• 2% z daní pre OA

     • Vážení rodičia a priaznivci školy,

      Občianske združenie rodičov Obchodnej akadémie, Bolečkova 2, sa na Vás obracia so žiadosťou o darovanie 2% zo zaplatenej dane. Poukázaním 2% nám pomôžete bez toho, aby Vám vznikli akékoľvek výdavky, keďže sa jedná o daň, ktorú odvádzate do štátneho rozpočtu. Bude Vás to stáť iba 5 minút času, ale žiakom Obchodnej akadémie to prinesie skvalitnenie vzdelávania a tiež prostredia, v ktorom trávia väčšinu svojho aktívneho času. Všetky získané prostriedky budú použité v súlade s platnými zákonmi a investované do budúcnosti našich detí.

      Tlačivá si môžete vytlačiť z webovej stránky školy - sekcia Žiaci a rodičia - Tlačivá k 2% z dane: Potvrdenie o zaplatení dane  a  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z prijímov FO za 2021 alebo si ich vyžiadajte na sekretariáte školy. Vyplnené tlačivá treba doručiť na príslušný daňový úrad alebo na sekretariát školy.

      Za poskytnuté prostriedky Vám vopred úprimne ďakujeme.

       

      Občianske združenie rodičov Obchodnej akadémie Nitra

      Bolečkova 2

      950 50 Nitra

      Právna forma: občianske združenie

      IČO: 42047641

      IBAN: SK07 3100 0000 0042 2033 8909

     • Zbierka pre ukrajinských utečencov

     • Citlivo vnímame aktuálne dianie u nás, v blízkom aj vzdialenom svete. V uplynulých dňoch  Žiacka školská rada pomohla pri organizovaní zbierky pre utečencov z vojnovej Ukrajiny. Vieme podať pomocnú ruku tam, kde treba. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí do zbierky prispeli a tiež tým, ktorí sa na nej podieľali. 

     • EDUCATE SLOVAKIA

     • Aj v tomto roku sme sa zapojili do projektu EDUCATE  SLOVAKIA. Žiaci 1. a 2.ročníka sa  na online hodinách anglického jazyka dozvedeli  nové informácie a zaujímavosti od študentov z organizácie AIESEC. Minh z Vietnamu, Tayyra a Timalla z Azerbajdžanu, Hannes z Nemecka, Karina a Radina z Bulharska a ďalší rozprávali o svojich krajinách, mestách a historických miestach, kultúrnej diverzite  a tradíciách. Zahraniční lektori komunikovali so žiakmi hravým, priateľským a zábavným spôsobom. Projekt sa uskutočnil od 7.3 – 14.3. 2022 a stal sa pre našu školu už tradíciou.

     • Olympiáda Mladý účtovník 2022

     • Dňa 10. marca 2022 sa už tradične na našej škole uskutočnila súťaž Olympiáda Mladý účtovník 2022.

      Súťažili žiaci tretích a štvrtých ročníkov, vypracovávali súvislý príklad v programe Omega na počítačoch.

      Oceňujeme, že sa prihlásilo 13 žiakov. Všetkým vyslovujeme poďakovanie za odvahu skúsiť si štyri vyučovacie hodiny pracovať v účtovnom programe bez akejkoľvek pomoci učiteľa.

      Vyhrať môžu však len tí najlepší, a tu je výsledok:

      1. miesto Samuel SLEZÁK = IV.C

      2. miesto Tatiana PETRÍKOVÁ = IV.C

      3. miesto Adela SALVIANYOVÁ = IV.C

      4. miesto Lucia HORVÁTHOVÁ = IV.C

      5. miesto Michaela BÖLCSKEIOVÁ = IV.A

      Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za aktívny prístup a účasť !!!

      Odmena čaká na všetkých žiakov, ktorí sa zúčastnili školského kola.