• Mladý účtovník 2021

     • Dňa 8. februára 2021 sa už tradične uskutočnilo školské kolo Olympiády Mladý účtovník 2021. Súťažili žiaci štvrých ročníkov, vypracovávali súvislý príklad v programe Omega na počítačoch online. Oceňujeme, že sa prihlásilo 12 žiakov aj napriek zložitej situácii,  aká teraz vládne. Všetkým vyslovujeme poďakovanie za odvahu skúsiť si dve hodiny pracovať v účtovnom programe bez akejkoľvek pomoci učiteľa. Vyhrať môžu však len tí najlepší, a tu je výsledok:

      1. miesto                 Emma Ďurišová IV.A
      2. miesto                 Maxim Abelev IV.B
      3. miesto                 Tobias Hupka IV.B
      4. miesto                 Erich Ferenc IV.B a Andrej Zeliska IV.D (rovnaký počet bodov)
      5. miesto                 Tamara Andocsová IV.C

      Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za aktívny prístup a účasť !!!

     • Ďalší úspech pre našu školu

     • Máme naozaj šikovných a skvelých žiakov, ktorí na sebe tvrdo pracujú aj v tejto ťažkej dobe a úspešne nás reprezentovali na 55. ročníku krajskej súťaže žiakov stredných škôl v SIP (spracovanie informácií na počítači). Súťaž sa z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie konala online. Organizačne ju zabezpečovala Celoslovenská komisia SIP v spolupráci s krajskou komisiou a OA Šurany.

      Súťažilo sa v 3 disciplínach:

      1.     Odpis na presnosť s penalizáciou 50 bodov za chybu;

      2.     Úprava textu na počítači – UTX;

      3.     WORDPROCESSING – spracovanie informácií na počítači.

       

      Našu školu reprezentovali štyria študenti druhého a tretieho ročníka. Filip Púchovský si vybojoval 1. miesto a hneď za ním sa umiestnil Kevin Svitač. V náročnej disciplíne UTX nás reprezentoval Martin Rumanovský a  obsadil rovnako úžasné  3. miesto.

       

      Srdečne gratulujeme!