•    OBCHODNÁ AKADÉMIA, BOLEČKOVA 2, NITRA

      

     Obchodná akadémia Nitra oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

     ÚDRŽBÁR


     Pracovné podmienky:

     - pracovný pomer na dobu určitú, 12 mesiacov

     - nástup od 1.10.2022

     - plný pracovný úväzok.

      

      Náplň (druh) práce:

     - zodpovedá za údržbársku prácu v oblasti starostlivosti o majetok školy,

     - vykonáva základné údržbárske, stolárske a remeselné práce (napr. oprava stoličiek, lavíc, dverí, zámkov, ...),

     - zabezpečuje čistotu a údržbu vnútorného a vonkajšieho areálu školy. 

      

      Požiadavky na uchádzača:

      Vzdelanie

     Stredné odborné vzdelanie

      Zoznam požadovaných dokladov:

     - žiadosť o prijatie do zamestnania

     - profesijný životopis

     - dokladov o nadobudnutom vzdelaní

     - súhlas  so spracovaním osobných údajov

      

     Informácie pre uchádzača:

      Základná zložka mzdy

     Funkčný plat stanovený vo výške minimálne 722,50 EUR mesačne.

     Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

      Termín podania žiadosti

     Žiadosť s požadovanými dokladmi zaslať na adresu Obchodná akadémia, Bolečkova 2, 950 50 Nitra, oanitra@gmail.com najneskôr do 30.9.2022.

     Budeme kontaktovať len vybraných uchádzačov, a to telefonicky alebo emailom.

      

     Adresa školy

     Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra

     Bolečkova 2, 950 50 Nitra

      

     Kontakt

     Mgr. Renáta Košovičová – riaditeľka školy.

     tel.: +421 37 65 80 081, 0902 277 088,

     e-mail: oanitra@gmail.com,