• Projektové stretnutie v Litve

     •  

      V dňoch od 14.11. do 18.11.2022 sa 5 žiaci a 2 učitelia našej školy zúčastnili internacionálneho ekologicko-edukačného projektu ,,For a sustainable world, not the climate, change yourself!“ pod hlavičkou programu Erasmus +. Projekt sa konal v Litve v meste Kaunas a hostiteľskou školou bola Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija. Do tohto programu bolo zapojených 5 tímov študentov a pedagógov z Litvy, Turecka, Slovenska, Portugalska a Rumunska.  Počas týždňa získali žiaci množstvo nových vedomostí a skúseností. Dozvedeli sa mnohé zaujímavé informácie z oblasti ekológie. Projektoví partneri pre nich pripravili množstvo náučných, zaujímavých a obohacujúcich aktivít. Žiaci absolvovali   spoločnú prehliadku mesta Kaunas, ale aj prezentácie, ktoré sa týkali udržateľnosti a výroby textilu, ako aj možností ekologickej spotreby odevov. V rámci programu ďalej navštívili spoločnosť Freda, v ktorej sa vyrába nábytok pre spoločnosť Ikea a tiež spoločnosť Kauno Švara, zaoberajúcu sa ekologickým odstraňovaním odpadov, v ktorej sa konal kreatívny workshop. Tu sa žiaci naučili ako opätovne využiť oblečenie, napríklad tričko na výrobu tašky. Pri návšteve mesta Vilnius boli žiaci a učitelia súčasťou vzdelávacích aktivít v náučnom centre  Energy and Technological Museum a dozvedeli sa zaujímavosti z histórie Litvy. V rámci tohto týždňa spolupracovali zmiešané tímy žiakov zo všetkých krajín zapojených v programe pri vytváraní prezentácií o zelenom podnikaní. Túto prezentáciu na záver týždňa predstavili a popri tom objasnili činnosť zelených podnikov a ich význam. Taktiež sa stretávali aj mimo vytýčeného programu. Dostali sa aj na vyhliadkové miesto, kde pozorovali nočné mesto pri padaní prvého tohtoročného snehu.

      Žiaci si zlepšili jazykové a komunikačné schopnosti a odniesli si podnetné skúsenosti a zážitky, ktoré v budúcnosti istotne využijú. 

     • Charitatívna zbierka

     • Pomôcť dobrej veci a stať sa dobrovoľníkom je dnes prirodzenou súčasťou života .

      Dobrovoľníctvo prináša množstvo výhod, ktorými si môžete obohatiť život – získate cenné skúsenosti, stretnete nových ľudí  a budete mať dobrý pocit, ktorý vám doteraz možno chýbal.

      Pomôcť v dobrej veci sa rozhodli aj žiaci I A a I. K triedy a zapojili sa do dobrovoľníckej akcie

      Krajší Mikuláš a krajšie Vianoce, vyhlásenou občianskym združení  Podaj mi ruku Nitra.

      Urobili tak radosť deťom so sociálne slabších rodín vyzbieraním hračiek, oblečenia a potravín,  za čo im patrí vďaka.

     • Medziškolský turnaj v bedmintone

     • Naša žiačky Vanesa Hrašková a Mirka Jančová sa 5.11. 2022 zúčastnili okresného kola v bedmintonovom turnaji. Turnaj sa konal v priestoroch Gymnázia na Golianovej ulici. Päť zúčastnených škôl dovoloval odohrať turnaj systémom každý s každým. Po vynikajúcich výkonoch a častokrát aj napínavých zápasoch sa našim žiačkam podarilo vybojovať výborné druhé miesto.

      Gratulujeme!

     • Chránime si životné prostredie

     • V dňoch 24.10. – 26.10. sa mali možnosť 3 žiaci našej školy pod vedením vyučujúcej Mgr. Orlovskej zúčastniť Kurzu pre kolégiá Zelených škôl. Kurz sa konal vo Vzdelávacom centre Zaježová. Toto stredisko patrí pod neziskovú organizáciu Živica, ktorá sa už roky venuje aktivitám zameraným na problémy  ochrany životného prostredia a pomáha šíriť osvetu hlavne medzi mladými ľuďmi. Nebolo tomu inak ani teraz.

      Žiaci spolu s vyučujúcimi absolvovali blok prednášok zameraných napr. na ochranu lesov a pralesov. Prišiel medzi nás známy slovenský ochranár a aktivista Erik Baláž. Za prítomnosti dvoch zástupcov z programu Fairtrade sme sa dozvedeli zaujímavé poznatky o pestovaní bio kakaa a kávy v Južnej Amerike, ako aj o ich dovoze a certifikácii. Blok prednášok uzavrel známy aktivista a zakladateľ Greenpeace na Slovensku, ktorý nás oboznámil s tým, aké najčastejšie chyby robia organizátori alebo aktivisti pri organizovaní zhromaždení a protestov.

      Pomedzi množstvo prednášok boli žiaci aj učitelia zapojení do rôznych workshopov, ktorých cieľom bolo vzájomné sebapoznávanie i výmena skúseností o tom, ako pracujú kolégiá Zelených škôl na iných školách.

      Kurz nám poskytol veľa nových informácií a poznatkov. Využijeme ich pri „zelených“ aktivitách, ktoré začínajú prebiehať aj na našej škole.  V tomto školskom roku sa zameriame na šetrenie energiami.