• Dôležitý oznam

     • Na základe rozhodnutia krízového štábu od pondelka 12.10. 2020 prechádzame na dištančné vzdelávanie. Pokyny boli všetkým žiakom poslané cez Edupage a budú priebežne dopĺňané. 

      Mgr. Renáta Košovičová, riaditeľka školy

     • UPOZORNENIE

     • Vedenie školy informuje, že sú potvrdené dva pozitívne prípady na ochorenie Covid-19. Škola  sa nachádza v červenej fáze. 

      Žiadame o prísne dodržiavanie všetkých hygienických opatrení! 

      Ďalej postupujeme podľa manuálu zverejneného na stránke ministerstva školstva.