• Hviezdoslavov Kubín v KOS Nitra
     • Hviezdoslavov Kubín v KOS Nitra

     • 29. marca 2019 sa konalo regionálne kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín v KOS Nitra. Súťaže sa zúčastnila žiačka našej školy 3. D triedy Jarmila Ráczová, ktorá vyhrala školské kolo. Zároveň, postúpila do krajského kola, ktoré sa uskutoční 17. apríla 2019 v Leviciach.
       
     • Regionálne kolo Olympiády „ Mladý účtovník“

     • Dňa 20.03.2019 sa žiačky IV.C triedy Brigitta Balková a Lenka Kalivodová  zúčastnili v Bratislave na regionálnom kole 22.ročníka súťaže „Olympiáda Mladý účtovník“, ktorú každoročne organizuje firma KROS a Slovenská komora certifikovaných účtovníkov.

      Lenka Kalivodová sa umiestnila na 14. a Brigitta Balková na 23. mieste z 39 účastníkov.

     • S projektom v zahraničí

     • V týždni od 18. do 22. marca 2019 sme s našou cvičnou firmou Yumlicious v rámci projektu Erasmus+ CLIL in VET vycestovali na Sicíliu. Cieľom mobility bolo posilniť medzinárodnú spoluprácu cvičných firiem a zlepšiť naše podnikateľské zručnosti. Tento cieľ sme dosiahli. V škole sme sa zúčastňovali interaktívnych prednášok so skvelými učiteľmi. Naučili sme sa pracovať v medzinárodných tímoch, museli sme prekonať jazykové bariéry, museli sme sa navzájom podržať a splniť všetky úlohy. Vyvolalo to v nás pocit spolupatričnosti a zodpovednosti. Pomohlo nám to rozšíriť si slovnú zásobu v anglickom jazyku, naučiť sa nové veci, nebáť sa komunikovať a spoznávať iné kultúry. Mimo školy sme videli mnoho krás Sicílie, starobylé pamiatky, hlavné mesto a krásny výhľad z Monrealu. Náš pobyt sa zakončil prezentovaním cvičných firiem a preberaním certifikátov. Za všetkých zúčastnených môžem tvrdiť, že to bola úžasná skúsenosť. Sicília bude navždy v mojom srdci a rovnako aj ľudia, ktorých som tam spoznala.
      Broňa Horňáková, III.B  

      Ďakujem :-)
     • Rodičovské združenie

     • Vážení rodičia,

      dovoľujeme si Vás pozvať na triedne schôdzky rodičovského združenia, ktoré sa budú konať dňa 27.3.2019 o 16.30 hod. podľa nasledujúceho rozpisu:

      Zasadnutie Rodičovskej rady sa uskutoční v miestnosti č. 86 v D pavilóne o 16.00 hod.

       

     • 2% pre OA

     • Vážení rodičia a priaznivci školy,


      Občianske združenie rodičov Obchodnej akadémie, Bolečkova 2, sa na Vás obracia so žiadosťou o darovanie 2% zo zaplatenej dane.

      Poukázaním 2% nám pomôžete bez toho, aby Vám vznikli akékoľvek  výdavky, keďže sa jedná o daň, ktorú odvádzate do štátneho rozpočtu. Bude Vás to stáť iba 5 minút času, ale žiakom Obchodnej akadémie to  prinesie skvalitnenie vzdelávania a tiež prostredia, v ktorom trávia väčšinu svojho aktívneho času.

      Všetky získané prostriedky budú použité v súlade s platnými zákonmi a investované do budúcnosti našich detí.

      Predtlačené tlačivo si môžete vytlačiť z internetu potvrdenie a predvyplnené vyhlásenie  alebo si ho vyžiadajte na sekretariáte školy. Vyplnené tlačivo treba doručiť na príslušný daňový úrad alebo na sekretariát školy.

      Za poskytnuté prostriedky Vám vopred úprimne ďakujeme.


      Občianske združenie rodičov Obchodnej akadémie Nitra, Bolečkova 2, 950 50 Nitra

      Právna forma: občianske združenie

      IČO: 42047641

      IBAN: SK07 3100 0000 0042 2033 8909

     • Indonézske dni na SPU


     • Dňa 18. 2. 2019 sa žiaci III.B triedy zúčastnili Indonézskeho dňa na SPU v Nitre. V priestoroch Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU si vypočuli prednášku indonézskej veľvyslankyne na Slovensku Adiyatwidi Adiwoso. Témou bolo najmä predstavenie Indonézskej republiky a porovnanie slovenskej ekonomiky s indonézskou.

      Po diskusii nasledovala ochutnávka toho najlepšieho z indonézskej exotickej kuchyne.

      Ambasádori programu EPAS mali možnosť diskutovať  aj o otázkach týkajúcich sa Európskej únie a blížiacich sa volieb do Európskeho parlamentu.

      Na záver sa konala prehliadka SPU spojená so zábavným kvízom.

       Klaudia Kopčeková

     • Stretnutie s dobrovoľníkmi

     • 13. a 21. februára  žiaci prvého ročníka venovali hodiny etickej výchovy téme dobrovoľníctva. Stretli sa s členkami Nitrianskeho centra dobrovoľníkov, študentkami Univerzity Konštantína Filozofa a Spojenej školy na Slančíkovej ul. v Nitre.

      Prostredníctvom prezentácie sa dozvedeli, kde všade dobrovoľníci pomáhajú, s ktorými organizáciami spolupracujú, ako sa dá zrealizovať  vlastný projekt a ako sa stať dobrovoľníkom.

      Študentky im porozprávali aj o svojich začiatkoch a skúsenostiach v dobrovoľníctve, ktoré môže dať nášmu životu nový rozmer.

     • Jubilejné 10.kontraktačné dni cvičných firiem v Šali

     • Dňa 7.2.2019 sa v Šali konali jubilejné 10. kontraktačné dni cvičných firiem. Na tomto
      podujatí sa zúčastnili aj naše cvičné firmy J&P,s.r.o.a Yumlicious,s.r.o., v ktorých pracujú žiaci
      tretieho ročníka.Žiaci úspešne predstavili svoje firmy, predávali tovar, nadväzovali obchodné
      kontakty a získavali nové nápady.
      Mimoriadne úspešná bola firma Yumlicious,s.r.o., ktorá sa umiestnila na 1.mieste v súťaži
      o najlepšiu prezentáciu.
     • Športové aktivity za prvý polrok šk. roku 2018/2019

     • 18.10.2018  Bedminton žiakov SŠ

      okresné kolo Nitra

      Peter Pucher a Patrik Jančovič

      2. miesto

        

       

      19.10.2018  Bedminton žiačok SŠ

      okresné kolo Nitra

      Sofia Škablová a Laura Urbanová

      5. miesto

        

       

      7.11.2018  Florbal žiakov SŠ

      Adámek Andrej, Čurgali Ivan, Grman Marián, Hulínek Róbert

      Lukáč Simon, Martiška Martin, Mihalčín Samuel, Pavlis Jozef,

      Slezák Samuel, Zeliska Andrej, Kupec Šimon, Duchoň Tomáš

      nepostúpili zo skupiny       

      26.11.2018  Futsal žiakov SŠ

      okresné kolo Nitra, skupinové kolo

      Bíro Matúš, Čurgali Ivan, Hádek Ivan, Jurčík Ĺuboš, Lauko Adam,

      Markovič Vladimír, Mego Adam, Pavlis Jozef, Straňák Samuel
      nepostúpili zo skupiny       

      Mikulášske turnaje

      5.12.2018  Futsalový turnaj "Športom proti drogám"

      turnaja sa zúčastnilo 46 žiakov našej školy

      Zvíťazili žiaci 3.ročníka

        


      6.12.2018  Florbalový turnaj " Svetový deň utečencov"

      turnaja sa zúčastnilo 42 žiakov našej školy 

      Zvíťazili žiaci 4. ročníka