• Aplikovaná informatika 2.roč.

    • Zadanie úloh na domáce precvičovanie nájdete na 


     Použitie HK v MS Word
     panel úloh: Nástroje / Listy a korešpondencia / Hromadná korešpondencia (použiť sprievodcu)

     Pokyny na zostavenie pozvánky:

     Pozvánka 
     - interná písomnosť pri pracovných poradách
     - je to písomnosť, ktorá podáva informácie pozvaným o tom, kde a kedy bude stretnutie
     - na bežné porady sa pozvánky posielajú najmenej týždeň vopred
     - na dôležité rokovania a konferencie sa posielajú mesiac vopred


     Náležitosti:
     1. Označenie usporiadajúcej organizácie
     2. Názov akcie
     3. Deň, dátum a čas začiatku akcie
     4. Miestnosť (presná adresa budovy, poschodie, čílo dverí)
     5. Program rokovania
     6. Plánované trvanie porady
     7. Ďalšie informácie, napr. doprava, stravovanie, ubytovanie, parkovanie, kto hradí cestovné, účastnícky poplatok a pod.

     Forma písomnej pozvánky:
     a) pozývací list: individuálny, úradný, osobný
     b) pozvánka ako malá publikácia
     c) vytlačená na kartónový papier
     d) spracovaná na počítači