• Podporte naše Občianske združenie 2 % z daní

    •  

     Vážení rodičia a priaznivci školy,

      

     Občianske združenie rodičov Obchodnej akadémie, Bolečkova 2, sa na Vás obracia so žiadosťou o darovanie 2% zo zaplatenej dane.

     Poukázaním 2% nám pomôžete bez toho, aby Vám vznikli akékoľvek  výdavky, keďže sa jedná o daň, ktorú odvádzate do štátneho rozpočtu. Bude Vás to stáť iba 5 minút času, ale žiakom Obchodnej akadémie to  prinesie skvalitnenie vzdelávania a tiež prostredia, v ktorom trávia väčšinu svojho aktívneho času.

     Všetky získané prostriedky budú použité v súlade s platnými zákonmi a investované do budúcnosti našich detí.

     Predtlačené tlačivo si môžete vytlačiť z internetu Potvrdenie_o_zaplatení_dane a Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z prijímov FO za 2021 alebo si ho vyžiadajte na sekretariáte školy. Vyplnené tlačivo treba doručiť na príslušný daňový úrad alebo na sekretariát školy.

     Za poskytnuté prostriedky Vám vopred úprimne ďakujeme.

      

     Občianske združenie rodičov Obchodnej akadémie Nitra, Bolečkova 2, 950 50 Nitra

     Právna forma: občianske združenie

     IČO: 42047641

     IBAN: SK07 3100 0000 0042 2033 8909