• Olympiáda podnikový hospodár

     • Dňa 30. marca 2021 sa 16 žiakov zo IV.B triedy zúčastnilo školského kola „Olympiády

      podnikový hospodár“, ktorú organizovala Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej
      univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach.
      Z týchto žiakov na celoslovenské kolo, ktoré sa konalo 27. apríla 2021 úspešne postúpilo 6
      žiakov:
       
      Martin Martiška 
      Diana Dojčanová
      Tamara Barciová
      Kristína Kudriová 
      Ján Čmiel 
      Erik Ferenc 

      Na celoslovenskom kole žiak našej školy Erik Ferenc sa umiestnil na 1. mieste, čo je veľký
      úspech.
      Blahoželáme

     • UPOZORNENIE

     • Ospravedlňujeme sa, ak sa k nám v stredu 12.5. 2021 nedovoláte.

      Dôvodom je plánované prerušenie dodávky elektrickej energie ZSE.

     • PRIJÍMACIE KONANIE

     •  

       

      Aktualizácia:  Na základe vyhlášky ÚVZ SR č. 200/ 2021 sa od žiaka prichádzajúceho na prijímacie skúšky nebude vyžadovať negatívny test.

      Vedenie školy oznamuje, že o prijímacom konaní bude so zákonnými zástupcami uchádzačov o štúdium komunikovať elektronicky.

      Z tohto dôvodu je potrebné kontrolovať si správy v konte Edupage, resp. emailové adresy, ktoré ste zadali v prihláške na štúdium.

      Ďakujeme, že budete rešpektovať naše pokyny a pomôžete nám zabezpečiť rýchly a hladký priebeh prijímacieho konania.

     • Mladý účtovník

     • Blahoželáme Tobiasovi Hupkovi zo IV.B k úspechu na celoslovenskom kole Olympiády "Mladý účtovník".

      Medzi tridsiatimi účastníkmi sa umiestnil na peknom deviatom mieste.

     • Riaditeľské voľno

     • Vedenie školy oznamuje, že v dňoch 3. a 10. mája 2021 majú žiaci 1.- 4. ročníka riaditeľské voľno z dôvodu konania prijímacích skúšok.

     • Hviezdoslavov Kubín

     • 22. apríla 2021 sa konalo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

      Umiestnenie žiakov bolo nasledovné:

      Poézia 

      1. miesto Viktória Kaňová (II.D)

      2. miesto Erika Ježová (II.A)

      3. miesto Adrián Galbavý (I.K) 

                     Ján Macho (I.K)

      Próza

      1. miesto Laura Rutičová (II.C)

      2. miesto Viktória Andrusová (IV.C)

     • Mladý účtovník

     • 23. marca 2021 sa uskutočnilo regionálne kolo Olympiády Mladý účtovník, ktoré tradične organizuje firma Kros spolu so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov. Našu školu reprezentovali 3 žiaci: Tobias Hupka zo IV.B, Maxim Abelev zo IV.B a Emma Ďurišová zo IV.A.

      Tobias Hupka sa umiestnil v prvej tridsiatke, a tak postupuje do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať 22.apríla 2021.

      Všetkým našim súťažiacim ďakujeme za účasť, Tobiasovi k dosiahnutému úspechu srdečne blahoželáme a držíme palce v celoštátnom kole.

     • Úspech našej cvičnej firmy

     • Po prvý raz online formou sa 11. marca 2021 uskutočnil už tradičný Kontraktačný deň cvičných firiem Slovensko – východ 2021, ktorý zorganizovala OA Poprad v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania - Slovenského centra cvičných firiem (SCCF).

      Na kontraktačnom dni sa zúčastnilo 21 cvičných firiem z celého Slovenska. Súčasťou podujatia boli aj tento rok súťaže. Cvičné firmy súťažili v kategóriách logo a slogan, katalóg a v kategórii elektronická prezentácia aj naživo.

      Naša CF Freshwaffs, s.r.o. , pod vedením žiakov III.A, B. a D sa v súťaži o naj logo a slogan umiestnila na krásnom 2. mieste a v súťaži o naj katalóg získala 4. miesto.

      Slogan CF: Ak Vám nálada zhasla, pomôže Vám naša vafľa.

      Žiakom cvičnej firmy gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

       

     • Oznam pre rodičov

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme vám, že dňa 22.3.2021 sa bude konať 

      zasadnutie Rodičovskej rady o 17.00 hod.

      triedne rodičovské združenia o 17.30 hod.

      Všetky stretnutia sa budú konať online formou. Linky na pripojenie budú zaslané prostredníctvom triednych učiteľov cez Edupage.

     • Mladý účtovník 2021

     • Dňa 8. februára 2021 sa už tradične uskutočnilo školské kolo Olympiády Mladý účtovník 2021. Súťažili žiaci štvrých ročníkov, vypracovávali súvislý príklad v programe Omega na počítačoch online. Oceňujeme, že sa prihlásilo 12 žiakov aj napriek zložitej situácii,  aká teraz vládne. Všetkým vyslovujeme poďakovanie za odvahu skúsiť si dve hodiny pracovať v účtovnom programe bez akejkoľvek pomoci učiteľa. Vyhrať môžu však len tí najlepší, a tu je výsledok:

      1. miesto                 Emma Ďurišová IV.A
      2. miesto                 Maxim Abelev IV.B
      3. miesto                 Tobias Hupka IV.B
      4. miesto                 Erich Ferenc IV.B a Andrej Zeliska IV.D (rovnaký počet bodov)
      5. miesto                 Tamara Andocsová IV.C

      Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za aktívny prístup a účasť !!!

     • Ďalší úspech pre našu školu

     • Máme naozaj šikovných a skvelých žiakov, ktorí na sebe tvrdo pracujú aj v tejto ťažkej dobe a úspešne nás reprezentovali na 55. ročníku krajskej súťaže žiakov stredných škôl v SIP (spracovanie informácií na počítači). Súťaž sa z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie konala online. Organizačne ju zabezpečovala Celoslovenská komisia SIP v spolupráci s krajskou komisiou a OA Šurany.

      Súťažilo sa v 3 disciplínach:

      1.     Odpis na presnosť s penalizáciou 50 bodov za chybu;

      2.     Úprava textu na počítači – UTX;

      3.     WORDPROCESSING – spracovanie informácií na počítači.

       

      Našu školu reprezentovali štyria študenti druhého a tretieho ročníka. Filip Púchovský si vybojoval 1. miesto a hneď za ním sa umiestnil Kevin Svitač. V náročnej disciplíne UTX nás reprezentoval Martin Rumanovský a  obsadil rovnako úžasné  3. miesto.

       

      Srdečne gratulujeme!

       

     • Medzinárodný online veľtrh cvičných firiem 2020

     • V dňoch 10.11. - 12.11. 2020  sa konal  Medzinárodný  online veľtrh cvičných firiem.  Prihlásených bolo 60 cvičných firiem zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Maďarska, Slovinska, Bulharska, Španielska a Litvy. Naše cvičné firmy Royal Catering Nitra s.r.o. a  NeMüsli s.r.o. sa zapojili do súťaží o najlepšiu elektronickú prezentáciu,  o najlepšie logo,  slogan, vizitku,  o najlepší katalóg a  webovú stránku. Žiaci cvičných firiem si vyskúšali obchodovanie prostredníctvom webových stránok, emailu a internetbankingu, zúčastnili sa online konferencií a online vyhodnotenia súťaží, získali nové skúsenosti s obchodovaním, vystavovaním dokladov, s platbami cez internetbanking.

       

     • Olympiáda v anglickom jazyku- výsledky v školskom kole

     • Kategória 1.-2.ročník

       

      1. Hadnagyová Nina I.B

      2. Fulopová Kinga I.A

      3. Chobot Samuel I.A

      4. Vivodíková Lívia II.A

      5. Kúdolová Romana I.A

       

      Kategória 3.-4. ročník

       

      1. Augustíneková Ivana III.A

      2. Candrák Erik IV.C

      3. Kosorínová Martina III.B

      4. Pintér Dominik IV.D

      5. Kučerová Miriam III.A

     • Výsledky prijímacieho konania

     • Vážení rodičia,

      Aktualizovali sme výsledkovú listinu dňa 13.5. 2021.

      Žiadame zákonných zástupcov prijatých žiakov, aby zaslali potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium do 14.5. 2021. 

      6317 M obchodná akadémia

      6330 K bankový pracovník.

      Vo výsledkovej listine sa viete orientovať podľa kódu, ktorý sme Vám zaslali v pozvánke na prijímacie pohovory.

       Žiaci, ktorí boli prijatí na štúdium do I. ročníka, sú podľa Usmernenia MŠVVaV povinní záväzne potvrdiť škole, či na štúdium nastúpia alebo nenastúpia. Potvrdenie možno zaslať škole buď prostredníctvom aplikácie Edupage alebo na podpísanom tlačive, ktoré si môžete stiahnuť nižšie a poslať ho emailom na oanitra@gmail.com. Zašlite ho, prosím, obratom.

      Poradie uchádzačov sa bude posúvať po nenastúpení niektorých prijatých žiakov. Aby sme vedeli rýchlo reagovať, potrebujeme s Vami komunikovať. Sledujte preto, prosím, webovú stránku školy, Vaše Edupage konto, ako aj emailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihláške.  

      Rozhodnutia Vám budú zaslané elektronicky. Zákonný zástupca žiaka, ktorý nebol prijatý na štúdium, sa môže voči rozhodnutiu odvolať riaditeľke školy. Vzor odvolania proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí si môžete stiahnuť v prílohe.  Odvolanie môžete doručiť cez informačný systém základnej školy   EduPage,  emailom na oanitra@gmail.com, alebo priniesť ho osobne na sekretariát školy v čase od 8.00 do 15.00 hod. Nezabudnite, prosím, uviesť v odvolaní číslo rozhodnutia.

      Ďakujeme, že správnou  komunikáciou s nami umožníte hladký a rýchly priebeh prijímacieho konania.

     • Filmová projekcia SPÝTAJ SA VAŠICH

     • Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu si žiaci druhého ročníka pozreli online dokumentárny film, ktorý nám poskytla nezisková iniciatíva SPÝTAJ SA VAŠICH v rámci Projektu ‘Spýtaj sa vašich 89’ .

      Film je pomôckou, ako porozumieť našej histórii, spoločenskej zmene, ktorú predstavuje revolúcia v novembri  1989.

      Žiaci mali možnosť vidieť konfrontáciu názorov na historické udalosti, na obdobie pred a po revolúcii, na úroveň súčasnej demokracie.

      Film sme využili aj ako podklad pre podnetnú domácu medzigeneračnú debatu na tému ako sloboda, socializmus, zatvorené hranice, očakávania a sklamania. Žiaci mali za úlohu urobiť rozhovor s príbuznými a zmapovať ich názory na obdobie pred a po revolúcii. Orientovať sa v spleti informácií aj dezinformácií, vidieť javy z rôznych uhlov pohľadu zaujať stanovisko a vyjadriť vlastné postoje a názory- k tomuto smerovala diskusia po filme.

      Aj teraz zažívame časy, ktoré budú z pohľadu histórie zaujímavé, pretože priniesli zmenu vo fungovaní našej spoločnosti- KORONA, núdzový stav, obmedzovanie slobôd. Dochádza k polarizácii názorov, dôležitú úlohu zohráva kritické myslenie. Prispieť k jeho rozvoju mal za cieľ aj tento projekt.

     • Európa v klimatickej pohotovosti

     • Online diskusné fórum, 13.11. 202

      Ako sa stať klimaticky neutrálnym kontinentom do roku 2050?

      Ako sa správať udržateľne k prírode?

      Aké sú riešenia klimatickej krízy prepojením zelenej a digitálnej transformácie?

      Čo je to klimatická núdza?

      Ako sa dá predchádzať energetickej chudobe ľudí?

      Čo znamená uhlíková neutralita v ekonomike?

      Žiaci I.C  a III.A triedy sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií v online diskusnom fóre Európa v klimatickej pohotovosti. Poslanci Európskeho parlamentu Róbert Hajšel, Martin Mojsík, Ivan Štefanec a Michal Wiezik diskutovali so študentmi o environmentálnej stratégii, o  projekte bioplastov na Slovensku,  ako i  vlastnej aktivite a zodpovednosti voči životnému prostrediu. Žiaci kládli svoje otázky cez aplikáciu Sli.do # klima 2020.

      Tematické zameranie online diskusie a aktívna účasť študentov vhodne rozvíja a podporuje činnosti v rámci medzinárodného projektu piatich štátov “For a sustainable world, not the climate, change yourself!”

     • Kam po strednej

     • Dobrý deň,

      radi by sme Vás informovali, že bolo vydané ďalšie číslo časopisu Kam po strednej, ktorého cieľom je pomôcť stredoškolákom pri výbere vysokej školy.

      Téma októbrového čísla je zameraná na štúdium prírodných vied, v časopise sú však informácie aj o štúdiu iných odborov. 

      Časopis nájdete aj na tejto webstránke.