• Úradné hodiny

     • Oznamujeme žiakom a rodičom, že úradné hodiny na sekretariáte školy budú od 1.6.2020:
      streda: od 10.00 – 12.00 hod
      piatok: od 10.00 – 12.00 hod

     • Informácia o prijímacom konaní

     • Vážení rodičia, 

      rozhodnutia o prijatí/neprijatí už boli odoslané. 

      Ak je Vaše dieťa prijaté, pošlite nám, prosím, obratom vyplnené potvrdenie o nastúpení/ nenastúpení na štúdium. Potvrdenie je záväzné a nedá sa presunúť na inú školu.

      Ak ste v zozname medzi neprijatými a máte záujem o štúdium na našej škole, pošlite nám, prosím, obratom odvolanie, v ktorom uvediete číslo rozhodnutia o neprijatí. Podať odvolanie predtým, ako Vám je doručené rozhodnutie, nie je možné. 

      Na základe doručených potvrdení o nastúpení alebo nenastúpení budeme posúvať čiaru výslednej listiny a skutočný stav aktualizovať. Prosíme Vás preto, aby ste nám zasielali potvrdenia aj v prípade, že uchádzač nastupuje na inú školu. 

      Ďakujeme, že nám  zopovedným a ohľaduplným prístupom pomôžete aktualizovať informácie pre tých, ktorí na ne stále čakajú.