• Kontakt na zodpovednú osobu GDPR

    • Podľa čl. 37 Nariadenia EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenia o ochrane údajov určila naša organizácia zodpovednú osobu, ktorá dohliada nad ochranou vašich osobných údajov.

     Zodpovednú osobu môžete kontaktovať vo veci týkajúcej sa ochrany osobných údajov na zodpovednaosoba@fanco.sk alebo telefonicky 0948/481 668.

      

     Podrobnejšie informácie pre dotknutú osobu: TU

     Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv: TU

     Informácie pre dotknutú osobu v súvislosti s pandémiou: Informacie_pre_DO_-_vstup_do_skoly_zam.docx