• Ďakujeme, že ste klikli na našu webovú stránku a zaujímate sa o možnosti štúdia na našej škole.

     Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať 21.12.2022 v čase od 9.00 do 12.00 hod.

     Okrem informácií o škole a štúdiu sme si pre Vás pripravili aj interaktívne workshopy a vianočné trhy.

      

     Prijímanie žiakov na štúdium do 1. ročníka v šk. roku 2023/2024

      

     študijný odbor

     počet prijímaných žiakov

     možnosť duálneho vzdelávania

     možnosť navštevovať triedu s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka

     6317 M obchodná akadémia

     90

     nie

     áno

     1 trieda 

     6330 K bankový pracovník

     20

     áno

     partner: UNIQA GSC Slovakia

     počet žiakov: 2

     podmienka: nemecký jazyk

     nie

      

      

     Charakteristika odborov:

     6317 M obchodná akadémia - 4-ročné štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou. Absolvent nájde uplatnenie vo verejnom aj súkromnom sektore v pracovných pozíciách ako ekonóm, účtovník, mzdový referent, referent tvorby cien, fakturant, štatistik, obchodný zástupca, referent v štátnej správe a samospráve, bankový a poisťovací pracovník, administratívny pracovník, asistent, organizačný pracovník, personalista, pracovník marketingu, obchodný referent, manažér strednej úrovne alebo sa môže uplatniť ako samostatný podnikateľ.

     6330 K bankový pracovník je určený žiakom, ktorí uprednostňujú viac praktického vzdelávania a odborného výcviku. 4- ročné štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou. Cieľom štúdia je pripraviť absolventov s uplatniteľnosťou sa na trhu práce vo sfére bankového sektora, ale tiež v oblasti finančného riadenia v podnikateľskej sfére.

     V porovnaní s odborom obchodná akadémia absolvujú žiaci odborný výcvik v rozsahu:

     Ročník

     Počet hodín odborného výcviku za týždeň

     1.

     6

     2.

     14

     3.

     14

     4.

     14

      

     Žiaci, ktorí podpíšu učebnú zmluvu o duálnom vzdelávaní so zamestnávateľom, budú vykonávať odborný výcvik priamo na pracovisku zamestnávateľa. Výhodou zmluvy je poberanie podnikového štipendia a preplatenie reálne vykonanej práce zamestnávateľom. Žiaci bez učebnej zmluvy vykonávajú odborný výcvik v škole.

      

     V obidvoch študijných odboroch majú žiaci možnosť získať grant z programu Erasmus+ a absolvovať 3 týždne odbornej praxe v zahraničí.

     O priebehu prijímacích skúšok a kritériách prijímania na štúdium informujeme v samostatnej časti.

     Pre ďalšie informácie o našej škole si pozrite prezentáciu a video, ktoré pre Vás pripravili naši šikovní žiaci.

     Ak máte otázky, na ktoré ste nenašli odpoveď, napíšte nám na oanitra@gmail.com