• PK odborných predmetov teoretického vzdelávania

    • Predmetová komisia odborných predmetov teoretického vzdelávania

      

      Názov predmetovej komisie: Predmetová komisia odborných predmetov teoretického vzdelávania

      

     Predseda PK : Ing. Zuzana Krajňáková

     Zástupca: Ing. Zuzana Buzinkaiová

     Členovia PK:  Ing. Eva Bellová, JUDr. Alžbeta Durdiaková, Ing. Patrícia Halajová,  Ing. Viera Zlatohlávková, Ing.  Iveta Svitačová, Ing. Ivana Kürklü, PhD.

     PREDMETOVÁ KOMISIA ODBORNÝCH PREDMETOV TEORETICKÉHO VZDELÁVANIA zahŕňa tieto odborné predmetyodborný výcvik:

     EKONOMIKA – EKN

     MAKROEKONÓMIA – MAK

     EKONOMICKÝ SEMINÁR - EKS

     PRÁVO – PRV

     TOVAROZNALECTVO – TOV

     EKONOMIKA  A FINANCIE - EKF

      

     V odbore Bankový pracovník:

     ODBORNÝ VÝCVIK – zahŕňa bloky Ekonomické a bankové praktiká, Finančný sektor, Finančné produkty a služby

     ZÁKLADY  FINANČNEJ  ANALÝZY - ZFA

      

     V odbore Obchodná akadémia v duálnom vzdelávaní:

     ODBORNÝ  VÝCVIK – voliteľný blok Aplikovaná ekonómia

     Okrem odborných predmetov patrí do našej PK aj odborný  voliteľný predmet a to:

     VIAC AKO PENIAZE – VAP

      

     Krúžky:

     JA Online ekonómia

     JA Etika v podnikaní