• Projektové stretnutie v Portugalsku

     •  

      V dňoch od 12.9. do 16.9. 2022 sa žiaci a pedagógovia našej školy zúčastnili medzinárodného ekologicko-edukačného projektu ,,For a sustainable world, not the climate, change yourself!“ v rámci programu Erasmus + v portugalskom meste Viseu. Hostiteľskou školou bola Escola Secundária Alves Martins. Stretlo sa tam 5 tímov študentov z Turecka, Litvy, Rumunska, Slovenska a Portugalska. Počas týždňa  žiaci získali množstvo vedomostí v oblasti ekológie a globálnych problémov sveta a projektoví partneri pre nich pripravili rôzne zaujímavé aktivity, ktoré ich obohatili nielen odborne, ale aj kultúrne. V rámci pobytu žiaci absolvovali prehliadku mesta Viseu, návštevu vedeckého centra Fabrica ciencia viva, edukačné výlety do miest Coimbra a Aveiro, workshop o vytváraní krátkeho filmu, ktorý následne na tému environmentalistiky aj skutočne vytvorili. Pri produkcii filmu spolupracovali ako zmiešané tímy žiakov zo všetkých krajín zapojených v projekte. Na záver svoj krátky  film odprezentovali a ozrejmili jeho význam a potrebu zmeniť pohľad ľudí na súčasnú nepriaznivú klimatickú situáciu. Zlepšili si taktiež svoje jazykové schopnosti a priniesli si množstvo zážitkov a skúseností, ktoré v profesijnom živote určite využijú.

      Článok napísali Nina Hadnagyová a Terézia Bubeníková

     • Príspevok rodičov do Občianskeho združenia rodičov Obchodnej akadémie

     • Dňa 19. 9. 2022 bol Radou rodičov pri OA Bolečkova 2, Nitra schválený príspevok do OZROA vo výške 50,- € na každého žiaka.

      Žiaci štvrtého ročníka zaplatia 10,- €.

      Príspevok je potrebné uhradiť na bankový účet do 31. 10. 2022.

      IBAN: SK07 3100 0000 0042 2033 8909 

      V poznámke treba uviesť meno a priezvisko žiaka, triedu.

      Do 31.10.2022 treba poslať aj prípadné žiadosti o odpustenie/zníženie príspevku alebo platbu v splátkach. Žiadosť je treba adresovať na OZROA.

      Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno- vzdelávacieho procesu .

      Za Váš príspevok ďakujeme.

     • Otvorenie školského roka 2022/2023

     • Slávnostné otvorenie nového školského roka sa bude konať dňa 5.9.2022 o 9.00 hod. v areáli školy.

      Žiaci 1. ročníka si nájdu svoje umiestnenie do príslušnej triedy na  zoznamoch pri vchode do hlavnej budovy.

      Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

      Žiaci 2.-4. ročníka odkliknú vyhlásenie o bezpríznakovosti cez Edupage. Žiaci 1. ročníka si so sebou prinesú zákonným zástupcom podpísané vyhlásenie na otvorenie školského roka dňa 5.9.2022.

      Tlačivo nájdete tu:

     • ŽENSKÉ LÍDERKY V DIGITÁLNEJ DOBE 

     • Kráľovná Alžbeta II. je na tróne - líderkou už 70 rokov, oslavuje platinové jubileum. V tejto súvislosti vyhlásilo Britské veľvyslanectvo na Slovensku súťaž ŽENSKÉ LÍDERKY V DIGITÁLNEJ DOBE. Projekt vyzýva dievčatá a mladé ženy vo veku od 13 do 26 rokov – užívateľky internetu zasúťažiť si.

       

       

      Tieto dámy sa môžu zapojiť tak, že vytvoria nejaký príspevok na sociálne siete (môže to byť v rôznych formách a podobách, napríklad séria fotiek, video, story, meme, plagát), ktorý má vyzývať, podporovať dievčatá a mladé ženy v tom, aby sa nebáli stať líderkami v najrôznejších oblastiach, dokonca i v takých, v ktorých sa ženy ani dnes veľmi neangažujú alebo sú považované za „mužské“. Celý projekt má svoje ambasádorky, výnimočné ženské líderky a známe osobnosti. Ony budú súťaž aj hodnotiť a zároveň súhlasili, že s víťazkami strávia deň, ukážu jej, o čom je ich práca, poskytnú koučing a mentoring. 

      https://www.facebook.com/ukinslovakia/posts/pfbid0m8SMeUVXFH4cy2Fy6XygESLmiZnh1YXZYkyhyoGbtfuf7PXRK1Yvnsp3qYmdCHwhl 

     • Dobrovoľnícka aktivita

     • Dňa 17.6.2022 sa na našej škole uskutočnila dobrovoľnícka aktivita v rámci projektu nadácie Pontis-Naše mesto. Do aktivity “Zelená pre školu“ sa zapojili dobrovoľníci z  Tatra banky a.s. + žiaci z I.B triedy.  Žiaci vyčistili terén vonkajšieho areálu školy, zarovnávali ho a vysievali na ňom trávu. Súčasťou úpravy bolo aj farbenie plota, ktorý ohraničuje areál školy. Túto časť aktivity vykonávali dobrovoľníci z Tatra banky.

      Všetkým zapojeným účastníkom srdečne ďakujeme za pomoc pri úprave a skrášľovaní areálu školy.

     • Prijímacie skúšky v ďalšom termíne

     • Prijímacie skúšky v 2. kole budú pre študijný odbor 6330 K bankový pracovník

      Počet voľných miest: 7

      Do prihlášky treba správne uviesť nasledujúce údaje:

      EDUID ŠKOLY: 100005731

      KÓD A NÁZOV ŠTUDIJNÉHO ODBORU: 6330 K bankový pracovník

      Termín prijímacích skúšok: 21. jún 2022

     • Spolupráca s fínskou školou v rámci projektu Erasmus+

     • Mesiac máj patril spoznávaniu vzdelávacieho systému vo Fínsku, ktorý patrí k tým najlepším. 4 naši učitelia sa v rámci projektu Erasmus+ zúčastnili mobility v partnerskej strednej škole KPEDU Keski- Pohjanmaan koulutusyhtymä v mestečku Kokkola.

      Cieľom jobshadowingu bolo získať nové poznatky v oblasti využívania inovatívnych metód vo vyučovacom procese, aktivizujúce úlohy uplatňované pri vyučovaní odborných predmetov, formy práce a metódy rozvíjajúce mäkké zručnosti u žiakov, hodnotenie žiakov, spolupráca so zamestnávateľmi.

      Učitelia si priniesli množstvo inšpiratívnych informácií a kopec skúseností, ktoré budeme implementovať vo vyučovacom procese v budúcom školskom roku.

      Popri pracovných povinnostiach mali učitelia možnosť spoznať aj nových ľudí, ich zvyky a kultúru jednej zo škandinávskych krajín.

     • Medzinárodná vzdelávacia aktivita v Rumunsku

     • V dňoch od 9.5. do 13.5 2022 sa naši šikovní žiaci Matúš Matejov (I.D),  Terézia Bubeníková (I.D),  Adam Mocný (I.K), Tatiana Šubová (II.B) a Nina Hadnagyová (II.B) zúčastnili medzinárodného edukačno-ekologického projektu „For a sustainable world, not the clime, change yourself“ v rámci programu Erasmus + v rumunskom meste Temešvár. Počas tohto týždňa pre nich projektoví partneri pripravili množstvo zaujímavých aktivít, na ktorých sa vzdelávali v oblasti ekológie a zmeny klímy. Zlepšili si aj svoje jazykové schopnosti, absolvovali napr. recyklačný workshop, prehliadku mesta ako aj exkurziu v medzinárodnej firme  Heraus,  kde sa dozvedeli veľa zaujímavých a nových  informácií. Priniesli si  kopec zážitkov a nových skúseností.

     • Prijímacie konanie

     • Rodičia boli informovaní o výsledku prijímacieho konania. Ak Vám informácia nebola doručená, kontaktujte nás, prosím. 

      Žiaci, ktorým bol oznam poslaný 12.5.2022 sú neprijatí pre nedostatok miesta. Po prevzatí rozhodnutia sa môžu odvolať.

      V oznámení sú informácie o ďalšom postupe v prípade, že žiak nebol prijatý.

     • LIFE VISION

     • Dňa 28. apríla sa žiaci III.A zúčastnili podujatia pre učiteľov anglického jazyka v úlohe modelovej triedy, kde spolupracovali na predstavení novej učebnice angličtiny. Pod vedením skúsenej metodičky D. Gondovej ukázali, ako sa s materiálmi učebnice dá pracovať a rozvíjať nielen jazykové zručnosti, ale aj zručnosti potrebné v budúcom zamestnaní, či bežnom živote.

     • OLYMPIÁDA KRITICKÉHO MYSLENIA

     • Štyria žiaci našej školy – Adriana Bahulová a Matej Polák z III.D a Miloš Čohán a Katarína Slobodová z II.A sa v marci 2022 zúčastnili krajského kola Olympiády kritického myslenia. Výsledková listina ukázala, že naši žiaci sa umiestnili v prvej polovici a Miloš Čohán obsadil 2. miesto vo svojej kategórii. Srdečne blahoželáme!

     • Knižný dar

     • Spoločnosť McDonald´s darovala našej škole knižné bestsellery v anglickom jazyku. Žiaci si ich môžu požičať od svojich učiteľov ANJ v učebni č. 86.

      Veríme, že knihy obohatia našu slovnú zásobu aj myseľ a ďakujeme spoločnosti, že si vybrali práve nás :)

     • Prijímacie konanie pre šk. rok 2022/2023

     • Prijímacie skúšky - 2.5.2022 a 9.5.2022

      Prezentácia: 7.30 hod. Uchádzač sa preukáže občianskym preukazom / preukazom poistenca zdravotnej poisťovne

      Začiatok prijímacích skúšok: 8.00 hod.

      Povolené pomôcky na prijímacie skúšky: modré pero, ceruzka, kalkulačka. Použitie kalkulačky v mobile nie je povolené.

      Žiakom, ktorí sú prijatí bez prijímacích skúšok, bolo poslané oznámenie.

      Rodičom bol emailom zaslaný kód, pod ktorým nájdu výsledok prijímacieho konania po jeho zverejnení. 

      Pozvánky na prijímacie skúšky boli poslané zákonným zástupcom uchádzačov o štúdium elektronicky cez Edupage.

     • Olympiáda podnikový hospodár

     • Naša žiačka Adela Salvianyová zo IV.C postúpila z individuálneho kola do školského kola olympiády.

       

      Zo školského kola postúpila do celoslovenského kola Olympiády podnikový hospodár.

      Blahoželáme

     • Olympiáda Mladý účtovník

     • V 1. kole Olympiády Mladý účtovník súťažilo 130 študentov z 52 škôl. Gratulujeme našim žiakom, ktorí obsadili popredné miesta a postúpili do celoslovenského kola, v ktorom im, samozrejme, budeme držať palce :-)