• Za členov žiackej rady v školskom roku 2021/2022 boli zvolení:

       

     Matej Polák

     III.D

     Samuel Uhrinčať

     III.C

     Sára Chobotová

     IV.D

     Lukas Andre Šálka

     II. K

     Samuel Slezák

     IV.C

      

      

     Vaše podnety, námety a pripomienky k činnosti žiackej školskej rady môžete posielať na: zsrboleckova@gmail.com

     Štatút žiackej školskej rady