• Vzdelávacia aktivita Erasmus pre žiakov cvičných firiem

     • V dňoch 16.- 20. októbra 2022 sme sa zúčastnili vzdelávacej aktivity pre učiteľov a žiakov cvičných firiem z Turecka, Slovinska a Slovenska v rámci projektu Erasmus+ - MESU, ktorý je zameraný na spoluprácu cvičných firiem. Organizátorom aktivity bol jeden z partnerov projektu- Štátny inštitút odborného vzdelávania.

      Naši žiaci sa spolu s ďalšími cvičnými firmami predstavili na Medzinárodnom veľtrhu CF 2022, ktorý sa konal v priestoroch Vzdelávacieho strediska KIA Žilina v Gbeľanoch. Na podujatí sa súťažilo vo viacerých kategóriách – elektronická prezentácia, logo a slogan, reklamný šot, instagram post, web a e-shop a stánok.

      Z celkového počtu zúčastnených 28 cvičných firiem, naša cvičná firma EkoDeko, s.r.o. získala 18. miesto.

      Učitelia sa zúčastnili seminára o celosvetovej sieti CF PEN Worldwide a seminára „ Projekt MESU – Virtual Practice Enterprise.“ Okrem nadobudnutia skvelých odborných skúseností sme mali možnosť vyskúšať si aj voľnočasovú starostlivosť o zahraničných hostí, ktorým sme ukázali krásy Žiliny a okolia.

      Vyvrcholenie mobility prebehlo vo štvrtok v priestoroch cvičnej firmy na OA Hrobákova v Bratislave.

      Po rozlúčke a slávnostnom odovzdaní certifikátov mali učitelia a žiaci možnosť vychutnať si prehliadku historických aj súčasných  skvostov Bratislavy.

     • Erasmus proti šikane

     • V dňoch od 2.10. do 8.10. 2022 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili medzinárodného projektu ,,I am more than what you see" v rámci programu Erasmus+ v Portugalsku, ktorý sa zameriava na boj proti šikane na školách. Na vzdelávacej aktivite sa stretlo 5 tímov študentov z rôznych krajín: Slovenska, Talianska, Portugalska, Francúzska a Turecka. Žiaci boli ubytovaní v portugalskom meste Leiria a navštevovali školu Dr. Correia Alexandre. Trávili čas a pracovali na spoločných aktivitách tímovo s ostatnými krajinami, tak vznikla napríklad dramatická scénka či tvorba odkazu pre portugalských študentov. Žiaci sa navzájom spoznávali a zdokonaľovali sa v anglickom jazyku. Okrem aktivít v škole sa žiaci zúčastňovali rôznych výletov. Obhliadli si centrum mesta, navštívili mestskú radnicu, hrad Castelo de Leiria, miestne pláže a pláže v Nazaré, ktoré sú známe obrovskými vlnami. Navštívili tiež pútnické mesto Fatima a skvelý deň zakončili večerou s tradičnou hudbou Fado. Posledný deň si vzájomne odprezentovali dramatické scény na tému šikana. Žiaci si z Portugalska odniesli nielen skvelé skúsenosti a zážitky, ale aj presvedčenie, že nebudeme tolerovať akékoľvek náznaky šikany či iných negatívnych javov. Zároveň mali možnosť rozvíjať svoje mäkké a sociálne zručnosti,  podrobnejšie spoznali históriu, reálie, portugalskú kultúru a chutnú kuchyňu. Skvelá vzdelávacia aktivita nás opäť utvrdila v tom, že partnerské medzinárodné projekty do našej školy určite patria a prinášajú nám obrovskú pridanú hodnotu.

     • Slovenské rýchle prsty

     • V dňoch 27. – 29. 09. 2022 sa v priestoroch rokovacej sály BSK uskutočnil už III. ročník celoštátneho sústredenia s názvom Slovenské rýchle prsty, za odbornej garancie Heleny a Jaroslava Zaviačičových a aktívnej účasti Jonáša Valu, žiackeho majstra sveta v spracovaní textu na počítači na medzinárodnej až celosvetovej úrovni.

       Zúčastnili sa ho žiaci a učitelia z celého Slovenska.

      Našu školu reprezentovali žiaci II. ročníka Terézia Bubeníková, Anna Otepková a Matúš Matejov.

      Počas troch náročných dní  sa zúčastnili rôznych tréningových aktivít, ktoré rozvíjali ich zručnosti a  odzrkadlili aj na ich konečných výkonoch. Súčasťou sústredenia bolo aj školenie  na wordprocesing,

      V celkovom hodnotení sa umiestnila na 14. mieste Terézia Bubeníková, na 15. mieste Anna Otepková a na 22. mieste Matúš Matejov z celkového počtu 32 súťažiacich.

      V súťažnej kategórii ZAV Hubár sa Terézia Bubeníková umiestnila na 1. mieste a porazila tak aktuálneho majstra Slovenska Tomáša Greguša z OA Nevädzova, Bratislava.


      Všetkým srdečne blahoželáme!