• Prijímacie skúšky v ďalšom termíne

     • Prijímacie skúšky v 2. kole budú pre študijný odbor 6330 K bankový pracovník

      Počet voľných miest: 7

      Do prihlášky treba správne uviesť nasledujúce údaje:

      EDUID ŠKOLY: 100005731

      KÓD A NÁZOV ŠTUDIJNÉHO ODBORU: 6330 K bankový pracovník

      Termín prijímacích skúšok: 21. jún 2022

     • Medzinárodná vzdelávacia aktivita v Rumunsku

     • V dňoch od 9.5. do 13.5 2022 sa naši šikovní žiaci Matúš Matejov (I.D),  Terézia Bubeníková (I.D),  Adam Mocný (I.K), Tatiana Šubová (II.B) a Nina Hadnagyová (II.B) zúčastnili medzinárodného edukačno-ekologického projektu „For a sustainable world, not the clime, change yourself“ v rámci programu Erasmus + v rumunskom meste Temešvár. Počas tohto týždňa pre nich projektoví partneri pripravili množstvo zaujímavých aktivít, na ktorých sa vzdelávali v oblasti ekológie a zmeny klímy. Zlepšili si aj svoje jazykové schopnosti, absolvovali napr. recyklačný workshop, prehliadku mesta ako aj exkurziu v medzinárodnej firme  Heraus,  kde sa dozvedeli veľa zaujímavých a nových  informácií. Priniesli si  kopec zážitkov a nových skúseností.

     • Prijímacie konanie

     • Rodičia boli informovaní o výsledku prijímacieho konania. Ak Vám informácia nebola doručená, kontaktujte nás, prosím. 

      Žiaci, ktorým bol oznam poslaný 12.5.2022 sú neprijatí pre nedostatok miesta. Po prevzatí rozhodnutia sa môžu odvolať.

      V oznámení sú informácie o ďalšom postupe v prípade, že žiak nebol prijatý.

     • LIFE VISION

     • Dňa 28. apríla sa žiaci III.A zúčastnili podujatia pre učiteľov anglického jazyka v úlohe modelovej triedy, kde spolupracovali na predstavení novej učebnice angličtiny. Pod vedením skúsenej metodičky D. Gondovej ukázali, ako sa s materiálmi učebnice dá pracovať a rozvíjať nielen jazykové zručnosti, ale aj zručnosti potrebné v budúcom zamestnaní, či bežnom živote.

     • OLYMPIÁDA KRITICKÉHO MYSLENIA

     • Štyria žiaci našej školy – Adriana Bahulová a Matej Polák z III.D a Miloš Čohán a Katarína Slobodová z II.A sa v marci 2022 zúčastnili krajského kola Olympiády kritického myslenia. Výsledková listina ukázala, že naši žiaci sa umiestnili v prvej polovici a Miloš Čohán obsadil 2. miesto vo svojej kategórii. Srdečne blahoželáme!

     • Knižný dar

     • Spoločnosť McDonald´s darovala našej škole knižné bestsellery v anglickom jazyku. Žiaci si ich môžu požičať od svojich učiteľov ANJ v učebni č. 86.

      Veríme, že knihy obohatia našu slovnú zásobu aj myseľ a ďakujeme spoločnosti, že si vybrali práve nás :)