• PRIJÍMACIE KONANIE

     •  

       

      Aktualizácia:  Na základe vyhlášky ÚVZ SR č. 200/ 2021 sa od žiaka prichádzajúceho na prijímacie skúšky nebude vyžadovať negatívny test.

      Vedenie školy oznamuje, že o prijímacom konaní bude so zákonnými zástupcami uchádzačov o štúdium komunikovať elektronicky.

      Z tohto dôvodu je potrebné kontrolovať si správy v konte Edupage, resp. emailové adresy, ktoré ste zadali v prihláške na štúdium.

      Ďakujeme, že budete rešpektovať naše pokyny a pomôžete nám zabezpečiť rýchly a hladký priebeh prijímacieho konania.

     • Mladý účtovník

     • Blahoželáme Tobiasovi Hupkovi zo IV.B k úspechu na celoslovenskom kole Olympiády "Mladý účtovník".

      Medzi tridsiatimi účastníkmi sa umiestnil na peknom deviatom mieste.

     • Riaditeľské voľno

     • Vedenie školy oznamuje, že v dňoch 3. a 10. mája 2021 majú žiaci 1.- 4. ročníka riaditeľské voľno z dôvodu konania prijímacích skúšok.

     • Hviezdoslavov Kubín

     • 22. apríla 2021 sa konalo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

      Umiestnenie žiakov bolo nasledovné:

      Poézia 

      1. miesto Viktória Kaňová (II.D)

      2. miesto Erika Ježová (II.A)

      3. miesto Adrián Galbavý (I.K) 

                     Ján Macho (I.K)

      Próza

      1. miesto Laura Rutičová (II.C)

      2. miesto Viktória Andrusová (IV.C)

     • Mladý účtovník

     • 23. marca 2021 sa uskutočnilo regionálne kolo Olympiády Mladý účtovník, ktoré tradične organizuje firma Kros spolu so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov. Našu školu reprezentovali 3 žiaci: Tobias Hupka zo IV.B, Maxim Abelev zo IV.B a Emma Ďurišová zo IV.A.

      Tobias Hupka sa umiestnil v prvej tridsiatke, a tak postupuje do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať 22.apríla 2021.

      Všetkým našim súťažiacim ďakujeme za účasť, Tobiasovi k dosiahnutému úspechu srdečne blahoželáme a držíme palce v celoštátnom kole.