• Filmová projekcia SPÝTAJ SA VAŠICH

     • Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu si žiaci druhého ročníka pozreli online dokumentárny film, ktorý nám poskytla nezisková iniciatíva SPÝTAJ SA VAŠICH v rámci Projektu ‘Spýtaj sa vašich 89’ .

      Film je pomôckou, ako porozumieť našej histórii, spoločenskej zmene, ktorú predstavuje revolúcia v novembri  1989.

      Žiaci mali možnosť vidieť konfrontáciu názorov na historické udalosti, na obdobie pred a po revolúcii, na úroveň súčasnej demokracie.

      Film sme využili aj ako podklad pre podnetnú domácu medzigeneračnú debatu na tému ako sloboda, socializmus, zatvorené hranice, očakávania a sklamania. Žiaci mali za úlohu urobiť rozhovor s príbuznými a zmapovať ich názory na obdobie pred a po revolúcii. Orientovať sa v spleti informácií aj dezinformácií, vidieť javy z rôznych uhlov pohľadu zaujať stanovisko a vyjadriť vlastné postoje a názory- k tomuto smerovala diskusia po filme.

      Aj teraz zažívame časy, ktoré budú z pohľadu histórie zaujímavé, pretože priniesli zmenu vo fungovaní našej spoločnosti- KORONA, núdzový stav, obmedzovanie slobôd. Dochádza k polarizácii názorov, dôležitú úlohu zohráva kritické myslenie. Prispieť k jeho rozvoju mal za cieľ aj tento projekt.

     • Európa v klimatickej pohotovosti

     • Online diskusné fórum, 13.11. 202

      Ako sa stať klimaticky neutrálnym kontinentom do roku 2050?

      Ako sa správať udržateľne k prírode?

      Aké sú riešenia klimatickej krízy prepojením zelenej a digitálnej transformácie?

      Čo je to klimatická núdza?

      Ako sa dá predchádzať energetickej chudobe ľudí?

      Čo znamená uhlíková neutralita v ekonomike?

      Žiaci I.C  a III.A triedy sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií v online diskusnom fóre Európa v klimatickej pohotovosti. Poslanci Európskeho parlamentu Róbert Hajšel, Martin Mojsík, Ivan Štefanec a Michal Wiezik diskutovali so študentmi o environmentálnej stratégii, o  projekte bioplastov na Slovensku,  ako i  vlastnej aktivite a zodpovednosti voči životnému prostrediu. Žiaci kládli svoje otázky cez aplikáciu Sli.do # klima 2020.

      Tematické zameranie online diskusie a aktívna účasť študentov vhodne rozvíja a podporuje činnosti v rámci medzinárodného projektu piatich štátov “For a sustainable world, not the climate, change yourself!”

     • Kam po strednej

     • Dobrý deň,

      radi by sme Vás informovali, že bolo vydané ďalšie číslo časopisu Kam po strednej, ktorého cieľom je pomôcť stredoškolákom pri výbere vysokej školy.

      Téma októbrového čísla je zameraná na štúdium prírodných vied, v časopise sú však informácie aj o štúdiu iných odborov. 

      Časopis nájdete aj na tejto webstránke.