• Súťaž

     • Neziskové združenie AFCEA Slovakia spolu s odbornými partnermi organizujú v školskom roku 2019/2020 Prvý ročník celoslovenskej súťaže v kybernetickej bezpečnosti určený hlavne pre študentov stredných škôl. Súťaž je určená študentom vo veku od 16 do 20 rokov, na type navštevovanej školy nezáleží.

      Viac info na: www.kybersutaz.sk 

     • Activity Means Opportunity

     • V uplynulých dňoch  naši žiaci 3. ročníka  participovali v projekte zameranom na zvýšenie motivácie mladých ľudí zaujímať sa o verejné dianie s názvom Activity Means Opportunity.      Takto hodnotia svoju účasť:

      "Sme radi, že sme sa mohli tohto projektu zúčastniť.  Spoznali sme nových ľudí zo zahraničia a ich kultúru. Naučili sme sa ako pracovať v tíme, byť kreatívnejší, správne dávať komplimenty, nebáť sa vyjadriť svoj názor a veľa ďalšieho. V tímoch sme napríklad vymýšľali  krátke scenáre, prezentovali našu krajinu, vyrábali plagáty a organizovali rôzne akcie. Posledný deň sme prezentovali projekt na mimoškolských aktivitách, teda prečo byť alebo nebyť aktívny, na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Bratislave. Ak by sme mali možnosť, určite by sme sa zúčastnili podobného projektu znova."
      Projekt sa realizoval z finančného príspevku EK v rámci programu Erasmus+.

     • Program Erasmus+ nám ponúka veľa možností

     • Tentokrát k nám zavítali na výmenu skúseností kolegyne z Vyššej odbornej školy medzinárodného obchodu a Obchodnej akadémie z Jablonca nad Nisou. Spoločne strávené vyučovacie hodiny priniesli aj vďaka blízkym jazykom zaujímavé   interaktívne aktivity, vzájomnú motiváciu a veľa plánov do rozbiehajúcej sa spolupráce. Opäť sa nám podarilo rozšíriť našu medzinárodnú sieť partnerov. Milé stretnutie je dôkazom, že SR a ČR sú si stále veľmi blízke, neexistuje medzi nami geografická ani jazyková bariéra a my veríme, že sa v našich radoch rozšíril počet priaznivcov medzinárodnej spolupráce 

     • ​​​​​​​Pozvánka na deň otvorených dverí na Obchodnej akadémii

     • Dovoľujeme si deviatakov, záujemcov o štúdium na škole, ich rodičov a všetkých priaznivcov školy pozvať na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 19.12.2019 v čase od 9.00 do 13.00 hod. v budove školy na Bolečkovej ulici č. 2 v Nitre- Mlynárciach. 

      Dozviete sa všetko potrebné o štúdiu, prijímacích skúškach a pripravujeme pre Vás aj zaujímavé workshopy. 

      Tešíme sa na Vás

       

       

     • Súťaž INNOVATION CAMP

     • Dňa 13.11. 2019 sa žiaci, Tímea Výberčiová III.B trieda, Kristína Kudriová III.B trieda,
      Adrián Piterka III.C trieda, Lenka Lačná IV.D tireda, Ema Mičíková IV.C trieda zúčastnili
      celodennej národnej súťaže Innovation Camp.
       
     • OZNAM

     • Vedenie školy oznamuje, že obedy sa budú dočasne odhlasovať na vrátnici v pavilóne D alebo na tel. čísle: 037/ 6580081 

     • Rodičovské združenie

     • Vážení rodičia,

      dovoľujeme si Vás pozvať na triedne schôdzky rodičovského združenia, ktoré sa budú konať dňa 18.11.2019 o 17.00 hod. podľa nasledujúceho rozpisu:

      Trieda Pavilón Číslo učebne Poschodie
      I.A B 30 prízemie
      I.B C 134 prízemie
      I.C C 123 prízemie
      I.D C 121 prízemie
      II.A C 124 prízemie
      II.B A 11 1. poschodie vľavo
      II.C A 12 1. poschodie vľavo
      II.D A 9 1. poschodie vľavo
      III.A B 41 1. poschodie vľavo
      III.B B 31 1. poschodie vpravo
      III.C B 29 prízemie
      III.D C 135 prízemie
      IV.A C 122 prízemie
      IV.B B 34 1. poschodie vpravo
      IV.C B 32 1. poschodie vpravo
      IV.D B 28 prízemie

     • Živá knižnica

     • 01. októbra 2019 sa žiaci III.A a III.D zúčastnili sprievodného podujatia 28. ročníka medzinárodného festivalu Divadelná Nitra – Živá knižnica: príbehy „živých kníh“. Projekt Živá knižnica pomáha žiakom prekonať strach z neznámeho, búra stereotypy a núti mladých ľudí k zamysleniu sa. V neformálnej atmosfére si žiaci vypočuli viaceré zaujímavé životné príbehy osôb, ktoré v spoločnosti často čelia predsudkom a vylúčeniu. Diskusiu zorganizovala organizá cia Amne sty International.

       

      Organizačne zabezpečila: PaedDr. Jan Chlebcová  

     • OZNAM

     • Od 7.10.2019 sa začína rekonštrukcia pavilónu D. Žiadam všetkých žiakov a zamestnancov o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov súvisiacich so staveniskom a rekonštrukčnými prácami. Zdržiavať sa v priestoroch vyhradeného staveniska a pod lešením je prísne zakázané!

      R. Košovičová

      riaditeľka školy

       

     • UNIVERSITA MODERNA

     • Dňa 2. októbra 2019 sa naša kolegyňa Ing. Katarína Némethová, PhD. zúčastnilana medzinárodnej vedeckej konferencii pod názvom „UNIVERSITA MODERNA – pedagogicko-psychologické vzdelávanie na vysokej škole v retrospektíve a jehoperspektívy. Konferencia sa konala pri príležitosti osláv 55. výročia založeniaKatedry pedagogiky a psychológie a 60. výročia založenia Fakulty ekonomikya manažmentu na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Aktívnevystúpila na konferencii s článkom „Využívanie ekonomického softvéru vo výučbeúčtovníctva“.  Sme radi, že aj takýmto spôsobom môžeme zviditeľňovať prácu učiteľov odbornýchekonomických predmetov.

      Ďakujeme za reprezentáciu. 

     • Príspevok rodičov do Občianskeho združenia rodičov Obchodnej akadémie

     • Dňa 16.9. 2019 bol Radou rodičov pri OA Bolečkova 2, Nitra schválený príspevok do OZROA vo výške 50,- € na každého žiaka.

      Príspevok je potrebné uhradiť na bankový účet do 31.10.2019.
      IBAN: SK07 3100 0000 0042 2033 8909
      V poznámke treba uviesť meno a priezvisko žiaka, triedu.
      Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno- vzdelávacieho procesu.


      Za Váš príspevok ďakujeme.

     • Zoznam úspešných uchádzačov o grant na vykonanie odbornej praxe v zahraničí v rámci programu Erasmus+ (4. ročník)

     •  

      termín odbornej praxe: 7.10.2019 – 25.10.2019
      Miesto praxe: Mallorca
      Celková výška grantu: 1991,- €

      1. Broňa Horňáková IV.A
      2. Samuel Pavle IV.A
      3. Adriana Ondrejková IV.A
      4. Marcel Szlávik IV.A
      5. Marko Lauko IV.A
      6. Klaudia Kopčeková IV.B
      7. Adam Baláži IV.B
      8. Chen Jie IV.B
      9. Adam Dobrotka IV.B
      10. Matej Zádori IV.B
      11. Peter Varga IV.B
      12. Samuel Beláň IV.C
      13. Šimon Kupec IV.C
      14. Dominika Mutkovičová IV.C
      15. Sofia Ružičková IV.C
      16. Simon Lukáč IV.C
      17. Jarmila Ráczová IV.D
      18. Ena Ye IV.D
      19. Ľuboš Jurčík IV.D
      20. Nicol Záhorská IV.D