• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Medzinárodná vzdelávacia aktivita v Rumunsku

      V dňoch od 9.5. do 13.5 2022 sa naši šikovní žiaci Matúš Matejov (I.D), Terézia Bubeníková (I.D), Adam Mocný (I.K), Tatiana Šubová (II.B) a Nina Hadnagyová (II.B) zúčastnili medzinárodného edukačno-ekologického projektu „For a sustainable world, not the clime, change yourself“ v rámci programu Erasmus + v rumunskom meste Temešvár. Počas tohto týždňa pre nich projektoví partneri pripravili množstvo zaujímavých aktivít, na ktorých sa vzdelávali v oblasti ekológie a zmeny klímy. Zlepšili si aj svoje jazykové schopnosti, absolvovali napr. recyklačný workshop, prehliadku mesta ako aj exkurziu v medzinárodnej firme Heraus, kde sa dozvedeli veľa zaujímavých a nových informácií. Priniesli si kopec zážitkov a nových skúseností.

     • Prijímacie konanie

      Rodičia boli informovaní o výsledku prijímacieho konania. Ak Vám informácia nebola doručená, kontaktujte nás, prosím.

      Žiaci, ktorým bol oznam poslaný 12.5.2022 sú neprijatí pre nedostatok miesta. Po prevzatí rozhodnutia sa môžu odvolať.

      V oznámení sú informácie o ďalšom postupe v prípade, že žiak nebol prijatý.

     • LIFE VISION

      Dňa 28. apríla sa žiaci III.A zúčastnili podujatia pre učiteľov anglického jazyka v úlohe modelovej triedy, kde spolupracovali na predstavení novej učebnice angličtiny. Pod vedením skúsenej metodičky D. Gondovej ukázali, ako sa s materiálmi učebnice dá pracovať a rozvíjať nielen jazykové zručnosti, ale aj zručnosti potrebné v budúcom zamestnaní, či bežnom živote.

     • OLYMPIÁDA KRITICKÉHO MYSLENIA

      Štyria žiaci našej školy – Adriana Bahulová a Matej Polák z III.D a Miloš Čohán a Katarína Slobodová z II.A sa v marci 2022 zúčastnili krajského kola Olympiády kritického myslenia. Výsledková listina ukázala, že naši žiaci sa umiestnili v prvej polovici a Miloš Čohán obsadil 2. miesto vo svojej kategórii. Srdečne blahoželáme!

     • Knižný dar

      Spoločnosť McDonald´s darovala našej škole knižné bestsellery v anglickom jazyku. Žiaci si ich môžu požičať od svojich učiteľov ANJ v učebni č. 86.

      Veríme, že knihy obohatia našu slovnú zásobu aj myseľ a ďakujeme spoločnosti, že si vybrali práve nás :)

  • Partneri

  • Charta ERASMUS+

    

   ERASMUS+  PROGRAM EÚ PRE VZDELÁVANIE, ODBORNÚ PRÍPRAVU, MLÁDEŽ A ŠPORT

    

   CHARTA ERASMUS+ PRE VZDELÁVANIE A ODBORNÚ PRÍPRAVU

  • EPAS

   Ambasádorská škola Európskeho parlamentu

   Naša škola bola v školskom roku 2018/2019 zaradená medzi úspešných účastníkov programu EPAS. 

   Viac informácií o programe http://www.europarl.europa.eu/slovakia/sk/mladez/epas.html

   Celý školský rok sme organizovali rôzne aktivity, ktorých cieľom bolo rozvíjanie povedomia o euroobčianstve, ukázať, ako EÚ ovplyvňuje náš každodenný život a poukázať aj na problémy, ktoré majú globálny charakter, a preto ich musíme riešiť spoločne.  Cieľom projektu bolo aj vzbudiť záujem mladých ľudí o dianie okolo seba, o európske témy a prispieť k vyššej účasti mladých ľudí v eurovoľbách. Preto sme sa pripojili aj k iniciatíve  TENTORAZ IDEM VOLIŤ.

   Naše aktivity ste mohli sledovať na našom FB. Sme radi, že do projektu sa zapojilo toľko žiakov i vyučujúcich. Všetkým by sme chceli poďakovať, veď spoločne sa nám podarilo cieľ projektu naplniť.

   13. septembra 2019 sa v Bratislave konalo slávnostné vyhodnotenie III. ročníka tohto projektu. Naša škola získala plaketu Ambásadorská škola Európskeho parlamentu a senior ambasádori a junior ambasádori certifikáty.

            

   Náš záujem o európske dianie ukončením projektu nekončí. Čakajú nás ďalšie aktivity, ktoré nám pomôžu orientovať sa spoločenskom aj politickom dianí. Nám začal nový školský rok a  Europarlament sa zaplnil novými europoslancami. Veríme, že Európa pôjde tým správnym smerom.  

   O našich aktivitách sa dozviete na našom FB

    


  •  

  • Termíny rodičovských združení v šk.roku 2021/2022
    
   20. 9. 2021
   22.11. 2021
   21. 3. 2022
  • Prihlásenie

  •  Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

   Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia.

   Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

   Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

  • Zvonenia

   Streda 25. 5. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  •  


  •  

   Škola je je držiteľom titulu Efektívny používateľ modelu CAF

   Čo je to CAF? 

   https://www.unms.sk/?model-CAF-2020

    

  • Škola je držiteľom certifikátu Európska značka pre jazyky 2018