• Za členov žiackej rady v školskom roku 2022/2023 boli zvolení:

       

     Matej Polák

     IV.D

     Samuel Uhrinčať

     IV.A

     Adam Kazík

     II.D

     Simon Havlík

     I.C

     Sára Búcorová

     III.C

      

      

     Vaše podnety, námety a pripomienky k činnosti žiackej školskej rady môžete posielať na: zsrboleckova@gmail.com

     Štatút žiackej školskej rady