• Základné informácie

    Účinná a efektívna spolupráca stredných odborných škôl so zamestnávateľmi znamená výučbu pre   zamestnanie a to cestou zosúladenia výučby v školách s potrebami zamestnávateľov. Preto systém duálneho vzdelávania je krok k úspechu. Výnimočnosť v partnerstve znamená aktívnu spoluprácu žiakov, škôl a firiem.

     

    Viac o duálnom vzdelávaní:

    http://www.dualnysystem.sk/#HomeTextArea

    http://potrebyovp.sk/dualne_vzdelavanie

     

    Naši partneri:

        UNIQA GSC Slovakia spol. s r.o.

     

    Tatra Banka a.s.

     

     A&T solutions

     

     

    V školskom roku 2022/2023 ponúkame možnosť vstúpiť do systému duálneho vzdelávania v týchto študijných odboroch:

     

    Názov študijného odboru

    UNIQA GSC SLOVAKIA

    Plánovaný počet miest

    TATRA BANKA

    Plánovaný počet miest

    6330 K bankový pracovník

    4-ročný s maturitou

    2

     

     

    6310 Q Financie

    3-ročné pomaturitné vyššie odborné štúdium

     


     


     

    Na uzatvorenie učebnej zmluvy so zamestnávateľom UNIQA GSC Slovakia je nutná aspoň základná znalosť nemeckého jazyka.