• Best in English

     • Dňa 26.11.2021 sa vybraní žiaci z ročníkov 1- 4 zúčastnili medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku Best in English. Žiaci sa snažili dosiahnuť čo najlepšie výsledky v čítaní a počúvaní s porozumením a gramatických cvičeniach. Organizáciu celej súťaže sme prispôsobili pandemickej situácii a žiaci súťažili online cez MS- Teams a prezenčne v dvoch skupinách. Bodové vyhodnotenie odoslaných  testov potešilo nielen žiakov, ale aj učiteľov anglického jazyka.

     • Medzinárodný online veľtrh cvičných firiem 2021

     •  

      V dňoch 15.11. - 16.11. 2021  sa konal  Medzinárodný  online veľtrh cvičných firiem.  Prihlásených bolo 72 cvičných firiem zo Slovenska, Českej republiky, Rumunska, Belgicka, Španielska a Bulharska. Naše cvičné firmy Freshwaffs s. r. o.  a  Giftino s.r.o. sa zapojili do súťaží o najlepšiu elektronickú prezentáciu,  leták, Instagram post, E-shop, reklamný šot. Žiaci cvičných firiem si vyskúšali obchodovanie prostredníctvom webových stránok, emailu a internetbankingu, zúčastnili sa online konferencií a online vyhodnotenia súťaží, získali nové skúsenosti s obchodovaním, vystavovaním dokladov, s platbami cez internetbanking.

     • Zasadnutie Rodičovskej rady OZ ROA a triedne rodičovské schôdzky

     • Vážení rodičia,

      pozývame Vás na zasadnutie Rodičovskej rady OZ ROA, ktoré sa bude konať dňa 22. 11.
      2021 o 17. 00 hod. online formou cez MS TEAMS. Link na pripojenie bude členom
      Rodičovskej rady zaslaný cez Edupage.


      Po skončení zasadnutia Rodičovskej rady sa budú konať triedne schôdzky rodičovského
      združenia o 17.30 hod. online formou. Pozvánky spoločne s odkazom na pripojenie budú
      zaslané prostredníctvom triednych učiteľov.

     • Výsadba čerešní

     • Žiaci školy dňa 5. 11. 2021 prispeli svojou prácou na dobrovoľníckej akcii výsadbou čerešní na cyklotrase Janíkovce - Golianovo, za čo im patrí srdečná vďaka. Na životnom prostredí nám záleží :)

      Tento projekt bol financovaný z finančných prostriedkov nadácie EKOPOLIS v rámci grantu Sadíme budúcnosť.