• Lyžiarsky výcvik

     • Lyžovania chtiví študenti prvého ročníka sa v dňoch 2. - 6. marca 2020 zúčastnili lyžiarskeho výcviku v stredisku Tále.
         
     • Usmernenie

     • Vážení žiaci a rodičia,


      v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou si Vám dovoľujem poskytnúť nasledujúce informácie a odporúčania hygienikov a MŠVVaŠ SR.
      Nový koronavírus spôsobuje akútne respiračné ochorenie- vírusovú pneumóniu. Všeobecné príznaky virózy sú podobné ako u klasickej chrípky- teplota nad 38 °C, kašeľ, nádcha, bolesť svalov a kĺbov, sťažené dýchanie. Inkubačný čas pri koronavíruse sa uvádza doba 2 až 14 dní. V priemere je to 6 dní.
      V prípade, že žiaci alebo zamestnanci boli a vrátili sa v nedávnom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.
      V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach s potvrdeným koronavírusom, objavia vyššie uvedené príznaky, musí:
       ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
       v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba sama chodiť na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
       v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,
       v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.


      MŠVV a Š SR dôrazne neodporúča v súčasnej dobe organizovanie akýchkoľvek výletov, exkurzií a iných podujatí do oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu.
      Odporúča sa dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:
       pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd, alebo
      použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. Nedotýkať sa nosa, očí a úst
      neumytými rukami,
       pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
       vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a
      ktoré majú najmenej jeden z príznakov ako horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.


      Zároveň apelujem na rodičov, aby neposielali do školy žiaka s príznakmi ochorenia. Rovnaký postup platí aj pre zamestnancov školy.
      V prípade potreby je možné kontaktovať CALL centrum úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre na čísle 0948 495 915 alebo emailom novykoronavirus@uvzsr.sk


      Informácie môžu byť ďalej aktualizované podľa nových zistení.

      Mgr. Renáta Košovičová
      riaditeľka školy