• Školské kolo Olympiády Mladý účtovník 2022

     • Dňa 12. decembra 2022 sa už tradične na našej škole uskutočnila súťaž:  Školské kolo Olympiády Mladý účtovník 2022. Súťažili žiaci štvrtých ročníkov, vypracovávali súvislý príklad z účtovníctva v účtovnom denníku. Oceňujeme, že sa prihlásilo 13 žiakov. Všetkým vyslovujeme poďakovanie za odvahu skúsiť si pracovať samostatne bez akejkoľvek pomoci učiteľa.

      Vyhrať môžu však len tí najlepší, a tu je výsledok:

      1. miesto                 Lívia Vivodíková, IV.A
      2. miesto                 Tamara Gálová, IV.A
      3. miesto                 Lukáš Ščipák, IV.A

      Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za aktívny prístup a účasť !!!  Odmena čaká na všetkých žiakov, ktorí sa zúčastnili školského kola. Víťazi, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach postupujú do regionálneho kola, ktoré sa bude konať v Bratislave na jar 2023. Presný dátum ešte zatiaľ nie je k dispozícii.

     • Spoločne proti šikane

     • V dňoch od  27.11. do  3.12. 2022 sa 5 žiaci a 2 učitelia našej školy zúčastnili druhej vzdelávacej aktivity k projektu ,,I am more than what you see“, zameraného na boj proti šikane v rámci programu Erasmus+.

      Tentokrát navštívili školu nášho francúzskeho partnera. Na vzdelávacej aktivite sa zúčastnili  spolu so žiakmi z Talianska, Francúzska, Turecka a Portugalska. Žiaci boli ubytovaní vo francúzskom meste Evreux a navštevovali školu I'lnstitution Notre-Dame Saint-Francois. Trávili čas so zahraničnými študentmi a venovali sa tvorbe odkazu, ktorý zobrazovala koláž na tému šikana. Úlohou každej krajiny bolo vytvoriť vlastnú koláž a na konci týždňa ich všetky spojiť do jednej veľkej, ktorá bude vystavená na hostiteľskej škole. Okrem aktivít na škole sa žiaci zúčastňovali rôznych výletov. Spoznali mesto Evreux a jeho radnicu,  mali možnosť pozrieť si mesto Rouen a pozoruhodné pamiatky. Pri ceste do Francúzska nesmie chýbať návšteva Paríža. Žiaci si pozreli nielen Eiffelovu vežu a Víťazný oblúk, ale navštívili aj významné múzeum Louvre. Počas týždňa sa naučili tancovať slávny kankán a absolvovali ochutnávku francúzskych syrov. Týždeň zakončili výbornou, spoločnou večerou. Okrem spoločného boja proti šikane sa žiaci zdokonaľovali v anglickom jazyku, spoznávali francúzsku kultúru a tradície a priniesli si mnoho skvelých zážitkov.

     • Mikulášske turnaje

     • V rámci Mikulášskej akcie sa uskutočnili žiakmi veľmi očakávané dve športové súťaže. 7.12 sa konal celoškolský futbalový turnaj chlapcov. Kde po urputnom boji zvíťazili chlapci z I.B triedy, na druhom mieste IV.C triedy a na treťom mieste III.D triedy.

      Najlepším hráčom sa stal Boris Boďo z I.B triedy a nalepším strelcom Matúš Záhon z III.D triedy.

       

      8.12.si porovnali sily dievčatá celej školy vo vybíjanej.Kde na 1.mieste skončili dievcatá II.C triedy, druhé miesto III.D triedy a tretie miesto dievčatá III.A triedy.

      Najmenej vybitou hráčkou bola vyhlásená Lucia Bezányiová z II.C triedy.

      Všetkým družstvám srdečne blahoželáme a veríme, že to neboli posledné súťaže na našej škole.

       

      Športu zdar.

     • Úspech našej cvičnej firmy

     • V dňoch 30.11. a 1.12.2022 sa konal  "4. ročník MUB-line veletrh fiktivních firem", ktorý organizuje Metropolitní univerzita Praha a Metropolitní univerzitní banka s podporou partnerov a sponzorov. Tematickým zameraním tohtoročného predvianočného veľtrhu fiktívnych firiem bol NETWORKING     ( sieťovanie cvičných firiem ) a jeho dôležitosť pre firemný a obchodný úspech.

      Na veľtrhu sa súťažilo v troch kategóriách:

      • Vianočný leták
      • Logo + slogan
      • Elektronická prezentácia

      V konkurencii 78 cvičných firiem z Čiech a Slovenska sa naša CF EkoDeko, s.r.o. umiestnila v TOP 11 o najlepší vianočný leták.

     • Olympiáda v nemeckom jazyku - výsledky školského kola 2022/23

     • Kategória 2A - 1.- 2.ročník

      1. Ema Civáňová  II.D
      2. Adam Kazík II.D
      3. Simon Havlík I.C

       

      Kategória 2B  - 3.- 4. ročník

      1. Samuel Uhrinčať IV.A
      2. Natália Šillerová  III.K
      3. Martin Lenčéš III.C

       

       Víťazom gratulujeme a  v ďalších kolách želáme veľa úspechov

     • Mikuláš na OA

     • Dňa 6.12. sa už tradične na našej škole uskutočnila akcia MIKULÁŠ. Chodil spolu s anjelom a čertom po všetkých triedach a rozdával všetkým dobrým deťom sladkosti.ĎAKUJEME za túto milú akciu a sladké darčeky.

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

     • Pod záštitou žiackej školskej rady sa na našej škole uskutočnila akcia: "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok". Išlo o zbierku pre seniorov na celom Slovensku. Pripravilo sa spolu 7 krabičiek, do ktorých sme vložili z každého rožku trošku: niečo sladké, niečo slané, niečo teplé, niečo mäkké, niečo voňavé, niečo na zábavu a niečo zo srdca.ĎAKUJEME všetkým, ktorí priniesli darčeky. S pozdravom Vaša žiacka školská rada a Katka Némethová

     • Olympiáda v anglickom jazyku- výsledky školského kola

     •  

      Olympiáda v anglickom jazyku,  školské kolo  2022/23

      Kategória 2A  1.- 2.ročník

       

      1. Juraj Macho I.D
      2. Erik Varga  I.D
      3. Matúš Krajčovič I.C

      Kategória 2B   3.- 4. ročník

       

      1. Nina Hadnagyová III.B
      2. Samuel Chobot  III.A
      3. Lívia Vivodíková IV.A

      Všetkým žiakom, ktorí sa zapojili, ďakujeme za účasť. Víťazom gratulujeme a držíme palce v ďalších kolách :)