• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Návšteva z Veľkej Británie

      Dňa 25. júna 2021 poctil našu školu návštevou veľvyslanec z Veľkej Británie, pán Nigel Baker. Ako ambasádor projektu zosnulého Princa Philipa bol vyzvaný, aby splnil tri úlohy. Jednou z nich bolo strávenie času so študentmi slovenských škôl.

      Trieda III.A mala česť odštartovať túto výzvu a byť prvou triedou, s ktorou strávil čas. Zaujímal sa o skúsenosti s online výučbou počas lockdownu. Sám popísal, ako online výučbu vnímal prostredníctvom svojho syna. Medzi rozoberané témy patrili aj odlišnosti medzi školami v Anglicku a na Slovensku. Diskusia o športoch mala zo všetkých tém asi najväčší úspech. Ku koncu stretnutia žiaci dostali možnosť položiť pánovi Bakerovi zopár otázok. Padli otázky typu „ Naozaj pijete čaj s mliekom?“ alebo „ Je počasie v Anglicku naozaj také zlé?“ S istotou môžeme povedať, že tieto otázky pána veľvyslanca pobavili.

     • EDUCATE SLOVAKIA

      V období 17. – 21. mája 2021 sa žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili on-line projektu Educate Slovakia. Organizácia AIESEC vybrala pre našu školu lektorov z rôznych krajín: Indonézia, Peru, Jordánsko a Turecko.

      Žiaci spoznávali historické mestá a miesta, multikultúrnu diverzitu, tradície a zvyky ľudí vzdialených oblastí. Všetky hodiny boli zaujímavým a príjemným spestrením komunikácie v anglickom jazyku. Ahmed z Jordánska upútal žiakov tanečnými krokmi a variáciami, ktoré si spolu aj vyskúšali. Efe z Turecka prekvapil žiakov emotívnym spevom s gitarovým doprovodom.

     • Súťaž Človek v ohrození

      V dňoch 31. 03. – 03. 05. 2021 sa na našej škole uskutočnilo online školské kolo súťaže Človek v ohrození. Prihlásilo sa 36 žiakov z 1. – 3. ročníka. Súťaž mala veľmi dobrú úroveň, a tak sa odborná komisia v zložení Mgr. Korčeková, PeadDr. Jančová, PeadDr. Chlebcová rozhodla udeliť viac miest, ako sú štandardné prvé 3 miesta. Žiaci vypracovali prezentácie na rôzne témy, ktoré trápia ľudstvo na našej planéte ako napr. Živelné katastrofy, Civilizačné choroby, Covid-19, Chudoba a pod. Vo svojich projektoch nielen konštatovali, ale aj hľadali východiská a konštruktívne riešenia.

     • Olympiáda podnikový hospodár

      Dňa 30. marca 2021 sa 16 žiakov zo IV.B triedy zúčastnilo školského kola „Olympiády

      podnikový hospodár“, ktorú organizovala Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej
      univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach.
      Z týchto žiakov na celoslovenské kolo, ktoré sa konalo 27. apríla 2021 úspešne postúpilo 6
      žiakov:

      Martin Martiška
      Diana Dojčanová
      Tamara Barciová
      Kristína Kudriová
      Ján Čmiel
      Erik Ferenc

  • Partneri

  • Charta ERASMUS+

    

   ERASMUS+  PROGRAM EÚ PRE VZDELÁVANIE, ODBORNÚ PRÍPRAVU, MLÁDEŽ A ŠPORT

    

   CHARTA ERASMUS+ PRE VZDELÁVANIE A ODBORNÚ PRÍPRAVU

  • EPAS

   Ambasádorská škola Európskeho parlamentu

   Naša škola bola v školskom roku 2018/2019 zaradená medzi úspešných účastníkov programu EPAS. 

   Viac informácií o programe http://www.europarl.europa.eu/slovakia/sk/mladez/epas.html

   Celý školský rok sme organizovali rôzne aktivity, ktorých cieľom bolo rozvíjanie povedomia o euroobčianstve, ukázať, ako EÚ ovplyvňuje náš každodenný život a poukázať aj na problémy, ktoré majú globálny charakter, a preto ich musíme riešiť spoločne.  Cieľom projektu bolo aj vzbudiť záujem mladých ľudí o dianie okolo seba, o európske témy a prispieť k vyššej účasti mladých ľudí v eurovoľbách. Preto sme sa pripojili aj k iniciatíve  TENTORAZ IDEM VOLIŤ.

   Naše aktivity ste mohli sledovať na našom FB. Sme radi, že do projektu sa zapojilo toľko žiakov i vyučujúcich. Všetkým by sme chceli poďakovať, veď spoločne sa nám podarilo cieľ projektu naplniť.

   13. septembra 2019 sa v Bratislave konalo slávnostné vyhodnotenie III. ročníka tohto projektu. Naša škola získala plaketu Ambásadorská škola Európskeho parlamentu a senior ambasádori a junior ambasádori certifikáty.

            

   Náš záujem o európske dianie ukončením projektu nekončí. Čakajú nás ďalšie aktivity, ktoré nám pomôžu orientovať sa spoločenskom aj politickom dianí. Nám začal nový školský rok a  Europarlament sa zaplnil novými europoslancami. Veríme, že Európa pôjde tým správnym smerom.  

   O našich aktivitách sa dozviete na našom FB

    

  •  

   Škola je je držiteľom titulu Efektívny používateľ modelu CAF

   Čo je to CAF? 

   https://www.unms.sk/?model-CAF-2020

    

  • Škola je držiteľom certifikátu Európska značka pre jazyky 2018

    

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 28. 7. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  •