• 8. ročník súťaže Generácia Euro

     • Žiačky II.B triedy Laura Urbanová, Deborah Pagáčová, Miriam Paľová, Diana Dojčanová, Sofia Škablová sa zapojili do medzinárodnej súťaže Generácia Euro.

      Súťaž pozostáva z troch samostatných kôl:

      • Online kvíz
      • Esej
      • Prezentácia

      V 1. kole tím úspešne absolvoval Online kvíz a postúpil do 2. Kola so 100% úspešnosťou.

            

     • Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Nitra pozýva na DOD

     • Dovoľujeme si deviatakov, záujemcov o štúdium na škole, ich rodičov a všetkých priaznivcov školy pozvať na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 20.12.2018 v čase od 9.00 do 13.00 hod. v budove školy na Bolečkovej ulici č. 2 v Nitre- Mlynárciach.

      Dozviete sa všetko potrebné o štúdiu, prijímacích skúškach a pripravujeme aj nasledujúce  zaujímavé workshopy:

       

      10.00 hod.   Rýchle prsty

            Vyrátaj si svoju výplatu

      11.00 hod.   Burza tovarov

            Rýchle prsty

      12.00 hod.  Vyrátaj si svoju výplatu

            Burza tovarov

       

      Tešíme sa na Vás!

       

     • Návšteva z ďalekého Fínska

     • Naši žiaci získavajú skúsenosti nielen zahraničnými mobilitami, ale radi privítame študentov a učiteľov zo zahraničia aj u nás v škole.  V rámci programu Erasmus+ v období  12. – 23. 11. 2018 hosťujeme 4 žiakov z partnerskej školy KPEDU z fínskeho mesta Kokkola, ktorí absolvujú odbornú prax v hypermarkete Tesco a zároveň si našli čas, aby zavítali medzi nás do školy. Predstavili nám svoju krajinu, mesto i školu a zaujala nás i diskusia o vzdelávaní vo Fínsku.

      Ďakujeme vedeniu hypermarketu Tesco Nitra za spoluprácu a ústretový prístup J

     • Súťaž programu Consumer Classroom pre rok 2018

     • Naša škola sa zapojila do školskej súťaže programu Consumer Classroom.

      Podmienkou súťaže bolo vytvorenie projektového tímu, ktorý sa musel skladať z dvoch tried žiakov z rôznych krajín EÚ.

       

      Partnerskou školou bola Šolski center Srečka Kosovela Sežana Slovenia so žiakmi:

      • Miha Kljun
      • Rene Bekar
      • Martina Birsa
      • Sara Dakaj.

       

      Za Obchodnú akadémiu Nitra Slovakia žiačky II.B triedy:

      • Laura Urbanová
      • Miriam Paľová
      • Timea Výberčiová
      • Deborah Pagáčová.

       

      Cieľom vytvoreného tímu zo žiakov oboch škôl bolo spolupracovať na vytvorení a odoslaní jedného videosprievodcu zaoberajúceho sa organizáciou školského výletu do zahraničia vrámci štátov EÚ.

      Link na súťažne video nájdete tu: https://youtu.be/qu8oETlkcgE

       

      Pri riešení projektu žiaci mali zvážiť rôzne aspekty, ako napr. dopravu, náklady na dosiahnutie cieľa, možnosti ubytovania, výdavky za jedlo a aktivity, cestovné poistenie, použité spôsoby platby ...

      Na základe získaných informácií vytvoriť čo najnižší rozpočet s cieľom zorganizovať školský výlet s najlepším  využitím rozpočtu.

       

      Termín odoslania bol 15. októbra 2018.

      Čakáme na výsledky súťaže.

       

      Žiakov pripravili a organizačne zabezpečili súťaž  Eva Bellová, Zuzana Krajňáková.

     • BESEDA SO SPISOVATEĽKOU EVOU HRAŠKOVOU

     • 24. 10. 2018 sa uskutočnila beseda s mladou slovenskou spisovateľkou Evou Hraškovou, absolventkou našej OA. Besedy sa zúčastnili junior ambasádori, žiaci III.B a žiaci III.C. Spisovateľka formou zaujímavej prezentácie rozprávala o svojich literárnych začiatkoch, predstavila nám svoju tvorbu a prezradila, kde berie inšpiráciu. Zaujímala nás problematika marketingu vydavateľov, možnosti začínajúcich autorov aj možnosť preniknúť slovenskou tvorbou na európsky knižný trh. V závere besedy žiakom, ktorí jej kládli najviac zvedavých otázok, venovala svoje knihy s autogramom. Beseda sa uskutočnila v rámci projektu Záložka do knihy spája slovenské školy. V tomto školskom roku sa našou partnerskou školou stala OA Sereď, s ktorou chceme rozvíjať spoluprácu aj v projekte EPAS- zvýšiť povedomie európskeho občianstva a účasť mladých ľudí vo voľbách do EP v máji 2019.

     • Exkurzia Zlín

     • „V podnikaní musí byť vždy poctivosť, etický rozmer a malo by slúžiť verejnosti.“

                                                                                                                     (Tomáš Baťa ml.)

       

       

      19. a 26. októbra 2018 sa žiaci 4. ročníka zúčastnili odbornej exkurzie do Baťovho inštitútu v Zlíne.

       

       

      Naším cieľom bolo:

       

      získať informácie o živote, podnikaní a aktivitách Tomáša Baťu so zreteľom na:

       

      • vytváranie  podmienok pre uplatnenie produkcie nadštandardnej kvality na trhoch EÚ a na trhoch vo svete,
      • podporu výroby a predaja  konkurencieschopných domácich a zahraničných výrobkov a služieb nadštandardnej kvality,
      • vytváranie  vzťahu k verejnosti k a k  spotrebiteľom najmä v rámci Európskej únie,
      • ochrana spotrebiteľa pred nekvalitnou produkciou domáceho i zahraničného pôvodu,
      • vytváranie podmienok pre voľný pohyb tovarov a služieb na európskych  a svetových trhoch,
      • prispievanie k sociálno-ekonomickému rozvoju a k ochrane životného prostredia,
      • rozvoj kultúrnych a duchovných hodnôt zamestnancov a zvyšovanie kvality života vôbec,
      • podporu zvyšovania kvality a etiky podnikania.

       

      Naučili sme sa:

      • že spojitosť medzi etikou v podnikaní a podnikateľským úspechom je veľmi dôležitá
      • identifikovať spoločensky zodpovedné podnikanie a integrovanie sociálnych a ekonomických záujmov do firemných činností v podnikateľských aktivitách Tomáša Baťu.
     • Zoznam úspešných uchádzačov o grant Erasmus+ v projekte Zručnosti pre všetkých 3. ročník

     •  

      P.č.    Meno a priezvisko                 Trieda

      1.        Adam Baláži                          III.B

      2.        Klaudia Kopčeková                III.B

      3.        Ena Ye                                   III.D

      4.        Miriama Kováčová                 III.B

      5.        Natália Čičová                       III.B

      6.        Ľuboš Jurčík                          III.D

      7.        Rebeka Križanová                 III.B

      8.        Adriána Ondrejková               III.A

      9.        Šimon Kupec                         III.C

      10.     Alžbeta Viktória Vaisová         III.B

      11.     Peter Varga                             III.B

      12.     Andrea Ševčíková                   III.D

      13.     Kristína Klučárová                   III.D

      14.     Sofia Ružičková                      III.C

      15.     Marcel Szlávik                         III.A

      16.     Sabína Májová                        III.A

      17.     Sofia Bónová                          III.D

      18.     Simon Lukáč                           III.C

      19.     Jie Chen                                  III.B

      20.     Samuel Pavle                          III.A

                                                                     

      NÁHRADNÍCI

      21.     Broňa Horňáková                   III.A

      22.     Veronika Soboňová                III.A

     • Zoznam úspešných uchádzačov o grant Erasmus+ v projekte Zručnosti pre všetkých 4. ročník

     • P.č.        Meno a priezvisko           Trieda

      1.            Dominik Tóth                     IV.A

      2.            Miroslava Lorinczová        IV.C

      3.            Alexandra Čevelová          IV.B

      4.            Lenka Kalivodová             IV.C

      5.            Karin Svečulová               IV.A

      6.            Stanislava Kostolániová  IV.D

      7.            Kristián Ťapušík              IV.A

      8.            Patrícia Šranková           IV.C

      9.            Tatiana Vontorčíková     IV.B

      10.          Viktória Szabóová         IV.C

      11.          Barbora Smatanová      IV.C

      12.          Tomáš Letko                 IV.A

       

      NÁHRADNÍCI

      13.          Ema Ballová                 IV.C

      14.          Alexandra Mikačová    IV.D

     • Oznam

     • Vedenie školy oznamuje žiakom a rodičom, že dňa 29.10.2018 udeľuje žiakom 1.- 4. ročníka   riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

     • Získali sme prestížne ocenenie Európska značka pre jazyky 2018

     • Európska značka pre jazyky je iniciatívou Európskej komisie, ktorá je zameraná na podporu jazykového vzdelávania. Jej cieľom je zviditeľniť a oceniť projekty zamerané na jazykové vzdelávanie a zároveň podporovať, využívať a rozširovať výsledky úspešných iniciatív na národnej a európskej úrovni ako príklady dobrej praxe.

      Význam jazykového vzdelávania dnes už nepodceňuje nikto. Ovládanie cudzích jazykov sa stalo štandardnou a nevyhnutnou výbavou takmer každého, kto sa chce uplatniť na trhu práce. Prioritou je aj na našej škole, kde okrem kvalitného vyučovania cudzích jazykov poskytujeme žiakom možnosť zapájať sa do medzinárodných projektov a zlepšovať jazykové zručnosti aj formou vykonania  odbornej praxe vo firmách a podnikoch v zahraničí. Nezabúdame ani na pedagogických zamestnancov, ktorí si tiež zlepšujú svoje zručnosti v cudzom jazyku tak, aby dokázali aplikovať jazykovo a obsahovo integrované vzdelávanie (CLIL). Zúčastňujú sa jazykových kurzov, odborných a metodických kurzov, medzinárodných konferencií. Nadobudnuté skúsenosti sú zárukou prenosu európskych hodnôt a multikultúrnych dimenzií do života našej školy, ktorá sa stáva modernou európskou vzdelávacou inštitúciou.

      Dňa 3. októbra 2018 sme si na slávnostnej ceremónii, konanej pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej, prevzali ocenenie. Certifkát Európskej značky pre jazyky je ocenením našej bohatej činnosti,  zárukou kvality a dôkazom toho,  že to, čo robíme, má zmysel  a stojí za to v tom pokračovať.