• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Spoločne proti šikane

      V dňoch od 27.11. do 3.12. 2022 sa 5 žiaci a 2 učitelia našej školy zúčastnili druhej vzdelávacej aktivity k projektu ,,I am more than what you see“, zameraného na boj proti šikane v rámci programu Erasmus+.

      Tentokrát navštívili školu nášho francúzskeho partnera. Na vzdelávacej aktivite sa zúčastnili spolu so žiakmi z Talianska, Francúzska, Turecka a Portugalska. Žiaci boli ubytovaní vo francúzskom meste Evreux a navštevovali školu I'lnstitution Notre-Dame Saint-Francois. Trávili čas so zahraničnými študentmi a venovali sa tvorbe odkazu, ktorý zobrazovala koláž na tému šikana. Úlohou každej krajiny bolo vytvoriť vlastnú koláž a na konci týždňa ich všetky spojiť do jednej veľkej, ktorá bude vystavená na hostiteľskej škole. Okrem aktivít na škole sa žiaci zúčastňovali rôznych výletov. Spoznali mesto Evreux a jeho radnicu, mali možnosť pozrieť si mesto Rouen a pozoruhodné pamiatky. Pr

     • Mikulášske turnaje

      V rámci Mikulášskej akcie sa uskutočnili žiakmi veľmi očakávané dve športové súťaže. 7.12 sa konal celoškolský futbalový turnaj chlapcov. Kde po urputnom boji zvíťazili chlapci z I.B triedy, na druhom mieste IV.C triedy a na treťom mieste III.D triedy.

      Najlepším hráčom sa stal Boris Boďo z I.B triedy a nalepším strelcom Matúš Záhon z III.D triedy.

     • Úspech našej cvičnej firmy

      V dňoch 30.11. a 1.12.2022 sa konal "4. ročník MUB-line veletrh fiktivních firem", ktorý organizuje Metropolitní univerzita Praha a Metropolitní univerzitní banka s podporou partnerov a sponzorov. Tematickým zameraním tohtoročného predvianočného veľtrhu fiktívnych firiem bol NETWORKING ( sieťovanie cvičných firiem ) a jeho dôležitosť pre firemný a obchodný úspech.

     • Mikuláš na OA

      Dňa 6.12. sa už tradične na našej škole uskutočnila akcia MIKULÁŠ. Chodil spolu s anjelom a čertom po všetkých triedach a rozdával všetkým dobrým deťom sladkosti.ĎAKUJEME za túto milú akciu a sladké darčeky.

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

      Pod záštitou žiackej školskej rady sa na našej škole uskutočnila akcia: "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok". Išlo o zbierku pre seniorov na celom Slovensku. Pripravilo sa spolu 7 krabičiek, do ktorých sme vložili z každého rožku trošku: niečo sladké, niečo slané, niečo teplé, niečo mäkké, niečo voňavé, niečo na zábavu a niečo zo srdca.ĎAKUJEME všetkým, ktorí priniesli darčeky. S pozdravom Vaša žiacka školská rada a Katka Némethová

  • Partneri

  • Akreditácia

  • EPAS

   Ambasádorská škola Európskeho parlamentu

   Naša škola bola v školskom roku 2018/2019 zaradená medzi úspešných účastníkov programu EPAS. 

   Viac informácií o programe http://www.europarl.europa.eu/slovakia/sk/mladez/epas.html

   Celý školský rok sme organizovali rôzne aktivity, ktorých cieľom bolo rozvíjanie povedomia o euroobčianstve, ukázať, ako EÚ ovplyvňuje náš každodenný život a poukázať aj na problémy, ktoré majú globálny charakter, a preto ich musíme riešiť spoločne.  Cieľom projektu bolo aj vzbudiť záujem mladých ľudí o dianie okolo seba, o európske témy a prispieť k vyššej účasti mladých ľudí v eurovoľbách. Preto sme sa pripojili aj k iniciatíve  TENTORAZ IDEM VOLIŤ.

   Naše aktivity ste mohli sledovať na našom FB. Sme radi, že do projektu sa zapojilo toľko žiakov i vyučujúcich. Všetkým by sme chceli poďakovať, veď spoločne sa nám podarilo cieľ projektu naplniť.

   13. septembra 2019 sa v Bratislave konalo slávnostné vyhodnotenie III. ročníka tohto projektu. Naša škola získala plaketu Ambásadorská škola Európskeho parlamentu a senior ambasádori a junior ambasádori certifikáty.

            

   Náš záujem o európske dianie ukončením projektu nekončí. Čakajú nás ďalšie aktivity, ktoré nám pomôžu orientovať sa spoločenskom aj politickom dianí. Nám začal nový školský rok a  Europarlament sa zaplnil novými europoslancami. Veríme, že Európa pôjde tým správnym smerom.  

   O našich aktivitách sa dozviete na našom FB

    


  •  

  • Termíny rodičovských združení v šk.roku 2022/2023
    
   19. 9. 2022
   14.11. 2022
   20. 3. 2023
  • Prihlásenie

  •   

  •  Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

   Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia.

   Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

  • Zvonenia

   Utorok 31. 1. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  •  


  •  

   Škola je je držiteľom titulu Efektívny používateľ modelu CAF

   Čo je to CAF? 

   https://www.unms.sk/?model-CAF-2020

    

  • Škola je držiteľom certifikátu Európska značka pre jazyky 2018

   • Zelená škola

   • Pripravujeme