• Školské kolo Olympiády Mladý účtovník 2022

     • Dňa 12. decembra 2022 sa už tradične na našej škole uskutočnila súťaž:  Školské kolo Olympiády Mladý účtovník 2022. Súťažili žiaci štvrtých ročníkov, vypracovávali súvislý príklad z účtovníctva v účtovnom denníku. Oceňujeme, že sa prihlásilo 13 žiakov. Všetkým vyslovujeme poďakovanie za odvahu skúsiť si pracovať samostatne bez akejkoľvek pomoci učiteľa.

      Vyhrať môžu však len tí najlepší, a tu je výsledok:

      1. miesto                 Lívia Vivodíková, IV.A
      2. miesto                 Tamara Gálová, IV.A
      3. miesto                 Lukáš Ščipák, IV.A

      Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za aktívny prístup a účasť !!!  Odmena čaká na všetkých žiakov, ktorí sa zúčastnili školského kola. Víťazi, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach postupujú do regionálneho kola, ktoré sa bude konať v Bratislave na jar 2023. Presný dátum ešte zatiaľ nie je k dispozícii.

     • Spoločne proti šikane

     • V dňoch od  27.11. do  3.12. 2022 sa 5 žiaci a 2 učitelia našej školy zúčastnili druhej vzdelávacej aktivity k projektu ,,I am more than what you see“, zameraného na boj proti šikane v rámci programu Erasmus+.

      Tentokrát navštívili školu nášho francúzskeho partnera. Na vzdelávacej aktivite sa zúčastnili  spolu so žiakmi z Talianska, Francúzska, Turecka a Portugalska. Žiaci boli ubytovaní vo francúzskom meste Evreux a navštevovali školu I'lnstitution Notre-Dame Saint-Francois. Trávili čas so zahraničnými študentmi a venovali sa tvorbe odkazu, ktorý zobrazovala koláž na tému šikana. Úlohou každej krajiny bolo vytvoriť vlastnú koláž a na konci týždňa ich všetky spojiť do jednej veľkej, ktorá bude vystavená na hostiteľskej škole. Okrem aktivít na škole sa žiaci zúčastňovali rôznych výletov. Spoznali mesto Evreux a jeho radnicu,  mali možnosť pozrieť si mesto Rouen a pozoruhodné pamiatky. Pri ceste do Francúzska nesmie chýbať návšteva Paríža. Žiaci si pozreli nielen Eiffelovu vežu a Víťazný oblúk, ale navštívili aj významné múzeum Louvre. Počas týždňa sa naučili tancovať slávny kankán a absolvovali ochutnávku francúzskych syrov. Týždeň zakončili výbornou, spoločnou večerou. Okrem spoločného boja proti šikane sa žiaci zdokonaľovali v anglickom jazyku, spoznávali francúzsku kultúru a tradície a priniesli si mnoho skvelých zážitkov.

     • Mikulášske turnaje

     • V rámci Mikulášskej akcie sa uskutočnili žiakmi veľmi očakávané dve športové súťaže. 7.12 sa konal celoškolský futbalový turnaj chlapcov. Kde po urputnom boji zvíťazili chlapci z I.B triedy, na druhom mieste IV.C triedy a na treťom mieste III.D triedy.

      Najlepším hráčom sa stal Boris Boďo z I.B triedy a nalepším strelcom Matúš Záhon z III.D triedy.

       

      8.12.si porovnali sily dievčatá celej školy vo vybíjanej.Kde na 1.mieste skončili dievcatá II.C triedy, druhé miesto III.D triedy a tretie miesto dievčatá III.A triedy.

      Najmenej vybitou hráčkou bola vyhlásená Lucia Bezányiová z II.C triedy.

      Všetkým družstvám srdečne blahoželáme a veríme, že to neboli posledné súťaže na našej škole.

       

      Športu zdar.

     • Úspech našej cvičnej firmy

     • V dňoch 30.11. a 1.12.2022 sa konal  "4. ročník MUB-line veletrh fiktivních firem", ktorý organizuje Metropolitní univerzita Praha a Metropolitní univerzitní banka s podporou partnerov a sponzorov. Tematickým zameraním tohtoročného predvianočného veľtrhu fiktívnych firiem bol NETWORKING     ( sieťovanie cvičných firiem ) a jeho dôležitosť pre firemný a obchodný úspech.

      Na veľtrhu sa súťažilo v troch kategóriách:

      • Vianočný leták
      • Logo + slogan
      • Elektronická prezentácia

      V konkurencii 78 cvičných firiem z Čiech a Slovenska sa naša CF EkoDeko, s.r.o. umiestnila v TOP 11 o najlepší vianočný leták.

     • Olympiáda v nemeckom jazyku - výsledky školského kola 2022/23

     • Kategória 2A - 1.- 2.ročník

      1. Ema Civáňová  II.D
      2. Adam Kazík II.D
      3. Simon Havlík I.C

       

      Kategória 2B  - 3.- 4. ročník

      1. Samuel Uhrinčať IV.A
      2. Natália Šillerová  III.K
      3. Martin Lenčéš III.C

       

       Víťazom gratulujeme a  v ďalších kolách želáme veľa úspechov

     • Mikuláš na OA

     • Dňa 6.12. sa už tradične na našej škole uskutočnila akcia MIKULÁŠ. Chodil spolu s anjelom a čertom po všetkých triedach a rozdával všetkým dobrým deťom sladkosti.ĎAKUJEME za túto milú akciu a sladké darčeky.

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

     • Pod záštitou žiackej školskej rady sa na našej škole uskutočnila akcia: "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok". Išlo o zbierku pre seniorov na celom Slovensku. Pripravilo sa spolu 7 krabičiek, do ktorých sme vložili z každého rožku trošku: niečo sladké, niečo slané, niečo teplé, niečo mäkké, niečo voňavé, niečo na zábavu a niečo zo srdca.ĎAKUJEME všetkým, ktorí priniesli darčeky. S pozdravom Vaša žiacka školská rada a Katka Némethová

     • Olympiáda v anglickom jazyku- výsledky školského kola

     •  

      Olympiáda v anglickom jazyku,  školské kolo  2022/23

      Kategória 2A  1.- 2.ročník

       

      1. Juraj Macho I.D
      2. Erik Varga  I.D
      3. Matúš Krajčovič I.C

      Kategória 2B   3.- 4. ročník

       

      1. Nina Hadnagyová III.B
      2. Samuel Chobot  III.A
      3. Lívia Vivodíková IV.A

      Všetkým žiakom, ktorí sa zapojili, ďakujeme za účasť. Víťazom gratulujeme a držíme palce v ďalších kolách :)

       

     • Projektové stretnutie v Litve

     •  

      V dňoch od 14.11. do 18.11.2022 sa 5 žiaci a 2 učitelia našej školy zúčastnili internacionálneho ekologicko-edukačného projektu ,,For a sustainable world, not the climate, change yourself!“ pod hlavičkou programu Erasmus +. Projekt sa konal v Litve v meste Kaunas a hostiteľskou školou bola Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija. Do tohto programu bolo zapojených 5 tímov študentov a pedagógov z Litvy, Turecka, Slovenska, Portugalska a Rumunska.  Počas týždňa získali žiaci množstvo nových vedomostí a skúseností. Dozvedeli sa mnohé zaujímavé informácie z oblasti ekológie. Projektoví partneri pre nich pripravili množstvo náučných, zaujímavých a obohacujúcich aktivít. Žiaci absolvovali   spoločnú prehliadku mesta Kaunas, ale aj prezentácie, ktoré sa týkali udržateľnosti a výroby textilu, ako aj možností ekologickej spotreby odevov. V rámci programu ďalej navštívili spoločnosť Freda, v ktorej sa vyrába nábytok pre spoločnosť Ikea a tiež spoločnosť Kauno Švara, zaoberajúcu sa ekologickým odstraňovaním odpadov, v ktorej sa konal kreatívny workshop. Tu sa žiaci naučili ako opätovne využiť oblečenie, napríklad tričko na výrobu tašky. Pri návšteve mesta Vilnius boli žiaci a učitelia súčasťou vzdelávacích aktivít v náučnom centre  Energy and Technological Museum a dozvedeli sa zaujímavosti z histórie Litvy. V rámci tohto týždňa spolupracovali zmiešané tímy žiakov zo všetkých krajín zapojených v programe pri vytváraní prezentácií o zelenom podnikaní. Túto prezentáciu na záver týždňa predstavili a popri tom objasnili činnosť zelených podnikov a ich význam. Taktiež sa stretávali aj mimo vytýčeného programu. Dostali sa aj na vyhliadkové miesto, kde pozorovali nočné mesto pri padaní prvého tohtoročného snehu.

      Žiaci si zlepšili jazykové a komunikačné schopnosti a odniesli si podnetné skúsenosti a zážitky, ktoré v budúcnosti istotne využijú. 

     • Charitatívna zbierka

     • Pomôcť dobrej veci a stať sa dobrovoľníkom je dnes prirodzenou súčasťou života .

      Dobrovoľníctvo prináša množstvo výhod, ktorými si môžete obohatiť život – získate cenné skúsenosti, stretnete nových ľudí  a budete mať dobrý pocit, ktorý vám doteraz možno chýbal.

      Pomôcť v dobrej veci sa rozhodli aj žiaci I A a I. K triedy a zapojili sa do dobrovoľníckej akcie

      Krajší Mikuláš a krajšie Vianoce, vyhlásenou občianskym združení  Podaj mi ruku Nitra.

      Urobili tak radosť deťom so sociálne slabších rodín vyzbieraním hračiek, oblečenia a potravín,  za čo im patrí vďaka.

     • Medziškolský turnaj v bedmintone

     • Naša žiačky Vanesa Hrašková a Mirka Jančová sa 5.11. 2022 zúčastnili okresného kola v bedmintonovom turnaji. Turnaj sa konal v priestoroch Gymnázia na Golianovej ulici. Päť zúčastnených škôl dovoloval odohrať turnaj systémom každý s každým. Po vynikajúcich výkonoch a častokrát aj napínavých zápasoch sa našim žiačkam podarilo vybojovať výborné druhé miesto.

      Gratulujeme!

     • Chránime si životné prostredie

     • V dňoch 24.10. – 26.10. sa mali možnosť 3 žiaci našej školy pod vedením vyučujúcej Mgr. Orlovskej zúčastniť Kurzu pre kolégiá Zelených škôl. Kurz sa konal vo Vzdelávacom centre Zaježová. Toto stredisko patrí pod neziskovú organizáciu Živica, ktorá sa už roky venuje aktivitám zameraným na problémy  ochrany životného prostredia a pomáha šíriť osvetu hlavne medzi mladými ľuďmi. Nebolo tomu inak ani teraz.

      Žiaci spolu s vyučujúcimi absolvovali blok prednášok zameraných napr. na ochranu lesov a pralesov. Prišiel medzi nás známy slovenský ochranár a aktivista Erik Baláž. Za prítomnosti dvoch zástupcov z programu Fairtrade sme sa dozvedeli zaujímavé poznatky o pestovaní bio kakaa a kávy v Južnej Amerike, ako aj o ich dovoze a certifikácii. Blok prednášok uzavrel známy aktivista a zakladateľ Greenpeace na Slovensku, ktorý nás oboznámil s tým, aké najčastejšie chyby robia organizátori alebo aktivisti pri organizovaní zhromaždení a protestov.

      Pomedzi množstvo prednášok boli žiaci aj učitelia zapojení do rôznych workshopov, ktorých cieľom bolo vzájomné sebapoznávanie i výmena skúseností o tom, ako pracujú kolégiá Zelených škôl na iných školách.

      Kurz nám poskytol veľa nových informácií a poznatkov. Využijeme ich pri „zelených“ aktivitách, ktoré začínajú prebiehať aj na našej škole.  V tomto školskom roku sa zameriame na šetrenie energiami.

     • Vzdelávacia aktivita Erasmus pre žiakov cvičných firiem

     • V dňoch 16.- 20. októbra 2022 sme sa zúčastnili vzdelávacej aktivity pre učiteľov a žiakov cvičných firiem z Turecka, Slovinska a Slovenska v rámci projektu Erasmus+ - MESU, ktorý je zameraný na spoluprácu cvičných firiem. Organizátorom aktivity bol jeden z partnerov projektu- Štátny inštitút odborného vzdelávania.

      Naši žiaci sa spolu s ďalšími cvičnými firmami predstavili na Medzinárodnom veľtrhu CF 2022, ktorý sa konal v priestoroch Vzdelávacieho strediska KIA Žilina v Gbeľanoch. Na podujatí sa súťažilo vo viacerých kategóriách – elektronická prezentácia, logo a slogan, reklamný šot, instagram post, web a e-shop a stánok.

      Z celkového počtu zúčastnených 28 cvičných firiem, naša cvičná firma EkoDeko, s.r.o. získala 18. miesto.

      Učitelia sa zúčastnili seminára o celosvetovej sieti CF PEN Worldwide a seminára „ Projekt MESU – Virtual Practice Enterprise.“ Okrem nadobudnutia skvelých odborných skúseností sme mali možnosť vyskúšať si aj voľnočasovú starostlivosť o zahraničných hostí, ktorým sme ukázali krásy Žiliny a okolia.

      Vyvrcholenie mobility prebehlo vo štvrtok v priestoroch cvičnej firmy na OA Hrobákova v Bratislave.

      Po rozlúčke a slávnostnom odovzdaní certifikátov mali učitelia a žiaci možnosť vychutnať si prehliadku historických aj súčasných  skvostov Bratislavy.

     • Erasmus proti šikane

     • V dňoch od 2.10. do 8.10. 2022 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili medzinárodného projektu ,,I am more than what you see" v rámci programu Erasmus+ v Portugalsku, ktorý sa zameriava na boj proti šikane na školách. Na vzdelávacej aktivite sa stretlo 5 tímov študentov z rôznych krajín: Slovenska, Talianska, Portugalska, Francúzska a Turecka. Žiaci boli ubytovaní v portugalskom meste Leiria a navštevovali školu Dr. Correia Alexandre. Trávili čas a pracovali na spoločných aktivitách tímovo s ostatnými krajinami, tak vznikla napríklad dramatická scénka či tvorba odkazu pre portugalských študentov. Žiaci sa navzájom spoznávali a zdokonaľovali sa v anglickom jazyku. Okrem aktivít v škole sa žiaci zúčastňovali rôznych výletov. Obhliadli si centrum mesta, navštívili mestskú radnicu, hrad Castelo de Leiria, miestne pláže a pláže v Nazaré, ktoré sú známe obrovskými vlnami. Navštívili tiež pútnické mesto Fatima a skvelý deň zakončili večerou s tradičnou hudbou Fado. Posledný deň si vzájomne odprezentovali dramatické scény na tému šikana. Žiaci si z Portugalska odniesli nielen skvelé skúsenosti a zážitky, ale aj presvedčenie, že nebudeme tolerovať akékoľvek náznaky šikany či iných negatívnych javov. Zároveň mali možnosť rozvíjať svoje mäkké a sociálne zručnosti,  podrobnejšie spoznali históriu, reálie, portugalskú kultúru a chutnú kuchyňu. Skvelá vzdelávacia aktivita nás opäť utvrdila v tom, že partnerské medzinárodné projekty do našej školy určite patria a prinášajú nám obrovskú pridanú hodnotu.

     • Slovenské rýchle prsty

     • V dňoch 27. – 29. 09. 2022 sa v priestoroch rokovacej sály BSK uskutočnil už III. ročník celoštátneho sústredenia s názvom Slovenské rýchle prsty, za odbornej garancie Heleny a Jaroslava Zaviačičových a aktívnej účasti Jonáša Valu, žiackeho majstra sveta v spracovaní textu na počítači na medzinárodnej až celosvetovej úrovni.

       Zúčastnili sa ho žiaci a učitelia z celého Slovenska.

      Našu školu reprezentovali žiaci II. ročníka Terézia Bubeníková, Anna Otepková a Matúš Matejov.

      Počas troch náročných dní  sa zúčastnili rôznych tréningových aktivít, ktoré rozvíjali ich zručnosti a  odzrkadlili aj na ich konečných výkonoch. Súčasťou sústredenia bolo aj školenie  na wordprocesing,

      V celkovom hodnotení sa umiestnila na 14. mieste Terézia Bubeníková, na 15. mieste Anna Otepková a na 22. mieste Matúš Matejov z celkového počtu 32 súťažiacich.

      V súťažnej kategórii ZAV Hubár sa Terézia Bubeníková umiestnila na 1. mieste a porazila tak aktuálneho majstra Slovenska Tomáša Greguša z OA Nevädzova, Bratislava.


      Všetkým srdečne blahoželáme!

     • Projektové stretnutie v Portugalsku

     •  

      V dňoch od 12.9. do 16.9. 2022 sa žiaci a pedagógovia našej školy zúčastnili medzinárodného ekologicko-edukačného projektu ,,For a sustainable world, not the climate, change yourself!“ v rámci programu Erasmus + v portugalskom meste Viseu. Hostiteľskou školou bola Escola Secundária Alves Martins. Stretlo sa tam 5 tímov študentov z Turecka, Litvy, Rumunska, Slovenska a Portugalska. Počas týždňa  žiaci získali množstvo vedomostí v oblasti ekológie a globálnych problémov sveta a projektoví partneri pre nich pripravili rôzne zaujímavé aktivity, ktoré ich obohatili nielen odborne, ale aj kultúrne. V rámci pobytu žiaci absolvovali prehliadku mesta Viseu, návštevu vedeckého centra Fabrica ciencia viva, edukačné výlety do miest Coimbra a Aveiro, workshop o vytváraní krátkeho filmu, ktorý následne na tému environmentalistiky aj skutočne vytvorili. Pri produkcii filmu spolupracovali ako zmiešané tímy žiakov zo všetkých krajín zapojených v projekte. Na záver svoj krátky  film odprezentovali a ozrejmili jeho význam a potrebu zmeniť pohľad ľudí na súčasnú nepriaznivú klimatickú situáciu. Zlepšili si taktiež svoje jazykové schopnosti a priniesli si množstvo zážitkov a skúseností, ktoré v profesijnom živote určite využijú.

      Článok napísali Nina Hadnagyová a Terézia Bubeníková