• Oznam

     • Vedenie školy oznamuje, že dňa 13. 5. 2019 budú mať žiaci 1. a 2. ročníka riaditeľské voľno z dôvodu konania prijímacích skúšok.

     • Svet v ohrození

     • Dňa 11. 04. 2019 sa konalo na našej škole školské kolo súťaže Svet v ohrození, ktoré je vyhodnotením najlepších projektov v rámci Globálneho rozvojového vzdelávania.
     • Deň narcisov

     • Dňa 11. apríla 2019 sa konala verejná finančná zbierka na pomoc onkologicky chorým pacientom, pod názvom Deň narcisov. Zbierku organizovala Liga proti rakovine. Do tejto charitatívnej akcie sa aktívne zapojili aj žiaci z III. ročníka našej školy.
      Všetkým žiakom a zamestnancom školy, ktorí prispeli, ďakujeme.
     • Matematický Klokan

     • Dňa 21. marca 2019 sa konalo celoslovenské kolo v súťaži Matematický Klokan. 
      Najlepšie obstáli Samuel Slezák z I.C, ktorý získal 83,3%, Natália Péliová z II.A a Ema Kóšová z II.D, ktoré získali zhodne 70,8% a Ema Ďurišová 70%.

      Srdečne blahoželáme
     • Veľkonočný turnaj

     •    MIX VOLEJBAL
      "Športom za Euròpu"

      Turnaja sa zúčastnilo 42 žiakov a žiačok

      Vysledky:  
      1. miesto      3. ročník
      2.   "             1. ročník
      3.   "              4. ročník
      4.   "              2. ročník
    • Hviezdoslavov Kubín v KOS Nitra
     • Hviezdoslavov Kubín v KOS Nitra

     • 29. marca 2019 sa konalo regionálne kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín v KOS Nitra. Súťaže sa zúčastnila žiačka našej školy 3. D triedy Jarmila Ráczová, ktorá vyhrala školské kolo. Zároveň, postúpila do krajského kola, ktoré sa uskutoční 17. apríla 2019 v Leviciach.
       
     • Regionálne kolo Olympiády „ Mladý účtovník“

     • Dňa 20.03.2019 sa žiačky IV.C triedy Brigitta Balková a Lenka Kalivodová  zúčastnili v Bratislave na regionálnom kole 22.ročníka súťaže „Olympiáda Mladý účtovník“, ktorú každoročne organizuje firma KROS a Slovenská komora certifikovaných účtovníkov.

      Lenka Kalivodová sa umiestnila na 14. a Brigitta Balková na 23. mieste z 39 účastníkov.

     • S projektom v zahraničí

     • V týždni od 18. do 22. marca 2019 sme s našou cvičnou firmou Yumlicious v rámci projektu Erasmus+ CLIL in VET vycestovali na Sicíliu. Cieľom mobility bolo posilniť medzinárodnú spoluprácu cvičných firiem a zlepšiť naše podnikateľské zručnosti. Tento cieľ sme dosiahli. V škole sme sa zúčastňovali interaktívnych prednášok so skvelými učiteľmi. Naučili sme sa pracovať v medzinárodných tímoch, museli sme prekonať jazykové bariéry, museli sme sa navzájom podržať a splniť všetky úlohy. Vyvolalo to v nás pocit spolupatričnosti a zodpovednosti. Pomohlo nám to rozšíriť si slovnú zásobu v anglickom jazyku, naučiť sa nové veci, nebáť sa komunikovať a spoznávať iné kultúry. Mimo školy sme videli mnoho krás Sicílie, starobylé pamiatky, hlavné mesto a krásny výhľad z Monrealu. Náš pobyt sa zakončil prezentovaním cvičných firiem a preberaním certifikátov. Za všetkých zúčastnených môžem tvrdiť, že to bola úžasná skúsenosť. Sicília bude navždy v mojom srdci a rovnako aj ľudia, ktorých som tam spoznala.
      Broňa Horňáková, III.B  

      Ďakujem :-)
     • Rodičovské združenie

     • Vážení rodičia,

      dovoľujeme si Vás pozvať na triedne schôdzky rodičovského združenia, ktoré sa budú konať dňa 27.3.2019 o 16.30 hod. podľa nasledujúceho rozpisu:

      Zasadnutie Rodičovskej rady sa uskutoční v miestnosti č. 86 v D pavilóne o 16.00 hod.

       

     • 2% pre OA

     • Vážení rodičia a priaznivci školy,


      Občianske združenie rodičov Obchodnej akadémie, Bolečkova 2, sa na Vás obracia so žiadosťou o darovanie 2% zo zaplatenej dane.

      Poukázaním 2% nám pomôžete bez toho, aby Vám vznikli akékoľvek  výdavky, keďže sa jedná o daň, ktorú odvádzate do štátneho rozpočtu. Bude Vás to stáť iba 5 minút času, ale žiakom Obchodnej akadémie to  prinesie skvalitnenie vzdelávania a tiež prostredia, v ktorom trávia väčšinu svojho aktívneho času.

      Všetky získané prostriedky budú použité v súlade s platnými zákonmi a investované do budúcnosti našich detí.

      Predtlačené tlačivo si môžete vytlačiť z internetu potvrdenie a predvyplnené vyhlásenie  alebo si ho vyžiadajte na sekretariáte školy. Vyplnené tlačivo treba doručiť na príslušný daňový úrad alebo na sekretariát školy.

      Za poskytnuté prostriedky Vám vopred úprimne ďakujeme.


      Občianske združenie rodičov Obchodnej akadémie Nitra, Bolečkova 2, 950 50 Nitra

      Právna forma: občianske združenie

      IČO: 42047641

      IBAN: SK07 3100 0000 0042 2033 8909

     • Indonézske dni na SPU


     • Dňa 18. 2. 2019 sa žiaci III.B triedy zúčastnili Indonézskeho dňa na SPU v Nitre. V priestoroch Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU si vypočuli prednášku indonézskej veľvyslankyne na Slovensku Adiyatwidi Adiwoso. Témou bolo najmä predstavenie Indonézskej republiky a porovnanie slovenskej ekonomiky s indonézskou.

      Po diskusii nasledovala ochutnávka toho najlepšieho z indonézskej exotickej kuchyne.

      Ambasádori programu EPAS mali možnosť diskutovať  aj o otázkach týkajúcich sa Európskej únie a blížiacich sa volieb do Európskeho parlamentu.

      Na záver sa konala prehliadka SPU spojená so zábavným kvízom.

       Klaudia Kopčeková

     • Stretnutie s dobrovoľníkmi

     • 13. a 21. februára  žiaci prvého ročníka venovali hodiny etickej výchovy téme dobrovoľníctva. Stretli sa s členkami Nitrianskeho centra dobrovoľníkov, študentkami Univerzity Konštantína Filozofa a Spojenej školy na Slančíkovej ul. v Nitre.

      Prostredníctvom prezentácie sa dozvedeli, kde všade dobrovoľníci pomáhajú, s ktorými organizáciami spolupracujú, ako sa dá zrealizovať  vlastný projekt a ako sa stať dobrovoľníkom.

      Študentky im porozprávali aj o svojich začiatkoch a skúsenostiach v dobrovoľníctve, ktoré môže dať nášmu životu nový rozmer.