• Jubilejné 10.kontraktačné dni cvičných firiem v Šali

     • Dňa 7.2.2019 sa v Šali konali jubilejné 10. kontraktačné dni cvičných firiem. Na tomto
      podujatí sa zúčastnili aj naše cvičné firmy J&P,s.r.o.a Yumlicious,s.r.o., v ktorých pracujú žiaci
      tretieho ročníka.Žiaci úspešne predstavili svoje firmy, predávali tovar, nadväzovali obchodné
      kontakty a získavali nové nápady.
      Mimoriadne úspešná bola firma Yumlicious,s.r.o., ktorá sa umiestnila na 1.mieste v súťaži
      o najlepšiu prezentáciu.
     • Športové aktivity za prvý polrok šk. roku 2018/2019

     • 18.10.2018  Bedminton žiakov SŠ

      okresné kolo Nitra

      Peter Pucher a Patrik Jančovič

      2. miesto

        

       

      19.10.2018  Bedminton žiačok SŠ

      okresné kolo Nitra

      Sofia Škablová a Laura Urbanová

      5. miesto

        

       

      7.11.2018  Florbal žiakov SŠ

      Adámek Andrej, Čurgali Ivan, Grman Marián, Hulínek Róbert

      Lukáč Simon, Martiška Martin, Mihalčín Samuel, Pavlis Jozef,

      Slezák Samuel, Zeliska Andrej, Kupec Šimon, Duchoň Tomáš

      nepostúpili zo skupiny       

      26.11.2018  Futsal žiakov SŠ

      okresné kolo Nitra, skupinové kolo

      Bíro Matúš, Čurgali Ivan, Hádek Ivan, Jurčík Ĺuboš, Lauko Adam,

      Markovič Vladimír, Mego Adam, Pavlis Jozef, Straňák Samuel
      nepostúpili zo skupiny       

      Mikulášske turnaje

      5.12.2018  Futsalový turnaj "Športom proti drogám"

      turnaja sa zúčastnilo 46 žiakov našej školy

      Zvíťazili žiaci 3.ročníka

        


      6.12.2018  Florbalový turnaj " Svetový deň utečencov"

      turnaja sa zúčastnilo 42 žiakov našej školy 

      Zvíťazili žiaci 4. ročníka
       

     • 8. ročník súťaže Generácia Euro

     • Žiačky II.B triedy Laura Urbanová, Deborah Pagáčová, Miriam Paľová, Diana Dojčanová, Sofia Škablová sa zapojili do medzinárodnej súťaže Generácia Euro.

      Súťaž pozostáva z troch samostatných kôl:

      • Online kvíz
      • Esej
      • Prezentácia

      V 1. kole tím úspešne absolvoval Online kvíz a postúpil do 2. Kola so 100% úspešnosťou.

            

     • Obchodná akadémia, Bolečkova 2 Nitra pozýva na DOD

     • Dovoľujeme si deviatakov, záujemcov o štúdium na škole, ich rodičov a všetkých priaznivcov školy pozvať na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 20.12.2018 v čase od 9.00 do 13.00 hod. v budove školy na Bolečkovej ulici č. 2 v Nitre- Mlynárciach.

      Dozviete sa všetko potrebné o štúdiu, prijímacích skúškach a pripravujeme aj nasledujúce  zaujímavé workshopy:

       

      10.00 hod.   Rýchle prsty

            Vyrátaj si svoju výplatu

      11.00 hod.   Burza tovarov

            Rýchle prsty

      12.00 hod.  Vyrátaj si svoju výplatu

            Burza tovarov

       

      Tešíme sa na Vás!

       

     • Návšteva z ďalekého Fínska

     • Naši žiaci získavajú skúsenosti nielen zahraničnými mobilitami, ale radi privítame študentov a učiteľov zo zahraničia aj u nás v škole.  V rámci programu Erasmus+ v období  12. – 23. 11. 2018 hosťujeme 4 žiakov z partnerskej školy KPEDU z fínskeho mesta Kokkola, ktorí absolvujú odbornú prax v hypermarkete Tesco a zároveň si našli čas, aby zavítali medzi nás do školy. Predstavili nám svoju krajinu, mesto i školu a zaujala nás i diskusia o vzdelávaní vo Fínsku.

      Ďakujeme vedeniu hypermarketu Tesco Nitra za spoluprácu a ústretový prístup J

     • Súťaž programu Consumer Classroom pre rok 2018

     • Naša škola sa zapojila do školskej súťaže programu Consumer Classroom.

      Podmienkou súťaže bolo vytvorenie projektového tímu, ktorý sa musel skladať z dvoch tried žiakov z rôznych krajín EÚ.

       

      Partnerskou školou bola Šolski center Srečka Kosovela Sežana Slovenia so žiakmi:

      • Miha Kljun
      • Rene Bekar
      • Martina Birsa
      • Sara Dakaj.

       

      Za Obchodnú akadémiu Nitra Slovakia žiačky II.B triedy:

      • Laura Urbanová
      • Miriam Paľová
      • Timea Výberčiová
      • Deborah Pagáčová.

       

      Cieľom vytvoreného tímu zo žiakov oboch škôl bolo spolupracovať na vytvorení a odoslaní jedného videosprievodcu zaoberajúceho sa organizáciou školského výletu do zahraničia vrámci štátov EÚ.

      Link na súťažne video nájdete tu: https://youtu.be/qu8oETlkcgE

       

      Pri riešení projektu žiaci mali zvážiť rôzne aspekty, ako napr. dopravu, náklady na dosiahnutie cieľa, možnosti ubytovania, výdavky za jedlo a aktivity, cestovné poistenie, použité spôsoby platby ...

      Na základe získaných informácií vytvoriť čo najnižší rozpočet s cieľom zorganizovať školský výlet s najlepším  využitím rozpočtu.

       

      Termín odoslania bol 15. októbra 2018.

      Čakáme na výsledky súťaže.

       

      Žiakov pripravili a organizačne zabezpečili súťaž  Eva Bellová, Zuzana Krajňáková.

     • BESEDA SO SPISOVATEĽKOU EVOU HRAŠKOVOU

     • 24. 10. 2018 sa uskutočnila beseda s mladou slovenskou spisovateľkou Evou Hraškovou, absolventkou našej OA. Besedy sa zúčastnili junior ambasádori, žiaci III.B a žiaci III.C. Spisovateľka formou zaujímavej prezentácie rozprávala o svojich literárnych začiatkoch, predstavila nám svoju tvorbu a prezradila, kde berie inšpiráciu. Zaujímala nás problematika marketingu vydavateľov, možnosti začínajúcich autorov aj možnosť preniknúť slovenskou tvorbou na európsky knižný trh. V závere besedy žiakom, ktorí jej kládli najviac zvedavých otázok, venovala svoje knihy s autogramom. Beseda sa uskutočnila v rámci projektu Záložka do knihy spája slovenské školy. V tomto školskom roku sa našou partnerskou školou stala OA Sereď, s ktorou chceme rozvíjať spoluprácu aj v projekte EPAS- zvýšiť povedomie európskeho občianstva a účasť mladých ľudí vo voľbách do EP v máji 2019.

     • Exkurzia Zlín

     • „V podnikaní musí byť vždy poctivosť, etický rozmer a malo by slúžiť verejnosti.“

                                                                                                                     (Tomáš Baťa ml.)

       

       

      19. a 26. októbra 2018 sa žiaci 4. ročníka zúčastnili odbornej exkurzie do Baťovho inštitútu v Zlíne.

       

       

      Naším cieľom bolo:

       

      získať informácie o živote, podnikaní a aktivitách Tomáša Baťu so zreteľom na:

       

      • vytváranie  podmienok pre uplatnenie produkcie nadštandardnej kvality na trhoch EÚ a na trhoch vo svete,
      • podporu výroby a predaja  konkurencieschopných domácich a zahraničných výrobkov a služieb nadštandardnej kvality,
      • vytváranie  vzťahu k verejnosti k a k  spotrebiteľom najmä v rámci Európskej únie,
      • ochrana spotrebiteľa pred nekvalitnou produkciou domáceho i zahraničného pôvodu,
      • vytváranie podmienok pre voľný pohyb tovarov a služieb na európskych  a svetových trhoch,
      • prispievanie k sociálno-ekonomickému rozvoju a k ochrane životného prostredia,
      • rozvoj kultúrnych a duchovných hodnôt zamestnancov a zvyšovanie kvality života vôbec,
      • podporu zvyšovania kvality a etiky podnikania.

       

      Naučili sme sa:

      • že spojitosť medzi etikou v podnikaní a podnikateľským úspechom je veľmi dôležitá
      • identifikovať spoločensky zodpovedné podnikanie a integrovanie sociálnych a ekonomických záujmov do firemných činností v podnikateľských aktivitách Tomáša Baťu.