• POĎAKOVANIE

     • Vedenie školy vyslovuje úprimné poďakovanie všetkým žiakom, pedagógom a rodičom, ktorí sa pod profesionálnym vedením PaedDr. Chlebcovej zapojili do prípravy a organizovania slávnostnej akadémie pri príležitosti 100. výročia založenia školy.

      Špeciálne poďakovanie patrí účinkujúcim, ktorý nám pripravili nezabudnuteľný umelecký zážitok.

      Na záver ďakujem Hypermarketu Tesco,  spoločnosti Tauris a p. Ristovi, majiteľovi školského bufetu, ktorí nám zabezpečili chutné pohostenie a pomohli tak dotvoriť skvelú slávnostnú atmosféru.

      Vážime si všetkých, ktorí  nás prišli podporiť a povzbudiť a prajeme slnečné leto, plné pohody a oddychu.

      Mgr. Renáta Košovičová

      riaditeľka školy

     • História pod holým nebom

     • VIA HISTORICA – šermiarsko-divadelná „kumpánia“ nás 19. júna previedla ďalšou z etáp histórie nášho národa. Priblížila nám obdobie bojov o uhorský trón, tureckú expanziu, tridsaťročnú vojnu a protihabsburské povstania.
       
     • OZNAM

     • 24.06.2019 sa uskutoční slávnostná akadémia k 100. výročiu založenia školy.

      Lístky si môžete zakúpiť v dňoch 11.06.2019 – 14.06.2019 počas obednej prestávky v učebni 135 a na sekretariáte školy a sú v hodnote 3 EUR, 4 EUR a 5 EUR.

      Tešíme sa na Vás

     • NAŠE MESTO 2019

     • Dnes prebieha dobrovoľnícke podujatie Naše Mesto 2019 - dobrovoľníci z radov zamestnancov Tatra banky nám pomáhajú zveľadiť prevádzkové miestnosti v hlavnej budove školy.
     • Čítajme si

     • 30. mája 2019 sa 248 žiakov školy zapojilo do dvanásteho ročníka čitateľského maratónu „Čítajme si“. Naším cieľom bolo podporiť záujem o knihy a čítanie, motivovať žiakov k návštevám knižníc. Čitateľský maratón organizuje Linka detskej istoty. Krstnou mamou projektu je Oľga Feldeková

     • Oznam

     • Dňa 24. júna 2019 sa v Divadle Andreja Bagara uskutoční slávnostná akadémia k 100. výročiu založenia školy. Lístky na akadémiu sú v predaji na sekretariáte školy a u žiakov II.A, II.B a II.C triedy.

       

     • Medzinárodná súťaž Social Innovation Relay

     •  

      Žiaci I.C triedy Lenka Kocková, Patrik Kmeťo, Samuel Slezák, Katarína Tancíková sa zúčastnili súťaže Social Innovation Relay. 
       

      Ide o medzinárodný projekt realizovaný v sieti JA Europe s podporou NN Group.
      Súťaž v danom projekte je zameraná na tvorbu inovatívneho podnikateľského nápadu, ktorý rieši sociálne problémy v spoločnosti.
      Súťaž má niekoľko fáz. Naši žiaci úspešne absolvovali:
      □ Registráciu tímu. Bolo registrovaných 272 tímov.
      □ Kvíz o sociálnom podnikaní, kde bolo potrebné dosiahnuť minimálne 80% úspešnosti testu.
      □ Prvotný podnikateľský nápad.
      □ Menovaní žiaci boli z neho vybratí do TOP 20 tímov s najlepším nápadom.
      □ Rozvinutý podnikateľský nápad.
      □ Z neho bol náš tím vybraný do TOP 10 tímov, ktoré postúpili do národného finále v Bratislave. Hoci z neho už ďalej nepostúpili, dosiahli veľký úspech aj vzhľadom k tomu, že sú to prváci /boli najmladší tím/ a súťažili s 18 až 19 ročnými žiakmi.

      Prepracovať sa do TOP 10 spomedzi 272 registrovaných tímov, je krásne umiestnenie. Blahoželáme!

     • Dotazník

     • Keďže od 1. júna si budú môcť všetci žiaci predlžovať platnosť preukazu na nasledujúci školský rok, je pripravený krátky dotazník  k obnove platnosti ISIC/EURO26.

      V mene CKM SYTS držteľov preukazu ISIC žiadame ve o vyplnenie dotazníka.

       

       

     • Branný súboj študentov

     • 7. 5. 2019
      Družstvo OA Nitra:  Klaudia Kopčeková, Šimon Kupec, Marián Grman, Andrej Adámek, Ľubomír Šoky
      Vedúci družstva: Mgr. Libuše Drotárová

      Žiaci sa umiestnili na výbornom 5. mieste 
      Blahoželáme
     • Oznam

     • Vedenie školy oznamuje, že dňa 13. 5. 2019 budú mať žiaci 1. a 2. ročníka riaditeľské voľno z dôvodu konania prijímacích skúšok.

     • Svet v ohrození

     • Dňa 11. 04. 2019 sa konalo na našej škole školské kolo súťaže Svet v ohrození, ktoré je vyhodnotením najlepších projektov v rámci Globálneho rozvojového vzdelávania.
     • Deň narcisov

     • Dňa 11. apríla 2019 sa konala verejná finančná zbierka na pomoc onkologicky chorým pacientom, pod názvom Deň narcisov. Zbierku organizovala Liga proti rakovine. Do tejto charitatívnej akcie sa aktívne zapojili aj žiaci z III. ročníka našej školy.
      Všetkým žiakom a zamestnancom školy, ktorí prispeli, ďakujeme.
     • Matematický Klokan

     • Dňa 21. marca 2019 sa konalo celoslovenské kolo v súťaži Matematický Klokan. 
      Najlepšie obstáli Samuel Slezák z I.C, ktorý získal 83,3%, Natália Péliová z II.A a Ema Kóšová z II.D, ktoré získali zhodne 70,8% a Ema Ďurišová 70%.

      Srdečne blahoželáme
     • Veľkonočný turnaj

     •    MIX VOLEJBAL
      "Športom za Euròpu"

      Turnaja sa zúčastnilo 42 žiakov a žiačok

      Vysledky:  
      1. miesto      3. ročník
      2.   "             1. ročník
      3.   "              4. ročník
      4.   "              2. ročník
    • Hviezdoslavov Kubín v KOS Nitra
     • Hviezdoslavov Kubín v KOS Nitra

     • 29. marca 2019 sa konalo regionálne kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín v KOS Nitra. Súťaže sa zúčastnila žiačka našej školy 3. D triedy Jarmila Ráczová, ktorá vyhrala školské kolo. Zároveň, postúpila do krajského kola, ktoré sa uskutoční 17. apríla 2019 v Leviciach.
       
     • Regionálne kolo Olympiády „ Mladý účtovník“

     • Dňa 20.03.2019 sa žiačky IV.C triedy Brigitta Balková a Lenka Kalivodová  zúčastnili v Bratislave na regionálnom kole 22.ročníka súťaže „Olympiáda Mladý účtovník“, ktorú každoročne organizuje firma KROS a Slovenská komora certifikovaných účtovníkov.

      Lenka Kalivodová sa umiestnila na 14. a Brigitta Balková na 23. mieste z 39 účastníkov.