• Projektové stretnutie v Portugalsku

     •  

      V dňoch od 12.9. do 16.9. 2022 sa žiaci a pedagógovia našej školy zúčastnili medzinárodného ekologicko-edukačného projektu ,,For a sustainable world, not the climate, change yourself!“ v rámci programu Erasmus + v portugalskom meste Viseu. Hostiteľskou školou bola Escola Secundária Alves Martins. Stretlo sa tam 5 tímov študentov z Turecka, Litvy, Rumunska, Slovenska a Portugalska. Počas týždňa  žiaci získali množstvo vedomostí v oblasti ekológie a globálnych problémov sveta a projektoví partneri pre nich pripravili rôzne zaujímavé aktivity, ktoré ich obohatili nielen odborne, ale aj kultúrne. V rámci pobytu žiaci absolvovali prehliadku mesta Viseu, návštevu vedeckého centra Fabrica ciencia viva, edukačné výlety do miest Coimbra a Aveiro, workshop o vytváraní krátkeho filmu, ktorý následne na tému environmentalistiky aj skutočne vytvorili. Pri produkcii filmu spolupracovali ako zmiešané tímy žiakov zo všetkých krajín zapojených v projekte. Na záver svoj krátky  film odprezentovali a ozrejmili jeho význam a potrebu zmeniť pohľad ľudí na súčasnú nepriaznivú klimatickú situáciu. Zlepšili si taktiež svoje jazykové schopnosti a priniesli si množstvo zážitkov a skúseností, ktoré v profesijnom živote určite využijú.

      Článok napísali Nina Hadnagyová a Terézia Bubeníková

     • Príspevok rodičov do Občianskeho združenia rodičov Obchodnej akadémie

     • Dňa 19. 9. 2022 bol Radou rodičov pri OA Bolečkova 2, Nitra schválený príspevok do OZROA vo výške 50,- € na každého žiaka.

      Žiaci štvrtého ročníka zaplatia 10,- €.

      Príspevok je potrebné uhradiť na bankový účet do 31. 10. 2022.

      IBAN: SK07 3100 0000 0042 2033 8909 

      V poznámke treba uviesť meno a priezvisko žiaka, triedu.

      Do 31.10.2022 treba poslať aj prípadné žiadosti o odpustenie/zníženie príspevku alebo platbu v splátkach. Žiadosť je treba adresovať na OZROA.

      Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno- vzdelávacieho procesu .

      Za Váš príspevok ďakujeme.