• Otvorenie školského roka 2018/2019

     • Milí žiaci, vážený pedagogický zbor, milí rodičia!

      Dovoľte mi, aby som vás všetkých v tento pre nás sviatočný deň privítala na pôde Obchodnej akadémie, Bolečkova 2 v Nitre pri príležitosti otvorenia školského roka 2018/2019.

      Obzvlášť vítam žiakov 1. ročníka, ktorí sa o dnes stávajú členmi našej školskej rodiny. Začínajú novú etapu svojho života a ja verím, že po jej skončení  budú mať nielen vedomosti a zručnosti potrebné pre zamestnanie a život, ale aj veľa milých a pekných spomienok.

      Rada by som pár slov adresovala aj najstarším spolužiakom – žiakom 4. ročníka. Čaká ich náročný rok, budú musieť preukázať výsledky svojej systematickej 4-ročnej práce a uspieť vo všetkých častiach maturitnej skúšky. Je to úloha náročná, o čom svedčí aj vysoký počet tých, ktorí budú musieť rôzne časti maturitnej skúšky absolvovať v náhradnom alebo opravnom termíne. Nech sú zdvihnutým prstom a varovaním, že „ulievanie“ sa pri štúdiu nevypláca. Kvalita vzdelávania je pre náš pedagogický zbor prioritou a maturitné vysvedčenie sa nedáva zadarmo.

      Čaká nás teda štúdium, vzdelávanie, ťažká práca, ale aj veľa zaujímavých aktivít. Počas prázdnin nás potešili správy  o schválených projektoch či zaradení  školy medzi  elitu a užší výber v rôznych súťažiach a aspektoch vzdelávania. Ako jediná škola v Nitre sa môžeme pochváliť, že nám schválili 3 projekty Erasmus+ v celkovej výške viac ako 230 000 €. Cieľové aktivity budú zamerané predovšetkým na vás, žiakov, ale cestovať, spoznávať nové krajiny a získavať v nich zručnosti a skúsenosti budú môcť iba tí najlepší. Vybrali nás ako ambasádorskú školu Európskeho parlamentu, budeme sa usilovať, aby sme v konkurencii iných škôl obstáli čo najlepšie.  O pár dní pôjdem pred národnú komisiu zabojovať o cenu Európska značka jazykov.  To všetko sú výsledky práce nás učiteľov, ktorí sme spracovali materiály, tvorili obsahovú náplň a vypracovali projekty. Výsledok tohtoročných aktivít však bude  aj vo vašich rukách. Neradi sa pozeráme na nezáujem a pasivitu mnohých z vás. Veď vy budete o pár rokov spravovať našu spoločnosť a nemôže vám byť jedno, čo sa deje vo vašom okolí. Rozhodli sme sa aktívne vás zapojiť do života školy a podieľať sa na jej rozvoji, preveriť nielen vaše vzdelávacie výsledky, ale aj organizačné a tzv. mäkké zručnosti. Teším sa na činnosť žiackej rady, ktorá rovnako ako pedagogický zbor a iné inštitúcie bude mojim poradným orgánom.  Chcem preto apelovať na dôležitú úlohu, ktorá vás v najbližších dňoch čaká- nominovanie kandidátov a voľby do žiackej rady.

      Budeme sa snažiť vytvárať pozitívnu klímu v škole a neustále zlepšovať kultúru školy. Počas prázdnin sme pre vás pripravili 5 nových učební, v najbližších dňoch na vás čakajú ďalšie  prekvapenia Verím, že našu snahu o vytvorenie príjemného prostredia oceníte, budete sa z nových priestorov tešiť rovnako ako my a tí, ktorí zlomyseľne ničili majetok pochopia, že poškodzovanie majetku, ktorý je vlastne často majetkom vašich rodičov, do školy a vôbec do vyspelej spoločnosti nepatrí.

      Na záver chcem všetkým popriať s prichádzajúcim školským rokom veľa pozitívnej energie, chuti do učenia, učiteľom aktívnych a pozorných žiakov, žiakom chápavých a priateľských učiteľov, rodičom veľa radosti z úspechov svojich detí. Týmto považujem školský rok 2018/2019 za otvorený.

      Mgr. Renáta Košovičová

      riaditeľka školy

     • Ponuka pre študentov štvrtého ročníka, ktorí majú záujem pracovať v banke

     • ČSOB a.s. hľadá šikovných absolventov, ktorí majú záujem pracovať na pozíciách v banke.

      Podrobnejšie informácie môžete získať na www.profesia.sk prostredníctvom uverejneného inzerátu alebo priamo u pani riaditeľky pobočky.


      Mária Bányiová
      Riaditeľ pobočky
      Retailová pobočka ČSOB, a.s., Chrenovská 1661/30, 949 01 Nitra III. (OC MAX)

      Československá obchodná banka, a. s.
      Chrenovská 1661
      949 01 Nitra

      tel.: +421 376 927 385
      mobil: +421 902 910 847
      e-mail: mbanyiova@csob.sk

     • Mladý účtovník

     • Naša škola sa zúčastnila 21. ročníka olympiády Mladý účtovník. V celoštátnom kole nás reprezentovala Mária Krošňáková zo IV.B, ktorá obsadila krásne 11. miesto.

      Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších  úspechov. 

     • ITALIA - TOSCANIA

     • V dňoch 25. 04. – 29. 04. 2018 sme sa ako žiaci našej školy zúčastnili na poznávacom výlete okolo Toskánska. Navštívili sme mestá, ktoré sa hrdo nazývajú perlami Talianska. Prvý deň bol celý venovaný prehliadke kolísky renesancie, teda Florencii. Už na začiatku výletu sme sa nadýchali očarujúcej umeleckej atmosféry mesta a na konci dňa sa naše oči pokochali dych berúcim výhľadom na celý okolitý región, ktorý sa už od pradávna hrdí titulom kvet Pádskej nížiny. Druhý deň bol veľmi pokojný, oddychujúci, priam balzam na dušu. Celý sa niesol v hesle: „ Zastav sa nachvíľu, poobhliadni sa okolo seba a preži ten moment naplno!“ Na programe nebolo iba jedno mesto, ale dokonca až dve. Dopoludní sme sa zľahka poprechádzali po historickom mestečku Lucca. Malebné kruhové námestie plné kvetov, typické farebné talianske uličky, na ktorých rozvoniavala tá najlepšia pizza a omnoho viac neopísateľných krás, to všetko robí toto miesto tak výnimočným. Krátko po dobrom obede sa naša partia šťastných turistov na čele s vysmiatymi sprievodcami premiestnila do očarujúcej Pisy, aby svoj zrak uprela na ôsmy div sveta -Námestie zázrakov. V tomto okamihu sa nadšenie dalo vyslovene krájať. Niet pochýb, že spomedzi týchto majestátnych skvostov týčiacich sa za vysokou vstupnou bránou, všetkých okamžite ohromila svetoznáma šikmá veža. Rozhodne som v tom momente nebola jediná, ktorá svoju myseľ zahltila všetkými možnými otázkami, najmä jednou jedinou: „ Ako je toto možné?“ Nakláňala sa tu v dobách temného stredoveku,  v deň kedy Kolumbus objavil Ameriku, v hodinu kedy Michelangelo dokončil sochu Dávida, v časoch vojenských výbojov Napoleona aj vlády Mussoliniho. A predsa tu stále stojí. Nejeden zo študentov ale aj učiteľov si nenechalo ujsť príležitosť vyliezť až na samý vrchol veže a na vlastnej koži pocítiť jej sklon. Po absolvovaní povinných sérií kreatívnych fotení sme sa presunuli k moru. Svieže vlny blahodarne pôsobili na uchodené nohy. Posledný deň výletu sme načerpaní novou energiou natešene putovali k prekrásnym Benátkam. Okúzľujúce kanály lemované domami s jedinečnou architektúrou popretínané ornamentovými mostami a mostíkmi, miniatúrne uličky široké sotva pre jedného človeka a z každého obchodíka vykúkajúce tradičné masky tých najpestrejších farieb. Aj  takto sa dá v skratke opísať jedinečný pôvab a nedokonalá dokonalosť Mesta na vode. Celkový dojem sa ešte viac podčiarkol a zaklincoval večernou plavbou až na koniec Kanála Grande, kde nás už celých unavených, no zato plných zážitkov čakal pohodlný autobus, ktorý nás bezpečne dopravil domov. Touto cestou by som sa v mene všetkých zúčastnených chcela srdečne poďakovať pánovi sprievodcovi aj jeho sympatickej pani manželke za nevšedný výklad, naším odvážnym a veselým pani učiteľkám za neustále udržiavanie dobrej nálady a samozrejme aj pánom šoférom. V neposlednom rade vďaka patrí aj našej drahej pani riaditeľke za umožnenie uskutočnenia exkurzie.  Klaudia Kopčeková II.B

     • Návšteva na strednej odbornej škole vo Fínsku

     • Existuje niekoľko druhov šťastia. V učiteľskom živote ním určite je možnosť vidieť, cítiť a zažiť  fínsku školu na vlastnej koži. Naši traja učitelia takéto šťastie mali vďaka projektu Erasmus+.

      Tento rok sme svoju sieť zahraničných partnerov rozšírili o školu Keski- Pohjanmaan koulutusyhtymä v malebnom mestečku Kokkola vo Fínsku. Počas týždňovej  študijnej návštevy sme videli, že investovať do vzdelania sa naozaj oplatí. Občas sme mali pocit, že fínsky systém vzdelávania je science fiction. A nielen vzdelávanie. Mali sme možnosť navštíviť úrad práce a útulok pre ženy, ktoré so školou spolupracujú. Všetko funguje jednoduchým systémom, ale dokonale. Na úrade práce nezamestnaných prekvalifikujú podľa aktuálnych požiadaviek trhu práce, majú dokonca svoje vlastné pracoviská ako práčovňu, autoservis  alebo  recyklačnú dielňu, v ktorej opravujú naozaj všetko- od starého nábytku až po hračky. Vynovené produkty predávajú vo vlastných obchodoch. Takýmto spôsobom zabezpečia, aby človek na krátke obdobie, kým sa zamestná, nestratil pracovné návyky. A za prácu mu, samozrejme, patrí mzda. Všetko je detailne premyslené. Všetko dáva zmysel. A logiku.

      Celý pracovný trh je nesmierne flexibilný.  A rovnako aj vzdelávanie. Zaujímavé pritom je, že potrebu zmeny si uvedomujú práve učitelia. Na rozdiel od tých našich však zmeny dokážu realizovať, nakoľko školy majú absolútnu voľnosť a slobodu. Žiadna zbytočná administratíva, žiadny stres. Inšpekciu netreba, nie je čo kontrolovať, veď každý učí podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Školy sú financované podľa výsledkov a tak každý vynaloží maximálne úsilie, aby podal čo najlepší výkon.

      Pre odborné vzdelávanie a prípravu na povolanie spravidla stačia 3 roky. Dlhšie (4 roky) trvá iba štúdium gymnázia, ktoré vytvára predpoklady na vysokoškolské štúdium. Absolvent odbornej školy vstupuje na trh práce. Hoci dvere na univerzitu má otvorené. Mnohí si však uvedomujú náročnosť ďalšieho štúdia, dokážu prehodnotiť svoje schopnosti a vedia, že svet práce ponúka mnohé benefity. A pre uplatnenie sa na ňom kvalitná stredná odborná škola stačí.

      Základom je naučiť žiaka kto je, kam smeruje a ako sa do cieľa dostane. Toto je pravidlo, ktoré sa implementuje na každej vyučovacej hodine. Keď žiak dokáže na tieto otázky odpovedať, je pripravený na vzdelávanie. Fínsky učiteľ pochopil, že kvalita vzdelania nestojí na množstve informácií alebo získaných poznatkov, preto si obsah učiva zredukoval. Iba toľko, koľko naozaj žiak potrebuje. Žiadne veľké skúšanie alebo testy. Učí sa pre život. Hlavne pre ten praktický. Z tohto dôvodu teoretické vzdelávanie tvorí iba nepatrnú časť. Ťažiskom je nadobúdanie zručností a kompetencií. Teoretické poznatky nadobúda  žiak sám praktickými činnosťami. Učenie sa prácou. Výchova k podnikaniu. Súčasťou je vytvorenie vlastného biznisu alebo firmy. Žiak si vyhľadá informácie o tom, ako založiť firmu sám. Učiteľ je iba kouč, ktorý ho usmerňuje.  Sám tiež zistí, že potrebuje okolo seba kvalitný tím. A vytvorí si ho zo spolužiakov. Každý sa venuje tomu, čo ho baví a napĺňa.  Veď každý má na niečo talent a treba ho objaviť. Jeden využije svoje tvorivé zručnosti a vytvorí produkt. Iný k nemu urobí marketing . Ďalší vytvorí e-shop. A nájde sa tiež účtovník. Spolupráca poskytuje priestor na rozvoj profesijných zručností a kompetencií a tiež mäkkých zručností. Tie nie sú v žiadnom prípade podceňované. Tvorivý fínsky učiteľ využije každú príležitosť na ich rozvoj. Súčasťou teoretického vzdelávania sú motivačné prednášky, na pôdu školy sa tak často vracajú bývalí absolventi školy, úspešní podnikatelia. Veď kto iný ako úspešný človek dokáže tínedžera viac motivovať? Pozitívna motivácia je na každom kroku. Aj na stenách v učebni. Nie vždy sa všetko na 100% podarí. A vtedy je fajn pozrieť na stenu a prečítať si, že „neúspechu sa netreba báť“ a „treba si veriť“, pretože „život začína až za prekročením vlastnej komfortnej zóny“. O podnetnom prostredí ani nehovoriac. Tu už dávno pochopili, že cítiť sa fajn a príjemne je základným predpokladom na sústredenie sa na prácu. Vyučuje sa väčšinou v blokoch v trvaní 90- 180 minút a to je veľmi dlhá doba na to, aby sedenie v lavici bolo ešte pohodlné. Žiak má možnosť pohodlne sa zvaliť na zem, čí do sedacieho vaku. Kedykoľvek. A po práci treba aj istú dávku psychohygieny. Samozrejmosťou sú relaxačné zóny pre žiakov aj učiteľov. V nich sa môžu venovať obľúbeným činnostiam ako hranie kariet, počítačových hier, stolného tenisu či biliardu. K dispozícii je tiež hudobná miestnosť. Veď kde sa dá lepšie vybiť nahromadená energia ako udieraním do bicích nástrojov? Všetko zariadené jednoducho, moderne a účelne. Cítiť zmysel pre tradičný škandinávsky dizajn. Dozor na chodbách niekde zabezpečujú kamery, sú však zbytočné. Žiaci v relaxačných miestnostiach alebo kaviarni sa „kontrolujú“ navzájom, robia to, čo ich baví, nie je dôvod robiť niekomu zle alebo ubližovať. Ani poškodzovať školský majetok. Veď je pre nich. Problémy s disciplínou sú zriedkavé. Ak sa nejaké objavia, stačí pohovor s učiteľom, v horšom prípade s rodičom. Dočasné vylúčenie zo školy (2 týždne) sa objavuje iba výnimočne. Žiaci aj rodičia takéto výchovné opatrenie považujú za spoločenské „faux- pas“ a radšej sa mu vyhnú.

      Nezabúda sa ani na občerstvenie. Žiaci si sami prevádzkujú  školskú kaviareň. Stále čerstvé teplé nápoje, voda, domáci koláč. A samozrejme predaj výrobkov vytvorených žiakmi. Tu nepoznajú „nejde to“ či „nedá sa“. Dá sa všetko, čo má zmysel a je prospešné pre žiaka.  Funguje tiež školské stravovanie. Príjemné prostredie jedálne láka lahodnou vôňou. Základom je viesť  žiaka k zdravému stravovaniu. Počas štúdia jedno teplé jedlo denne,  zadarmo pre každého žiaka. Šalátový bar je plný farieb, zeleninu a ovocie si nakombinuje kažý sám podľa vlastnej chuti. A tiež si zvolí veľkosť porcie. Teplé jedlo je jednoduché- polievka alebo mäso a príloha. Vždy je z čoho vyberať. Varí sa to, čo žiakom chutí. Veď aj trochu tuku alebo cukru navyše sa dá vykompenzovať  porciou zeleniny a ovocia. Aké jednoduché...

      Jedným z hlavných pilierov kvality školy sa rozumie medzinárodná spolupráca. Škola každoročne realizuje 30- 40 projektov a získa na nich približne 3 milióny Eur. Nesmierne nás teší, že vo svojej medzinárodnej sieti táto úžasná škola zatiaľ nemá slovenského partnera a prejavuje veľký záujem o nadviazanie  ďalšej  spolupráce. Objavujú sa však obavy. Spolupráca nie je iba o vysielaní našich žiakov a učiteľov do krajiny tisícich jazier.  Spolupráca musí byť bilaterálna. Aj naše školstvo bezpochyby má čo ponúknuť, mnohé veci z „našej dielne“  fínskych kolegov počas nekonečných diskusií zaujali. Budem úprimná a priznám, že sa bojím ich návštevy v našej škole. Podmienky, v akých sa vzdeláva fínska mládež a vyučujú fínski kolegovia sú totiž neporovnateľné. Rada by som apelovala na pani ministerku a zriaďovateľov škôl, aby pohli veci k lepšiemu. Veď stratiť možnosť sľubnej a kvalitnej spolupráce  so zahraničím len preto, že sa často hanbíme pozvať svojich partnerov do našich škôl je naozaj na zamyslenie sa. Mnohé veci šikovní učitelia dokážu pretransformovať do našich podmienok aj bez veľkých finančných prostriedkov. Sme kreatívni, odpozorujeme, vyrobíme, prispôsobíme. Oželieme najmodernejšiu techniku a dizajnové priestory. Ale s vypadávajúcimi oknami, ktoré sa nedajú otvárať, nefunkčnými toaletami či zatekajúcimi strechami si sami neporadíme.

       

      Autor: R. Košovičová

       

      Na realizáciu projektu bola poskytnutá finančná podpora Európskej únie. Článok vyjadruje názor autora a Európska komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v texte.

     • Naše nové projekty Erasmus +

     • Tento  týždeň priniesol hneď dve dobré správy. Obidva  projekty, ktoré sme podávali v kľúčovej aktvite 1 sú schválené. Projekt mobility žiakov a zamestnancov v odbornom vzdelávaní a príprave s názvom Zručnosti pre všetkých umožní 12 žiakom  IV. ročníka a 20 žiakom  III.ročníka v šk. roku 2018/2019  vykonať odbornú prax v moderných kanceláriách a firmách na Mallorke a na Malte. Jeho súčasťou budú tiež hospitácie našich učiteľov a plnenie pridelených pedagogických úloh na stredných odborných školách na Mallorke a v Slovinsku. A aby toho nebolo málo, druhý projekt s názvom Chceme vedieť viac prináša učiteľom  a vedeniu školy možnosť vzdelávania sa na odborných kurzoch v zahraničí. Očakávaným výsledkom bude skvalitnenie riadenia školy, kvality vyučovania a predovšetkým  rozšírenie profesijných zručností a kompetencií v oblasti  obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania (CLIL)

     • Pani ministerka ocenila najlepších učiteľov

     • Práca učiteľa je nielen prácou, ale aj poslaním. A väčšinou na celý život. Dobrý učiteľ dáva do svojej práce svoje srdce, kus samého seba.  Je ako svieca, ktorá  vyhorí, aby dala svetlo iným.

      Pri príležitosti Dňa učiteľov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR už tradične ocenilo tých najlepších. Najvyššie rezortné vyznamenania si z rúk pani ministerky Martiny Lubyovej prevzalo 61 učiteľov a pracovníkov v oblasti školstva. Sme veľmi hrdí, že tento rok medzi nimi bola aj naša kolegyňa Mgr. Libuše Drotárová. Ocenenie získala nielen za dlhoročnú pedagogickú činnosť, ale predovšetkým za budovanie pozitívneho vzťahu k športu a pohybu, za úspechy, ktoré so žiakmi dosiahla, zmysel pre fair play na ihrisku i v živote a tiež za nesmierne pozitívny prístup k práci, ktorým rozdáva energiu svojmu okoliu .

      Srdečne gratulujeme a veľa pracovných úspechov a energie do ďalšej práce prajeme oceneným aj všetkým pedagogickým zamestnancom.

     • Deň otvorených dverí v poisťovni UNIQA v Nitre

     • Žiaci III. C triedy a výber žiakov IV. ročníka mali možnosť zúčastniť sa v dňoch 9. a 16. marca 2018 Dňa otvorených dverí  v poisťovni UNIQA. Vďaka milým zamestnancom spoločnosti sme získali základné informácie o ich činnosti. Priblížili nám náplň práce na  jednotlivých oddeleniach a ich benefitoch. Ukázali nám bežný deň zamestnanca priamo pri práci,  pozreli sme si modernú  budovu spoločnosti, ktorá sídli na Palárikovej ulici v Nitre. Na záver  sme absolvovali  jednoduchý kvíz a za úspešné riešenie nás zamestnanci odmenili milým darčekom. Dozvedeli  sme sa, že absolventi našej školy majú odborné predpoklady zamestnať  sa u tohto významného zamestnávateľa, podmienkou je však znalosť nemeckého jazyka.                            

      Týmto by sme sa chceli poďakovať poisťovni UNIQA za príležitosť, ktorá je pre nás veľkou motiváciou. Veď mnohí z nás prišli na to, že  skvelá kariéra sa dá naštartovať aj hneď po skončení strednej školy 

       

       

       

       

     • 9. kontraktačný deň cvičných firiem

     • Dňa 8.2.2018 sa naši žiaci zúčastnili na 9. kontraktačnom dni cvičných firiem v Šali, kde firma Bokača s.r.o.získala krásne 3. miesto za najlepší stánok cvičnej firmy. Srdečne gratulujeme :-) 

     • Chceš vidieť Londýn?

     • Program organizovaný skupinou University of London Czech & Slovak Society počas konferencie Central European Conference 
       
      Hľadáme ambicióznych študentov stredných škôl z Českej republiky a Slovenska, ktorí sa zúčastnia prestížneho mládežníckeho programu v Londýne - poďme do Londýna! 
       

      Viac info TU alebo na www.hacktolondon.com!

     • DOD 2018

     • Do galérie DOD 2018 boli pridané fotografie.

      Dňa 01. 02. 2018 sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí. Jeho organizátormi boli žiaci III. C triedy, ktorí aktívne pracujú v Cvičnej firme. Voliteľný predmet s týmto názvom ich pripravuje nielen na samostatné podnikanie, ale ponúka tiež široké možnosti pre získavanie tzv. mäkkých zručností, potrebných pre naštartovanie úspešnej profesijnej kariéry.

      Návštevníci sa mohli zúčastniť interaktívnych workshopov a pozrieť si prezentácie, ktoré pre nich pripravili učitelia a žiaci. Záujemcovia o štúdium na našej škole sa tak mohli na naučiť, ako sa vypočíta výplata s povinnými odvodmi, vyskúšať si hodinu administratívy a korešpondencie, získať základné vedomosti z oblasti podnikania, či zúčastniť sa panelovej diskusie s absolventmi našej školy.

      Zaujímavá diskusia poodhalila možnosti spestrenia štúdia účasťou v medzinárodných projektoch, ďalšieho štúdia na vysokých školách u nás i v zahraničí, ale predovšetkým uplatnenia sa našich absolventov na trhu práce. Ako zástupca zamestnávateľov sa na akcii prezentovala spoločnosť UNIQA Group Service Center. Práve táto spoločnosť sa v poslednej dobe stáva prestížnym zamestnávateľom v Nitrianskom kraji a teší nás, že Obchodná akadémia Nitra s ňou nadviazala spoluprácu v oblasti profilácie absolventov školy.

      Milým prekvapením bolo zistenie, že reprezentantka spoločnosti bola tiež našou študentkou. Zdôraznila, že škola poskytuje kvalitné vzdelanie, drží krok s modernými trendmi vo vzdelávaní a v súčasnosti ponúka lákavé možnosti na rozvíjanie profesijných aj jazykových kompetencií nevyhnutných pre prácu v modernej firme s medzinárodnou účasťou.

     • Voľné pracovné miesto

     • Obchodná akadémia, Bolečkova 2, 950 50 Nitra príjme do trvalého pracovného pomeru  kuchára/ kuchárku.

      Bližšie informácie na pracovnom portáli https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1423426/kuchar.

      Nástup: ihneď

      Požadované vzdelanie: vyučený v odbore kuchár

      Informácie: oanitra@oanitra.sk alebo telefonicky 0902 277 088

     • Naša Obchodná akadémia ako príklad dobrej praxe

     • Naša škola už tradične patrí  medzi najaktívnejšie školy v regióne v oblasti zapájania sa do programu Erasmus+. Prvý medzinárodný projekt škola realizovala v roku 2006. Odvtedy sa každý školský rok realizuje minimálne jeden, pričom  skúsenosti škola má so strategickými partnerstvami, výmenami mládeže aj mobilitou učiacich sa a učiteľov. Počas tohto obdobia si vypracovala svoj vlastný projektový manažment, metodiku prípravy aj realizácie, či hodnotenia. Vďaka množstvu, ale predovšetkým vďaka kvalite realizovaných projektov,  získala v roku 2015 Chartu Erasmus+ pre odborné vzdelávanie a prípravu, čo škole umožňuje každoročne zvyšovať počet žiakov, ktorí budú mať možnosť absolvovať odbornú prax vo firmách v zahraničí.

      Ako príklad dobrej praxe bola riaditeľka školy Mgr. Renáta Košovičová pozvaná na inštruktážny seminár Národnej agentúry Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu v Bratislave dňa 8. 12. 2017, aby na ňom odprezentovala precízne vypracovaný Európsky plán rozvoja školy, stratégiu internacionalizácie a rokmi nadobudnuté projektové skúsenosti. Prítomných realizátorov projektov zaujala tiež metodika definovania vzdelávacích výstupov zahraničných stáží, ich hodnotenie a uznávanie, ktoré využívajú európsky systém prenosu kreditov  (ECVET).

      Ohodnotenie našej práce nás veľmi teší a napĺňa nás chuťou do ďalšej projektovej činnosti.