• Exkurzia Zlín

     • „V podnikaní musí byť vždy poctivosť, etický rozmer a malo by slúžiť verejnosti.“

                                                                                                                     (Tomáš Baťa ml.)

       

       

      19. a 26. októbra 2018 sa žiaci 4. ročníka zúčastnili odbornej exkurzie do Baťovho inštitútu v Zlíne.

       

       

      Naším cieľom bolo:

       

      získať informácie o živote, podnikaní a aktivitách Tomáša Baťu so zreteľom na:

       

      • vytváranie  podmienok pre uplatnenie produkcie nadštandardnej kvality na trhoch EÚ a na trhoch vo svete,
      • podporu výroby a predaja  konkurencieschopných domácich a zahraničných výrobkov a služieb nadštandardnej kvality,
      • vytváranie  vzťahu k verejnosti k a k  spotrebiteľom najmä v rámci Európskej únie,
      • ochrana spotrebiteľa pred nekvalitnou produkciou domáceho i zahraničného pôvodu,
      • vytváranie podmienok pre voľný pohyb tovarov a služieb na európskych  a svetových trhoch,
      • prispievanie k sociálno-ekonomickému rozvoju a k ochrane životného prostredia,
      • rozvoj kultúrnych a duchovných hodnôt zamestnancov a zvyšovanie kvality života vôbec,
      • podporu zvyšovania kvality a etiky podnikania.

       

      Naučili sme sa:

      • že spojitosť medzi etikou v podnikaní a podnikateľským úspechom je veľmi dôležitá
      • identifikovať spoločensky zodpovedné podnikanie a integrovanie sociálnych a ekonomických záujmov do firemných činností v podnikateľských aktivitách Tomáša Baťu.
     • Zoznam úspešných uchádzačov o grant Erasmus+ v projekte Zručnosti pre všetkých 3. ročník

     •  

      P.č.    Meno a priezvisko                 Trieda

      1.        Adam Baláži                          III.B

      2.        Klaudia Kopčeková                III.B

      3.        Ena Ye                                   III.D

      4.        Miriama Kováčová                 III.B

      5.        Natália Čičová                       III.B

      6.        Ľuboš Jurčík                          III.D

      7.        Rebeka Križanová                 III.B

      8.        Adriána Ondrejková               III.A

      9.        Šimon Kupec                         III.C

      10.     Alžbeta Viktória Vaisová         III.B

      11.     Peter Varga                             III.B

      12.     Andrea Ševčíková                   III.D

      13.     Kristína Klučárová                   III.D

      14.     Sofia Ružičková                      III.C

      15.     Marcel Szlávik                         III.A

      16.     Sabína Májová                        III.A

      17.     Sofia Bónová                          III.D

      18.     Simon Lukáč                           III.C

      19.     Jie Chen                                  III.B

      20.     Samuel Pavle                          III.A

                                                                     

      NÁHRADNÍCI

      21.     Broňa Horňáková                   III.A

      22.     Veronika Soboňová                III.A

     • Zoznam úspešných uchádzačov o grant Erasmus+ v projekte Zručnosti pre všetkých 4. ročník

     • P.č.        Meno a priezvisko           Trieda

      1.            Dominik Tóth                     IV.A

      2.            Miroslava Lorinczová        IV.C

      3.            Alexandra Čevelová          IV.B

      4.            Lenka Kalivodová             IV.C

      5.            Karin Svečulová               IV.A

      6.            Stanislava Kostolániová  IV.D

      7.            Kristián Ťapušík              IV.A

      8.            Patrícia Šranková           IV.C

      9.            Tatiana Vontorčíková     IV.B

      10.          Viktória Szabóová         IV.C

      11.          Barbora Smatanová      IV.C

      12.          Tomáš Letko                 IV.A

       

      NÁHRADNÍCI

      13.          Ema Ballová                 IV.C

      14.          Alexandra Mikačová    IV.D

     • Oznam

     • Vedenie školy oznamuje žiakom a rodičom, že dňa 29.10.2018 udeľuje žiakom 1.- 4. ročníka   riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

     • Získali sme prestížne ocenenie Európska značka pre jazyky 2018

     • Európska značka pre jazyky je iniciatívou Európskej komisie, ktorá je zameraná na podporu jazykového vzdelávania. Jej cieľom je zviditeľniť a oceniť projekty zamerané na jazykové vzdelávanie a zároveň podporovať, využívať a rozširovať výsledky úspešných iniciatív na národnej a európskej úrovni ako príklady dobrej praxe.

      Význam jazykového vzdelávania dnes už nepodceňuje nikto. Ovládanie cudzích jazykov sa stalo štandardnou a nevyhnutnou výbavou takmer každého, kto sa chce uplatniť na trhu práce. Prioritou je aj na našej škole, kde okrem kvalitného vyučovania cudzích jazykov poskytujeme žiakom možnosť zapájať sa do medzinárodných projektov a zlepšovať jazykové zručnosti aj formou vykonania  odbornej praxe vo firmách a podnikoch v zahraničí. Nezabúdame ani na pedagogických zamestnancov, ktorí si tiež zlepšujú svoje zručnosti v cudzom jazyku tak, aby dokázali aplikovať jazykovo a obsahovo integrované vzdelávanie (CLIL). Zúčastňujú sa jazykových kurzov, odborných a metodických kurzov, medzinárodných konferencií. Nadobudnuté skúsenosti sú zárukou prenosu európskych hodnôt a multikultúrnych dimenzií do života našej školy, ktorá sa stáva modernou európskou vzdelávacou inštitúciou.

      Dňa 3. októbra 2018 sme si na slávnostnej ceremónii, konanej pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej, prevzali ocenenie. Certifkát Európskej značky pre jazyky je ocenením našej bohatej činnosti,  zárukou kvality a dôkazom toho,  že to, čo robíme, má zmysel  a stojí za to v tom pokračovať. 

     • OZNAM O ZAHRANIČNEJ ODBORNEJ PRAXI

     • Vedenie školy oznamuje žiakom 3.a 4. ročníka, že na základe schválenia projektu Erasmus + s názvom Zručnosti pre všetkých sa môžu uchádzať o získanie grantu na vykonanie odbornej praxe v zahraničí.

      Záujemcovia pošlú motivačný list a profesijný životopis v anglickom jazyku ako prílohu e-mailu na adresu oanitra@gmail.com. Ako predmet správy treba uviesť Erasmus+.

      Termín: do 10.10.2018

      Kritériom pre výber budú zaslané doklady, prístup ku štúdiu a osobnostné predpoklady. Na ústny pohovor budú pozvaní iba vybraní uchádzači.

     • Rodičovské združenie

     • Plánované rodičovské združenia  v školskom roku 2018/2019

      • 24.9. 2018 o 16.00 hod
      • 19.11.2018 o 16.00 hod
      • 27.3.2019 o 16.00 hod

       

      Informácia k platbe do rodičovského združenia

      Platbu prosíme zrealizovať do 29.10.2018 prevodom na účet OZROA

      s nasledujúcimi údajmi:  IBAN SK07 3100 0000 0042 2033 8909  -  v  poznámke uviesť triedu, meno a priezvisko žiaka  - potvrdenie o platbe je potrebné poslať triednym učiteľom.

      Platba v hotovosti je individuálne možná po dohode s triednym učiteľom.

      Za Váš príspevok na účet rodičovského združenia ďakujeme.

     • Biela pastelka

     • Akiste viete, že medzi nami žijú aj ľudia, ktorí to majú trochu ťažšie v živote. Reč je o nevidiacich a slabozrakých. Aby sme im aspoň trošku pomohli, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska každoročne organizuje pre nich finančnú  zbierku.

       

      (http://bielapastelka.sk/?gclid=EAIaIQobChMIw92G_6nJ3QIVx6MYCh38mgEOEAAYASAAEgI1vfD_BwE)

       

      S rovnakou prosbou o pomoc sa obraciame na vás, milí študenti. Na našej škole sa zbierka uskutoční v piatok, 21. septembra 2018: počas prvej hodiny bude chodiť po triedach Adam s kamarátom. Ak chcete urobiť dobrý skutok, prispejte!

       

     • Otvorenie školského roka 2018/2019

     • Milí žiaci, vážený pedagogický zbor, milí rodičia!

      Dovoľte mi, aby som vás všetkých v tento pre nás sviatočný deň privítala na pôde Obchodnej akadémie, Bolečkova 2 v Nitre pri príležitosti otvorenia školského roka 2018/2019.

      Obzvlášť vítam žiakov 1. ročníka, ktorí sa o dnes stávajú členmi našej školskej rodiny. Začínajú novú etapu svojho života a ja verím, že po jej skončení  budú mať nielen vedomosti a zručnosti potrebné pre zamestnanie a život, ale aj veľa milých a pekných spomienok.

      Rada by som pár slov adresovala aj najstarším spolužiakom – žiakom 4. ročníka. Čaká ich náročný rok, budú musieť preukázať výsledky svojej systematickej 4-ročnej práce a uspieť vo všetkých častiach maturitnej skúšky. Je to úloha náročná, o čom svedčí aj vysoký počet tých, ktorí budú musieť rôzne časti maturitnej skúšky absolvovať v náhradnom alebo opravnom termíne. Nech sú zdvihnutým prstom a varovaním, že „ulievanie“ sa pri štúdiu nevypláca. Kvalita vzdelávania je pre náš pedagogický zbor prioritou a maturitné vysvedčenie sa nedáva zadarmo.

      Čaká nás teda štúdium, vzdelávanie, ťažká práca, ale aj veľa zaujímavých aktivít. Počas prázdnin nás potešili správy  o schválených projektoch či zaradení  školy medzi  elitu a užší výber v rôznych súťažiach a aspektoch vzdelávania. Ako jediná škola v Nitre sa môžeme pochváliť, že nám schválili 3 projekty Erasmus+ v celkovej výške viac ako 230 000 €. Cieľové aktivity budú zamerané predovšetkým na vás, žiakov, ale cestovať, spoznávať nové krajiny a získavať v nich zručnosti a skúsenosti budú môcť iba tí najlepší. Vybrali nás ako ambasádorskú školu Európskeho parlamentu, budeme sa usilovať, aby sme v konkurencii iných škôl obstáli čo najlepšie.  O pár dní pôjdem pred národnú komisiu zabojovať o cenu Európska značka jazykov.  To všetko sú výsledky práce nás učiteľov, ktorí sme spracovali materiály, tvorili obsahovú náplň a vypracovali projekty. Výsledok tohtoročných aktivít však bude  aj vo vašich rukách. Neradi sa pozeráme na nezáujem a pasivitu mnohých z vás. Veď vy budete o pár rokov spravovať našu spoločnosť a nemôže vám byť jedno, čo sa deje vo vašom okolí. Rozhodli sme sa aktívne vás zapojiť do života školy a podieľať sa na jej rozvoji, preveriť nielen vaše vzdelávacie výsledky, ale aj organizačné a tzv. mäkké zručnosti. Teším sa na činnosť žiackej rady, ktorá rovnako ako pedagogický zbor a iné inštitúcie bude mojim poradným orgánom.  Chcem preto apelovať na dôležitú úlohu, ktorá vás v najbližších dňoch čaká- nominovanie kandidátov a voľby do žiackej rady.

      Budeme sa snažiť vytvárať pozitívnu klímu v škole a neustále zlepšovať kultúru školy. Počas prázdnin sme pre vás pripravili 5 nových učební, v najbližších dňoch na vás čakajú ďalšie  prekvapenia Verím, že našu snahu o vytvorenie príjemného prostredia oceníte, budete sa z nových priestorov tešiť rovnako ako my a tí, ktorí zlomyseľne ničili majetok pochopia, že poškodzovanie majetku, ktorý je vlastne často majetkom vašich rodičov, do školy a vôbec do vyspelej spoločnosti nepatrí.

      Na záver chcem všetkým popriať s prichádzajúcim školským rokom veľa pozitívnej energie, chuti do učenia, učiteľom aktívnych a pozorných žiakov, žiakom chápavých a priateľských učiteľov, rodičom veľa radosti z úspechov svojich detí. Týmto považujem školský rok 2018/2019 za otvorený.

      Mgr. Renáta Košovičová

      riaditeľka školy

     • Ponuka pre študentov štvrtého ročníka, ktorí majú záujem pracovať v banke

     • ČSOB a.s. hľadá šikovných absolventov, ktorí majú záujem pracovať na pozíciách v banke.

      Podrobnejšie informácie môžete získať na www.profesia.sk prostredníctvom uverejneného inzerátu alebo priamo u pani riaditeľky pobočky.


      Mária Bányiová
      Riaditeľ pobočky
      Retailová pobočka ČSOB, a.s., Chrenovská 1661/30, 949 01 Nitra III. (OC MAX)

      Československá obchodná banka, a. s.
      Chrenovská 1661
      949 01 Nitra

      tel.: +421 376 927 385
      mobil: +421 902 910 847
      e-mail: mbanyiova@csob.sk

     • Mladý účtovník

     • Naša škola sa zúčastnila 21. ročníka olympiády Mladý účtovník. V celoštátnom kole nás reprezentovala Mária Krošňáková zo IV.B, ktorá obsadila krásne 11. miesto.

      Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších  úspechov. 

     • ITALIA - TOSCANIA

     • V dňoch 25. 04. – 29. 04. 2018 sme sa ako žiaci našej školy zúčastnili na poznávacom výlete okolo Toskánska. Navštívili sme mestá, ktoré sa hrdo nazývajú perlami Talianska. Prvý deň bol celý venovaný prehliadke kolísky renesancie, teda Florencii. Už na začiatku výletu sme sa nadýchali očarujúcej umeleckej atmosféry mesta a na konci dňa sa naše oči pokochali dych berúcim výhľadom na celý okolitý región, ktorý sa už od pradávna hrdí titulom kvet Pádskej nížiny. Druhý deň bol veľmi pokojný, oddychujúci, priam balzam na dušu. Celý sa niesol v hesle: „ Zastav sa nachvíľu, poobhliadni sa okolo seba a preži ten moment naplno!“ Na programe nebolo iba jedno mesto, ale dokonca až dve. Dopoludní sme sa zľahka poprechádzali po historickom mestečku Lucca. Malebné kruhové námestie plné kvetov, typické farebné talianske uličky, na ktorých rozvoniavala tá najlepšia pizza a omnoho viac neopísateľných krás, to všetko robí toto miesto tak výnimočným. Krátko po dobrom obede sa naša partia šťastných turistov na čele s vysmiatymi sprievodcami premiestnila do očarujúcej Pisy, aby svoj zrak uprela na ôsmy div sveta -Námestie zázrakov. V tomto okamihu sa nadšenie dalo vyslovene krájať. Niet pochýb, že spomedzi týchto majestátnych skvostov týčiacich sa za vysokou vstupnou bránou, všetkých okamžite ohromila svetoznáma šikmá veža. Rozhodne som v tom momente nebola jediná, ktorá svoju myseľ zahltila všetkými možnými otázkami, najmä jednou jedinou: „ Ako je toto možné?“ Nakláňala sa tu v dobách temného stredoveku,  v deň kedy Kolumbus objavil Ameriku, v hodinu kedy Michelangelo dokončil sochu Dávida, v časoch vojenských výbojov Napoleona aj vlády Mussoliniho. A predsa tu stále stojí. Nejeden zo študentov ale aj učiteľov si nenechalo ujsť príležitosť vyliezť až na samý vrchol veže a na vlastnej koži pocítiť jej sklon. Po absolvovaní povinných sérií kreatívnych fotení sme sa presunuli k moru. Svieže vlny blahodarne pôsobili na uchodené nohy. Posledný deň výletu sme načerpaní novou energiou natešene putovali k prekrásnym Benátkam. Okúzľujúce kanály lemované domami s jedinečnou architektúrou popretínané ornamentovými mostami a mostíkmi, miniatúrne uličky široké sotva pre jedného človeka a z každého obchodíka vykúkajúce tradičné masky tých najpestrejších farieb. Aj  takto sa dá v skratke opísať jedinečný pôvab a nedokonalá dokonalosť Mesta na vode. Celkový dojem sa ešte viac podčiarkol a zaklincoval večernou plavbou až na koniec Kanála Grande, kde nás už celých unavených, no zato plných zážitkov čakal pohodlný autobus, ktorý nás bezpečne dopravil domov. Touto cestou by som sa v mene všetkých zúčastnených chcela srdečne poďakovať pánovi sprievodcovi aj jeho sympatickej pani manželke za nevšedný výklad, naším odvážnym a veselým pani učiteľkám za neustále udržiavanie dobrej nálady a samozrejme aj pánom šoférom. V neposlednom rade vďaka patrí aj našej drahej pani riaditeľke za umožnenie uskutočnenia exkurzie.  Klaudia Kopčeková II.B

     • Návšteva na strednej odbornej škole vo Fínsku

     • Existuje niekoľko druhov šťastia. V učiteľskom živote ním určite je možnosť vidieť, cítiť a zažiť  fínsku školu na vlastnej koži. Naši traja učitelia takéto šťastie mali vďaka projektu Erasmus+.

      Tento rok sme svoju sieť zahraničných partnerov rozšírili o školu Keski- Pohjanmaan koulutusyhtymä v malebnom mestečku Kokkola vo Fínsku. Počas týždňovej  študijnej návštevy sme videli, že investovať do vzdelania sa naozaj oplatí. Občas sme mali pocit, že fínsky systém vzdelávania je science fiction. A nielen vzdelávanie. Mali sme možnosť navštíviť úrad práce a útulok pre ženy, ktoré so školou spolupracujú. Všetko funguje jednoduchým systémom, ale dokonale. Na úrade práce nezamestnaných prekvalifikujú podľa aktuálnych požiadaviek trhu práce, majú dokonca svoje vlastné pracoviská ako práčovňu, autoservis  alebo  recyklačnú dielňu, v ktorej opravujú naozaj všetko- od starého nábytku až po hračky. Vynovené produkty predávajú vo vlastných obchodoch. Takýmto spôsobom zabezpečia, aby človek na krátke obdobie, kým sa zamestná, nestratil pracovné návyky. A za prácu mu, samozrejme, patrí mzda. Všetko je detailne premyslené. Všetko dáva zmysel. A logiku.

      Celý pracovný trh je nesmierne flexibilný.  A rovnako aj vzdelávanie. Zaujímavé pritom je, že potrebu zmeny si uvedomujú práve učitelia. Na rozdiel od tých našich však zmeny dokážu realizovať, nakoľko školy majú absolútnu voľnosť a slobodu. Žiadna zbytočná administratíva, žiadny stres. Inšpekciu netreba, nie je čo kontrolovať, veď každý učí podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Školy sú financované podľa výsledkov a tak každý vynaloží maximálne úsilie, aby podal čo najlepší výkon.

      Pre odborné vzdelávanie a prípravu na povolanie spravidla stačia 3 roky. Dlhšie (4 roky) trvá iba štúdium gymnázia, ktoré vytvára predpoklady na vysokoškolské štúdium. Absolvent odbornej školy vstupuje na trh práce. Hoci dvere na univerzitu má otvorené. Mnohí si však uvedomujú náročnosť ďalšieho štúdia, dokážu prehodnotiť svoje schopnosti a vedia, že svet práce ponúka mnohé benefity. A pre uplatnenie sa na ňom kvalitná stredná odborná škola stačí.

      Základom je naučiť žiaka kto je, kam smeruje a ako sa do cieľa dostane. Toto je pravidlo, ktoré sa implementuje na každej vyučovacej hodine. Keď žiak dokáže na tieto otázky odpovedať, je pripravený na vzdelávanie. Fínsky učiteľ pochopil, že kvalita vzdelania nestojí na množstve informácií alebo získaných poznatkov, preto si obsah učiva zredukoval. Iba toľko, koľko naozaj žiak potrebuje. Žiadne veľké skúšanie alebo testy. Učí sa pre život. Hlavne pre ten praktický. Z tohto dôvodu teoretické vzdelávanie tvorí iba nepatrnú časť. Ťažiskom je nadobúdanie zručností a kompetencií. Teoretické poznatky nadobúda  žiak sám praktickými činnosťami. Učenie sa prácou. Výchova k podnikaniu. Súčasťou je vytvorenie vlastného biznisu alebo firmy. Žiak si vyhľadá informácie o tom, ako založiť firmu sám. Učiteľ je iba kouč, ktorý ho usmerňuje.  Sám tiež zistí, že potrebuje okolo seba kvalitný tím. A vytvorí si ho zo spolužiakov. Každý sa venuje tomu, čo ho baví a napĺňa.  Veď každý má na niečo talent a treba ho objaviť. Jeden využije svoje tvorivé zručnosti a vytvorí produkt. Iný k nemu urobí marketing . Ďalší vytvorí e-shop. A nájde sa tiež účtovník. Spolupráca poskytuje priestor na rozvoj profesijných zručností a kompetencií a tiež mäkkých zručností. Tie nie sú v žiadnom prípade podceňované. Tvorivý fínsky učiteľ využije každú príležitosť na ich rozvoj. Súčasťou teoretického vzdelávania sú motivačné prednášky, na pôdu školy sa tak často vracajú bývalí absolventi školy, úspešní podnikatelia. Veď kto iný ako úspešný človek dokáže tínedžera viac motivovať? Pozitívna motivácia je na každom kroku. Aj na stenách v učebni. Nie vždy sa všetko na 100% podarí. A vtedy je fajn pozrieť na stenu a prečítať si, že „neúspechu sa netreba báť“ a „treba si veriť“, pretože „život začína až za prekročením vlastnej komfortnej zóny“. O podnetnom prostredí ani nehovoriac. Tu už dávno pochopili, že cítiť sa fajn a príjemne je základným predpokladom na sústredenie sa na prácu. Vyučuje sa väčšinou v blokoch v trvaní 90- 180 minút a to je veľmi dlhá doba na to, aby sedenie v lavici bolo ešte pohodlné. Žiak má možnosť pohodlne sa zvaliť na zem, čí do sedacieho vaku. Kedykoľvek. A po práci treba aj istú dávku psychohygieny. Samozrejmosťou sú relaxačné zóny pre žiakov aj učiteľov. V nich sa môžu venovať obľúbeným činnostiam ako hranie kariet, počítačových hier, stolného tenisu či biliardu. K dispozícii je tiež hudobná miestnosť. Veď kde sa dá lepšie vybiť nahromadená energia ako udieraním do bicích nástrojov? Všetko zariadené jednoducho, moderne a účelne. Cítiť zmysel pre tradičný škandinávsky dizajn. Dozor na chodbách niekde zabezpečujú kamery, sú však zbytočné. Žiaci v relaxačných miestnostiach alebo kaviarni sa „kontrolujú“ navzájom, robia to, čo ich baví, nie je dôvod robiť niekomu zle alebo ubližovať. Ani poškodzovať školský majetok. Veď je pre nich. Problémy s disciplínou sú zriedkavé. Ak sa nejaké objavia, stačí pohovor s učiteľom, v horšom prípade s rodičom. Dočasné vylúčenie zo školy (2 týždne) sa objavuje iba výnimočne. Žiaci aj rodičia takéto výchovné opatrenie považujú za spoločenské „faux- pas“ a radšej sa mu vyhnú.

      Nezabúda sa ani na občerstvenie. Žiaci si sami prevádzkujú  školskú kaviareň. Stále čerstvé teplé nápoje, voda, domáci koláč. A samozrejme predaj výrobkov vytvorených žiakmi. Tu nepoznajú „nejde to“ či „nedá sa“. Dá sa všetko, čo má zmysel a je prospešné pre žiaka.  Funguje tiež školské stravovanie. Príjemné prostredie jedálne láka lahodnou vôňou. Základom je viesť  žiaka k zdravému stravovaniu. Počas štúdia jedno teplé jedlo denne,  zadarmo pre každého žiaka. Šalátový bar je plný farieb, zeleninu a ovocie si nakombinuje kažý sám podľa vlastnej chuti. A tiež si zvolí veľkosť porcie. Teplé jedlo je jednoduché- polievka alebo mäso a príloha. Vždy je z čoho vyberať. Varí sa to, čo žiakom chutí. Veď aj trochu tuku alebo cukru navyše sa dá vykompenzovať  porciou zeleniny a ovocia. Aké jednoduché...

      Jedným z hlavných pilierov kvality školy sa rozumie medzinárodná spolupráca. Škola každoročne realizuje 30- 40 projektov a získa na nich približne 3 milióny Eur. Nesmierne nás teší, že vo svojej medzinárodnej sieti táto úžasná škola zatiaľ nemá slovenského partnera a prejavuje veľký záujem o nadviazanie  ďalšej  spolupráce. Objavujú sa však obavy. Spolupráca nie je iba o vysielaní našich žiakov a učiteľov do krajiny tisícich jazier.  Spolupráca musí byť bilaterálna. Aj naše školstvo bezpochyby má čo ponúknuť, mnohé veci z „našej dielne“  fínskych kolegov počas nekonečných diskusií zaujali. Budem úprimná a priznám, že sa bojím ich návštevy v našej škole. Podmienky, v akých sa vzdeláva fínska mládež a vyučujú fínski kolegovia sú totiž neporovnateľné. Rada by som apelovala na pani ministerku a zriaďovateľov škôl, aby pohli veci k lepšiemu. Veď stratiť možnosť sľubnej a kvalitnej spolupráce  so zahraničím len preto, že sa často hanbíme pozvať svojich partnerov do našich škôl je naozaj na zamyslenie sa. Mnohé veci šikovní učitelia dokážu pretransformovať do našich podmienok aj bez veľkých finančných prostriedkov. Sme kreatívni, odpozorujeme, vyrobíme, prispôsobíme. Oželieme najmodernejšiu techniku a dizajnové priestory. Ale s vypadávajúcimi oknami, ktoré sa nedajú otvárať, nefunkčnými toaletami či zatekajúcimi strechami si sami neporadíme.

       

      Autor: R. Košovičová

       

      Na realizáciu projektu bola poskytnutá finančná podpora Európskej únie. Článok vyjadruje názor autora a Európska komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v texte.

     • Naše nové projekty Erasmus +

     • Tento  týždeň priniesol hneď dve dobré správy. Obidva  projekty, ktoré sme podávali v kľúčovej aktvite 1 sú schválené. Projekt mobility žiakov a zamestnancov v odbornom vzdelávaní a príprave s názvom Zručnosti pre všetkých umožní 12 žiakom  IV. ročníka a 20 žiakom  III.ročníka v šk. roku 2018/2019  vykonať odbornú prax v moderných kanceláriách a firmách na Mallorke a na Malte. Jeho súčasťou budú tiež hospitácie našich učiteľov a plnenie pridelených pedagogických úloh na stredných odborných školách na Mallorke a v Slovinsku. A aby toho nebolo málo, druhý projekt s názvom Chceme vedieť viac prináša učiteľom  a vedeniu školy možnosť vzdelávania sa na odborných kurzoch v zahraničí. Očakávaným výsledkom bude skvalitnenie riadenia školy, kvality vyučovania a predovšetkým  rozšírenie profesijných zručností a kompetencií v oblasti  obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania (CLIL)

     • Pani ministerka ocenila najlepších učiteľov

     • Práca učiteľa je nielen prácou, ale aj poslaním. A väčšinou na celý život. Dobrý učiteľ dáva do svojej práce svoje srdce, kus samého seba.  Je ako svieca, ktorá  vyhorí, aby dala svetlo iným.

      Pri príležitosti Dňa učiteľov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR už tradične ocenilo tých najlepších. Najvyššie rezortné vyznamenania si z rúk pani ministerky Martiny Lubyovej prevzalo 61 učiteľov a pracovníkov v oblasti školstva. Sme veľmi hrdí, že tento rok medzi nimi bola aj naša kolegyňa Mgr. Libuše Drotárová. Ocenenie získala nielen za dlhoročnú pedagogickú činnosť, ale predovšetkým za budovanie pozitívneho vzťahu k športu a pohybu, za úspechy, ktoré so žiakmi dosiahla, zmysel pre fair play na ihrisku i v živote a tiež za nesmierne pozitívny prístup k práci, ktorým rozdáva energiu svojmu okoliu .

      Srdečne gratulujeme a veľa pracovných úspechov a energie do ďalšej práce prajeme oceneným aj všetkým pedagogickým zamestnancom.

     • Deň otvorených dverí v poisťovni UNIQA v Nitre

     • Žiaci III. C triedy a výber žiakov IV. ročníka mali možnosť zúčastniť sa v dňoch 9. a 16. marca 2018 Dňa otvorených dverí  v poisťovni UNIQA. Vďaka milým zamestnancom spoločnosti sme získali základné informácie o ich činnosti. Priblížili nám náplň práce na  jednotlivých oddeleniach a ich benefitoch. Ukázali nám bežný deň zamestnanca priamo pri práci,  pozreli sme si modernú  budovu spoločnosti, ktorá sídli na Palárikovej ulici v Nitre. Na záver  sme absolvovali  jednoduchý kvíz a za úspešné riešenie nás zamestnanci odmenili milým darčekom. Dozvedeli  sme sa, že absolventi našej školy majú odborné predpoklady zamestnať  sa u tohto významného zamestnávateľa, podmienkou je však znalosť nemeckého jazyka.                            

      Týmto by sme sa chceli poďakovať poisťovni UNIQA za príležitosť, ktorá je pre nás veľkou motiváciou. Veď mnohí z nás prišli na to, že  skvelá kariéra sa dá naštartovať aj hneď po skončení strednej školy