• Otvorenie školského roka

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 bude 2. septembra 2021 o 9.00 hod. v areáli školy.

      O prípadných zmenách v súvislosti s aktuálnou epidemickou situáciou budeme včas informovať. 

      Prajeme príjemný zvyšok letných prázdnin :-)

     • Návšteva z Veľkej Británie

     • Dňa 25. júna 2021 poctil našu školu  návštevou veľvyslanec z Veľkej Británie, pán Nigel Baker. Ako ambasádor projektu zosnulého Princa Philipa bol vyzvaný, aby splnil tri úlohy. Jednou z nich bolo strávenie času so študentmi slovenských škôl.

      Trieda III.A mala česť odštartovať túto výzvu a byť prvou triedou, s ktorou strávil čas.  Zaujímal sa o skúsenosti s online výučbou počas lockdownu. Sám popísal, ako online výučbu vnímal prostredníctvom svojho syna. Medzi rozoberané témy patrili aj odlišnosti medzi školami v Anglicku a na Slovensku. Diskusia o športoch mala zo všetkých tém asi najväčší úspech. Ku koncu stretnutia žiaci dostali možnosť položiť pánovi  Bakerovi zopár otázok.  Padli otázky typu „ Naozaj pijete čaj s mliekom?“ alebo „ Je počasie v Anglicku naozaj také zlé?“ S istotou môžeme povedať, že tieto otázky pána  veľvyslanca pobavili.

                  V triede počas celého sedenia panovala príjemná a uvoľnená atmosféra. Pán Baker sa snažil pri každej téme zapájať žiakov do rozhovoru. Aj keď sa nie každý dostal k slovu, každý si zo sedenia odniesol niečo nové. Či už to boli nové poznatky o Veľkej Británii, alebo skúsenosti s používaním anglického jazyka. Britský veľvyslanec na záver prekvapil triedu jeho znalosťami slovenského jazyka.

     • EDUCATE SLOVAKIA

     • V období 17. – 21. mája 2021 sa žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili on-line projektu Educate Slovakia. Organizácia AIESEC vybrala pre našu školu lektorov z rôznych krajín: Indonézia, Peru, Jordánsko a Turecko.

      Žiaci spoznávali historické mestá a miesta, multikultúrnu diverzitu, tradície a zvyky ľudí vzdialených oblastí. Všetky hodiny boli zaujímavým a príjemným spestrením komunikácie v anglickom jazyku. Ahmed z Jordánska upútal žiakov tanečnými krokmi a variáciami, ktoré si spolu aj vyskúšali. Efe z Turecka prekvapil žiakov emotívnym spevom s gitarovým doprovodom.

      Opäť sme sa presvedčili, že projekt Educate Slovakia má zmysel, keďže žiaci majú možnosť reálne komunikovať v cudzom jazyku.

      Tešíme sa na ďalší ročník!

     • Súťaž Človek v ohrození

     • V dňoch 31. 03. – 03. 05. 2021 sa na našej škole uskutočnilo online školské kolo súťaže Človek v ohrození. Prihlásilo sa 36 žiakov z 1. – 3. ročníka. Súťaž mala veľmi dobrú úroveň, a tak sa odborná komisia v zložení Mgr. Korčeková, PeadDr. Jančová, PeadDr. Chlebcová rozhodla udeliť viac miest, ako sú štandardné prvé 3 miesta. Žiaci vypracovali prezentácie na rôzne témy, ktoré trápia ľudstvo na našej planéte ako napr. Živelné katastrofy, Civilizačné choroby, Covid-19, Chudoba a pod. Vo svojich projektoch nielen konštatovali, ale aj hľadali východiská a konštruktívne riešenia.

      Veríme, že aj budúci školský rok bude taký úspešný ako tohtoročné školské kolo.

      Komisia po zvážení vybrala 7 najlepších prác:

      1. Samuel Ďuriš III.A
      2. Adela Arpášová II.A
      3. Dalibor Debnár II.D
      4. Matej Polák II.D
      5. Emma Miháliková I.A
      6. Adrian Galbavý I.K
      7. Patrik Kmeťo III.C
     • Olympiáda podnikový hospodár

     • Dňa 30. marca 2021 sa 16 žiakov zo IV.B triedy zúčastnilo školského kola „Olympiády

      podnikový hospodár“, ktorú organizovala Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej
      univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach.
      Z týchto žiakov na celoslovenské kolo, ktoré sa konalo 27. apríla 2021 úspešne postúpilo 6
      žiakov:
       
      Martin Martiška 
      Diana Dojčanová
      Tamara Barciová
      Kristína Kudriová 
      Ján Čmiel 
      Erik Ferenc 

      Na celoslovenskom kole žiak našej školy Erik Ferenc sa umiestnil na 1. mieste, čo je veľký
      úspech.
      Blahoželáme

     • UPOZORNENIE

     • Ospravedlňujeme sa, ak sa k nám v stredu 12.5. 2021 nedovoláte.

      Dôvodom je plánované prerušenie dodávky elektrickej energie ZSE.

     • PRIJÍMACIE KONANIE

     •  

       

      Aktualizácia:  Na základe vyhlášky ÚVZ SR č. 200/ 2021 sa od žiaka prichádzajúceho na prijímacie skúšky nebude vyžadovať negatívny test.

      Vedenie školy oznamuje, že o prijímacom konaní bude so zákonnými zástupcami uchádzačov o štúdium komunikovať elektronicky.

      Z tohto dôvodu je potrebné kontrolovať si správy v konte Edupage, resp. emailové adresy, ktoré ste zadali v prihláške na štúdium.

      Ďakujeme, že budete rešpektovať naše pokyny a pomôžete nám zabezpečiť rýchly a hladký priebeh prijímacieho konania.

     • Mladý účtovník

     • Blahoželáme Tobiasovi Hupkovi zo IV.B k úspechu na celoslovenskom kole Olympiády "Mladý účtovník".

      Medzi tridsiatimi účastníkmi sa umiestnil na peknom deviatom mieste.

     • Riaditeľské voľno

     • Vedenie školy oznamuje, že v dňoch 3. a 10. mája 2021 majú žiaci 1.- 4. ročníka riaditeľské voľno z dôvodu konania prijímacích skúšok.

     • Hviezdoslavov Kubín

     • 22. apríla 2021 sa konalo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

      Umiestnenie žiakov bolo nasledovné:

      Poézia 

      1. miesto Viktória Kaňová (II.D)

      2. miesto Erika Ježová (II.A)

      3. miesto Adrián Galbavý (I.K) 

                     Ján Macho (I.K)

      Próza

      1. miesto Laura Rutičová (II.C)

      2. miesto Viktória Andrusová (IV.C)

     • Mladý účtovník

     • 23. marca 2021 sa uskutočnilo regionálne kolo Olympiády Mladý účtovník, ktoré tradične organizuje firma Kros spolu so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov. Našu školu reprezentovali 3 žiaci: Tobias Hupka zo IV.B, Maxim Abelev zo IV.B a Emma Ďurišová zo IV.A.

      Tobias Hupka sa umiestnil v prvej tridsiatke, a tak postupuje do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať 22.apríla 2021.

      Všetkým našim súťažiacim ďakujeme za účasť, Tobiasovi k dosiahnutému úspechu srdečne blahoželáme a držíme palce v celoštátnom kole.

     • Úspech našej cvičnej firmy

     • Po prvý raz online formou sa 11. marca 2021 uskutočnil už tradičný Kontraktačný deň cvičných firiem Slovensko – východ 2021, ktorý zorganizovala OA Poprad v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania - Slovenského centra cvičných firiem (SCCF).

      Na kontraktačnom dni sa zúčastnilo 21 cvičných firiem z celého Slovenska. Súčasťou podujatia boli aj tento rok súťaže. Cvičné firmy súťažili v kategóriách logo a slogan, katalóg a v kategórii elektronická prezentácia aj naživo.

      Naša CF Freshwaffs, s.r.o. , pod vedením žiakov III.A, B. a D sa v súťaži o naj logo a slogan umiestnila na krásnom 2. mieste a v súťaži o naj katalóg získala 4. miesto.

      Slogan CF: Ak Vám nálada zhasla, pomôže Vám naša vafľa.

      Žiakom cvičnej firmy gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

       

     • Oznam pre rodičov

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme vám, že dňa 22.3.2021 sa bude konať 

      zasadnutie Rodičovskej rady o 17.00 hod.

      triedne rodičovské združenia o 17.30 hod.

      Všetky stretnutia sa budú konať online formou. Linky na pripojenie budú zaslané prostredníctvom triednych učiteľov cez Edupage.

     • Mladý účtovník 2021

     • Dňa 8. februára 2021 sa už tradične uskutočnilo školské kolo Olympiády Mladý účtovník 2021. Súťažili žiaci štvrých ročníkov, vypracovávali súvislý príklad v programe Omega na počítačoch online. Oceňujeme, že sa prihlásilo 12 žiakov aj napriek zložitej situácii,  aká teraz vládne. Všetkým vyslovujeme poďakovanie za odvahu skúsiť si dve hodiny pracovať v účtovnom programe bez akejkoľvek pomoci učiteľa. Vyhrať môžu však len tí najlepší, a tu je výsledok:

      1. miesto                 Emma Ďurišová IV.A
      2. miesto                 Maxim Abelev IV.B
      3. miesto                 Tobias Hupka IV.B
      4. miesto                 Erich Ferenc IV.B a Andrej Zeliska IV.D (rovnaký počet bodov)
      5. miesto                 Tamara Andocsová IV.C

      Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za aktívny prístup a účasť !!!

     • Ďalší úspech pre našu školu

     • Máme naozaj šikovných a skvelých žiakov, ktorí na sebe tvrdo pracujú aj v tejto ťažkej dobe a úspešne nás reprezentovali na 55. ročníku krajskej súťaže žiakov stredných škôl v SIP (spracovanie informácií na počítači). Súťaž sa z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie konala online. Organizačne ju zabezpečovala Celoslovenská komisia SIP v spolupráci s krajskou komisiou a OA Šurany.

      Súťažilo sa v 3 disciplínach:

      1.     Odpis na presnosť s penalizáciou 50 bodov za chybu;

      2.     Úprava textu na počítači – UTX;

      3.     WORDPROCESSING – spracovanie informácií na počítači.

       

      Našu školu reprezentovali štyria študenti druhého a tretieho ročníka. Filip Púchovský si vybojoval 1. miesto a hneď za ním sa umiestnil Kevin Svitač. V náročnej disciplíne UTX nás reprezentoval Martin Rumanovský a  obsadil rovnako úžasné  3. miesto.

       

      Srdečne gratulujeme!

       

     • Medzinárodný online veľtrh cvičných firiem 2020

     • V dňoch 10.11. - 12.11. 2020  sa konal  Medzinárodný  online veľtrh cvičných firiem.  Prihlásených bolo 60 cvičných firiem zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Maďarska, Slovinska, Bulharska, Španielska a Litvy. Naše cvičné firmy Royal Catering Nitra s.r.o. a  NeMüsli s.r.o. sa zapojili do súťaží o najlepšiu elektronickú prezentáciu,  o najlepšie logo,  slogan, vizitku,  o najlepší katalóg a  webovú stránku. Žiaci cvičných firiem si vyskúšali obchodovanie prostredníctvom webových stránok, emailu a internetbankingu, zúčastnili sa online konferencií a online vyhodnotenia súťaží, získali nové skúsenosti s obchodovaním, vystavovaním dokladov, s platbami cez internetbanking.

       

     • Olympiáda v anglickom jazyku- výsledky v školskom kole

     • Kategória 1.-2.ročník

       

      1. Hadnagyová Nina I.B

      2. Fulopová Kinga I.A

      3. Chobot Samuel I.A

      4. Vivodíková Lívia II.A

      5. Kúdolová Romana I.A

       

      Kategória 3.-4. ročník

       

      1. Augustíneková Ivana III.A

      2. Candrák Erik IV.C

      3. Kosorínová Martina III.B

      4. Pintér Dominik IV.D

      5. Kučerová Miriam III.A