• ISIC karta pre študentov

     • Žiaci, ktorí majú záujem objednať známku k ISIC preukazu cez školu, zaplatia 10,- € na účet
      v TATRA BANKE, IBAN SK39 1100 0000 0029 4804 3493 do 19. 6. 2020. Naša škola bude
      objednávať známky dňa 22. 6. 2020.

      Pri úhrade je povinné uvádzať tieto identifikačné údaje platby (pre jej identifikáciu) :
      - špecifický symbol platby pridelený škole : 386911
      - variabilný symbol, ktorým bude vždy dátum narodenia žiaka v tvare DDMMRRRR
      - do poznámky k platbe je vždy potrebné uviesť meno a priezvisko žiaka, triedu a
      názov školy
      Známku bude možné prevziať na sekretariáte školy dňa 30.6. 2020.


      List_pre_rodicov_kompletna_revalidacia_2020_JUN.pdf​​​​​​​

     • Úradné hodiny

     • Oznamujeme žiakom a rodičom, že úradné hodiny na sekretariáte školy budú od 1.6.2020:
      streda: od 10.00 – 12.00 hod
      piatok: od 10.00 – 12.00 hod

     • Informácia o prijímacom konaní

     • Vážení rodičia, 

      rozhodnutia o prijatí/neprijatí už boli odoslané. 

      Ak je Vaše dieťa prijaté, pošlite nám, prosím, obratom vyplnené potvrdenie o nastúpení/ nenastúpení na štúdium. Potvrdenie je záväzné a nedá sa presunúť na inú školu.

      Ak ste v zozname medzi neprijatými a máte záujem o štúdium na našej škole, pošlite nám, prosím, obratom odvolanie, v ktorom uvediete číslo rozhodnutia o neprijatí. Podať odvolanie predtým, ako Vám je doručené rozhodnutie, nie je možné. 

      Na základe doručených potvrdení o nastúpení alebo nenastúpení budeme posúvať čiaru výslednej listiny a skutočný stav aktualizovať. Prosíme Vás preto, aby ste nám zasielali potvrdenia aj v prípade, že uchádzač nastupuje na inú školu. 

      Ďakujeme, že nám  zopovedným a ohľaduplným prístupom pomôžete aktualizovať informácie pre tých, ktorí na ne stále čakajú. 

       

     • Lyžiarsky výcvik

     • Lyžovania chtiví študenti prvého ročníka sa v dňoch 2. - 6. marca 2020 zúčastnili lyžiarskeho výcviku v stredisku Tále.
         
     • Usmernenie

     • Vážení žiaci a rodičia,


      v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou si Vám dovoľujem poskytnúť nasledujúce informácie a odporúčania hygienikov a MŠVVaŠ SR.
      Nový koronavírus spôsobuje akútne respiračné ochorenie- vírusovú pneumóniu. Všeobecné príznaky virózy sú podobné ako u klasickej chrípky- teplota nad 38 °C, kašeľ, nádcha, bolesť svalov a kĺbov, sťažené dýchanie. Inkubačný čas pri koronavíruse sa uvádza doba 2 až 14 dní. V priemere je to 6 dní.
      V prípade, že žiaci alebo zamestnanci boli a vrátili sa v nedávnom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.
      V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach s potvrdeným koronavírusom, objavia vyššie uvedené príznaky, musí:
       ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
       v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba sama chodiť na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
       v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,
       v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.


      MŠVV a Š SR dôrazne neodporúča v súčasnej dobe organizovanie akýchkoľvek výletov, exkurzií a iných podujatí do oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu.
      Odporúča sa dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:
       pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd, alebo
      použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. Nedotýkať sa nosa, očí a úst
      neumytými rukami,
       pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
       vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a
      ktoré majú najmenej jeden z príznakov ako horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.


      Zároveň apelujem na rodičov, aby neposielali do školy žiaka s príznakmi ochorenia. Rovnaký postup platí aj pre zamestnancov školy.
      V prípade potreby je možné kontaktovať CALL centrum úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre na čísle 0948 495 915 alebo emailom novykoronavirus@uvzsr.sk


      Informácie môžu byť ďalej aktualizované podľa nových zistení.

      Mgr. Renáta Košovičová
      riaditeľka školy

     • 11. kontraktačný deň cvičných firiem v Šali

     •  

      Dňa 13. 2. 2020 sa cvičné firmy NeMüsli s.r.o. a Royal Catering Nitra s.r.o.  zúčastnili 11. kontraktačného dňa cvičných firiem v Šali. Prezentovalo sa 25 cvičných firiem zo Slovenska a Čiech.  Súťažili v kategóriách – najlepšia prezentácia, slogan, logo, katalóg, vizitka a dizajn stánku. Firmy zároveň nadväzovali vzájomné obchodné vzťahy a vymieňali si skúsenosti. 

     • EDUCATE SLOVAKIA

     • Žiaci 2.ročníka sa zapojili do projektu Educate Slovakia v dňoch 13.01-17.01.2020. Študentky Montserrat Legorreta González z Mexika a Atirah Shalsabila z Indonézie prezentovali o svojich krajinách, kultúre, tradíciách, umení, histórii a literatúre.Zaujímavé boli i témy o významných osbnostiach, či o šikanovaní v spoločnosti.Hodiny anglickej konverzácie boli hravé a zároveň edukatívne.
     • Exkurzia   VIEDEŇ

     • Vo štvrtok 5.12.2019 sa zúčastnili žiaci 1.ročníka Obchodnej Akadémie exkurzie do Viedne, ktorej cieľom bola prehliadka historického  centra Viedne a vianočných trhov.