- 4. ročníka riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

 • Európska značka pre jazyky je iniciatívou Európskej komisie, ktorá je zameraná na podporu jazykového vzdelávania. Jej cieľom je zviditeľniť a oceniť projekty zamerané na jazykové vzdelávanie a zároveň podporovať, využívať a rozširovať výsledky úspešných iniciatív na národnej a európskej úrovni ako príklady dobrej praxe.

  Význam jazykového vzdelávania dnes už nepodceňuje nikto. Ovládanie cudzích jazykov sa stalo štandardnou a nevyhnutnou výbavou takmer každého, kto sa chce uplatniť na trhu práce. Prioritou je aj na našej škole, kde okrem kvalitného vyučovania cudzích jazykov poskytujeme žiakom možnosť zapájať sa do medzinárodných projektov a zlepšovať jazykové zručnosti aj formou vykonania odbornej praxe vo firmách a podnikoch v zahraničí. Nezabúdame ani na pedagogických zamestnancov, ktorí si tiež zlepšujú svoje zručnosti v cudzom jazyku tak, aby dokázali aplikovať jazykovo a obsahovo integrované vzdelávanie (CLIL). Zúčastňujú sa jazykových kurzov, odborných a metodických kurzov, medzinárodných konferencií. Nadobudnuté skúsenosti sú zárukou prenosu európskych hodnôt a multikultúrnych dimenzií do života našej školy, ktorá sa stáva modernou európskou vzdelávacou inštitúciou.

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
  Bolečkova 2, 950 50 Nitra
 • spojovateľka: 037/6580081
  zástupkyňa tel. a fax: 037/6344378
  riaditeľka: 0902277088
  školská jedáleň: 037/7736891

  Email:
  oanitra@gmail.com

Fotogaléria