• Návšteva z Veľkej Británie

     • Dňa 25. júna 2021 poctil našu školu  návštevou veľvyslanec z Veľkej Británie, pán Nigel Baker. Ako ambasádor projektu zosnulého Princa Philipa bol vyzvaný, aby splnil tri úlohy. Jednou z nich bolo strávenie času so študentmi slovenských škôl.

      Trieda III.A mala česť odštartovať túto výzvu a byť prvou triedou, s ktorou strávil čas.  Zaujímal sa o skúsenosti s online výučbou počas lockdownu. Sám popísal, ako online výučbu vnímal prostredníctvom svojho syna. Medzi rozoberané témy patrili aj odlišnosti medzi školami v Anglicku a na Slovensku. Diskusia o športoch mala zo všetkých tém asi najväčší úspech. Ku koncu stretnutia žiaci dostali možnosť položiť pánovi  Bakerovi zopár otázok.  Padli otázky typu „ Naozaj pijete čaj s mliekom?“ alebo „ Je počasie v Anglicku naozaj také zlé?“ S istotou môžeme povedať, že tieto otázky pána  veľvyslanca pobavili.

                  V triede počas celého sedenia panovala príjemná a uvoľnená atmosféra. Pán Baker sa snažil pri každej téme zapájať žiakov do rozhovoru. Aj keď sa nie každý dostal k slovu, každý si zo sedenia odniesol niečo nové. Či už to boli nové poznatky o Veľkej Británii, alebo skúsenosti s používaním anglického jazyka. Britský veľvyslanec na záver prekvapil triedu jeho znalosťami slovenského jazyka.