• Lyžiarsky výcvik

     • Lyžovania chtiví študenti prvého ročníka sa v dňoch 2. - 6. marca 2020 zúčastnili lyžiarskeho výcviku v stredisku Tále.
         
     • Usmernenie

     • Vážení žiaci a rodičia,


      v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou si Vám dovoľujem poskytnúť nasledujúce informácie a odporúčania hygienikov a MŠVVaŠ SR.
      Nový koronavírus spôsobuje akútne respiračné ochorenie- vírusovú pneumóniu. Všeobecné príznaky virózy sú podobné ako u klasickej chrípky- teplota nad 38 °C, kašeľ, nádcha, bolesť svalov a kĺbov, sťažené dýchanie. Inkubačný čas pri koronavíruse sa uvádza doba 2 až 14 dní. V priemere je to 6 dní.
      V prípade, že žiaci alebo zamestnanci boli a vrátili sa v nedávnom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.
      V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach s potvrdeným koronavírusom, objavia vyššie uvedené príznaky, musí:
       ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
       v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba sama chodiť na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
       v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,
       v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.


      MŠVV a Š SR dôrazne neodporúča v súčasnej dobe organizovanie akýchkoľvek výletov, exkurzií a iných podujatí do oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu.
      Odporúča sa dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:
       pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd, alebo
      použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. Nedotýkať sa nosa, očí a úst
      neumytými rukami,
       pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
       vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a
      ktoré majú najmenej jeden z príznakov ako horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.


      Zároveň apelujem na rodičov, aby neposielali do školy žiaka s príznakmi ochorenia. Rovnaký postup platí aj pre zamestnancov školy.
      V prípade potreby je možné kontaktovať CALL centrum úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre na čísle 0948 495 915 alebo emailom novykoronavirus@uvzsr.sk


      Informácie môžu byť ďalej aktualizované podľa nových zistení.

      Mgr. Renáta Košovičová
      riaditeľka školy

     • 11. kontraktačný deň cvičných firiem v Šali

     •  

      Dňa 13. 2. 2020 sa cvičné firmy NeMüsli s.r.o. a Royal Catering Nitra s.r.o.  zúčastnili 11. kontraktačného dňa cvičných firiem v Šali. Prezentovalo sa 25 cvičných firiem zo Slovenska a Čiech.  Súťažili v kategóriách – najlepšia prezentácia, slogan, logo, katalóg, vizitka a dizajn stánku. Firmy zároveň nadväzovali vzájomné obchodné vzťahy a vymieňali si skúsenosti. 

     • EDUCATE SLOVAKIA

     • Žiaci 2.ročníka sa zapojili do projektu Educate Slovakia v dňoch 13.01-17.01.2020. Študentky Montserrat Legorreta González z Mexika a Atirah Shalsabila z Indonézie prezentovali o svojich krajinách, kultúre, tradíciách, umení, histórii a literatúre.Zaujímavé boli i témy o významných osbnostiach, či o šikanovaní v spoločnosti.Hodiny anglickej konverzácie boli hravé a zároveň edukatívne.
     • Exkurzia   VIEDEŇ

     • Vo štvrtok 5.12.2019 sa zúčastnili žiaci 1.ročníka Obchodnej Akadémie exkurzie do Viedne, ktorej cieľom bola prehliadka historického  centra Viedne a vianočných trhov.

        

     • Výsledky školského kola olympiády

     •  v nemeckom jazyku:

      Kategória 2A                                                    Kategória 2B
      1. Alexandra Kunová - II.A                                   1.Dominik Pintér - III.D             
      2. Sára Barantalová - I.A                                     2.Andrej Zeliska - III.D
      3. Aneta Ladányiová - II.A                                   3. Ľuboš Jurčík - IV.D                

       v ruskom jazyku :
      1. Adam Baláži - IV.B
      2. Deborah Pagáčová - III.B
      3. Miriama Kováčová - IV.B          

                
     • Konferencia pri príležitosti 100. výročia založenia celosvetovej siete Junior Achievement

     • Dňa 28.11.2019 vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko uskutočnila konferenciu pri príležitosti 100. výročia založenia Junior Achievement Worldwide k téme rozvoja podnikavosti, ekonomického myslenia a finančnej gramotnosti JA 100 ROKOV SKÚSENOSTÍ.

       

      • Odzneli prednášky na témy rozvoja podnikavosti, ekonomického myslenia a finančnej gramotnosti na Slovensku. 
      • Panelová diskusia: Úspešné podnikateľské príbehy JA absolventov.  
      • Prezentácie študentov.  

       

      Hlavným bodom programu bolo oceňovanie pedagógov za dlhoročnú skvelú prácu a vybratých škôl za realizáciu vzdelávacích programov JA Slovensko.

      Aj naša škola dostala ocenenie, ktoré prevzala riaditeľka školy Mgr. Renáta Košovičová a za pedagógov Ing. Eva Bellová.